Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Koli nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi) då de verkar inom nationalparken.
 

Ukkos övre gårds service

Koli hamnens tjänster

Övriga samarbetsföretag

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.