Instruktioner och regler för Salamajärvi

Salamajärvi nationalpark har inrättats för att skydda ödesmarksnaturen i Suomenselkäs vattendelarområde. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadgan för Salamajärvi nationalpark (pdf 386 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska) samt ordningsstadgan för Salamanperä naturreservat (pdf 375 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Rida
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Salamajärvi nationalpark och Salamanperä naturreservat styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens eller naturreservats regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

Det är tillåtet att röra sig i nationalparken i enlighet med allemansrätten med följande begränsningar:

 • På Heikinjärvennevas begränsningsdel är det under fåglarnas häckningstid 1.3–15.7 tillåtet att endast röra sig på markerade lederna. 
 • I Salamanperä naturreservat är det tillåtet endast att röra sig på markerade lederna. 
 • Ridning är tillåtet endast på nationalparkens vägfåror. 
 • Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Slå läger 

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger på tältningsområden samt i vindskydd, vid eldplatser och i deras omedelbara närhet. Observera att Koirasalmi tältningsområde med service är avgiftsbelagt (koirasalmi.com, på finska).

Det är förbjudet att slå läger i Salamaperä naturreservat.

Göra upp eld 

Det är endast tillåtet att göra upp eld på platser som är utmärkta för detta ändamål. Vid varning för terrängbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i stugornas eldstäder och i Koirasalmi hyresstuga i Maahinen. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Det är förbjudet att göra upp eld i Salamaperä naturreservat.

När det råder varning för terrängbrand är det tillåtet att använda friluftskök, men inte riskök (risk för gnistor).

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.

I Salamajärvi finns det två olika sorters toaletter: torrtoaletter och toaletter, som töms med sugtömning (vid Koirasalmis naturstuga och näset, Sysilampi och Valvatti). I torrtoaletten kan du återvinna bioavfall som uppstår under vandringen, men i toaletten som töms med sugtömning får inget annat avfall lämnas än människans egna bioprodukter. Allt överlopps avfall i sugtömningstanken orsakar problem och kostnader i avfallshanteringen. På Koirasalmi och Sysilampi finns det separata komposter där bioavfall kan lämnas.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Vid Koirasalmis naturstuga finns en ekopunkt för sortering av bio-, glas-, metall-, papper- och torravfall.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

För fiske i Iso Koirajärvi krävs Forststyrelsens spöfisketillstånd Koirajärvi 6566 (eraluvat.fi). Det finns också ett kombinerat tillstånd för Koirajärvi-Heikinlampi som ger rätt att fiska förutom i Iso Koirajärvi även i Heikinlampi, som ligger utanför nationalparken.

Också fiske i Pieni Koirajärvi kräver alltid ett separat fisketillstånd som kan köpas i Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).

I andra vattendrag i nationalparken får man enligt allemansrätten meta och pilka med beaktande av de områden som berörs av begränsningar. Annat fiske än mete och pilkning är endast möjligt för ortsbor med Forststyrelsens separata tillstånd.

Forststyrelsens spöfisketillstånd Kaunislampi 6567 (eraluvat.fi) berättigar till fiske i Kaunislampi, Ahvenlampi och Heikinlampi som ligger i närheten av nationalparken.

Det är förbjudet att fiska i Salamaperä naturreservat.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och nyttosvamp, förutom i begränsningsområdena. Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Det är inte tillåtet samla in något från Salamaperä naturreservat.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Rida

Ridning är tillåtet endast på nationalparkens vägfåror. 

Flyga drönare

Det är förbjudet att flyga drönare på begränsningsområdet i Heikinjärvenneva under fåglarnas häckningstid 1.3-15.7. Annars är det tillåtet att flyga drönare, förutsatt att verksamheten inte stör människor eller vilda djur. Särskild försiktighet ska iakttas överallt i april–juni, då det förutom fåglarnas häckningstid även förekommer kalvning av skogsrenar.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Salamajärvi nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Salamajärvi nationalpark

 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att ta marksubstanser.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena i området, på landskapet eller på arternas fortbestånd.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Salamajärvi ordningsstadga

Ordningsstadga för Salamajärvi nationalpark (pdf 386 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 28.6.2010.

Salamanperä naturreservats ordningsstadga

Salamanperä naturreservats ordningsstadga (pdf 375 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska),  fastställd 28.6.2010.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi). 

 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltäckningen är på många ställen dålig i Salamajärvi nationalpark. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Även om nationalparken inte har stora höjdskillnader, är det ställvis tungt att vandra i den steniga terrängen.
  • Eftersom terrängen är stenig är det skäl att ta på sig ordentliga skor som stöder vristen och som har styv sula.
  • På våren då snön smälter, hamnar spångarna tillfälligt under vatten. Då lönar det sig att ta på sig gummistövlar.
 • Caféet betjänar sommartid och det är trevligt att njuta av egen matsäck på någon av nationalparkens rastplatser.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.