Leder i Koli

I Koli nationalpark finns det sammanlagt ca 80 km markerade leder. Ledernas längd varierar mellan 1,4 km och 61 km. En del av lederna är krävande, andra lättframkomliga. Välj rutten enligt din kondition och den tid du reserverat för utflykten. Kundrådgivarna i Kolis naturum Ukko hjälper gärna till att planera en lämplig utflykt. Det lönar sig att ha med Kolis service- och utflyktskarta (koli.fi, på finska) i terrängen. Koli kallar!

Observera att Kolis bergstoppar och flera andra utsiktsplatser består av svårframkomliga, kala berghällar och är därför ofta hala. På utsiktsplatserna finns inga terrasser eller räck utan de är natursevärdheter, där var och en tar sig fram på eget ansvar.

Parkering

Då man startar utflykten från Ukkos övre gård kan man lämna bilen på parkeringsplatserna P1 (korttidsparkering) eller P2 (långtidsparkering). I Koli by kan man lämna bilen på Koli kyrkas parkeringsplats. I Koli hamn och vid Ollilla gård finns det också parkeringsplatser. När man gör en utfärd i södra delarna av nationalparken kan man lämna bilen på Likolahtis, Paimenvaaras, Peiponpeltos, Pirunkirkkos och Seppäläs parkerinsgplatser eller på de breddade ställena vid Rykiniemi och längs Rantatie vägen.  

Sommarleder

Det finns många alternativa startpunkter till sommarlederna. De olika ledernas startpunkter presenteras skilt i varje ledbeskrivning.

Från Yläpiha (övre gård) intill Ukko naturum startar leder som går över Kolis bergstoppar till södra delen av nationalparken eller via Kolinuuro till Pielinens strand eller norrut till Koli hamn och Koli by.

Koli by och Koli hamn är också populära startpunkter.

Från vägen Rantatie och alla parkeringsplatser startar också leder till nationalparken.

De populäraste lederna

 

Rundan runt topparna (Huippujen kierros), 1,4 km rundslinga

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden. Leden underhålls inte vintertid, men eftersom leden är populär finns det ofta en upptrampad sig även vintertid. 

Vandringstid: 30 min–1 timme.

Svårighetsgrad: Leden är en normal led med höjdskillnader, branta trappor och hala kala klippor. Leden är framkomlig även med barnvagn eller rullstol ända till Ukko-Kolis tillgängliga utsiktsterrass, men på grund av de stora höjdskillnaderna behöver rullstolsburna besökare ha en assistent.

Startpunkt: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Rundan runt topparna

 

Ukko-Kolis krävande tillgängliga led, 400 m/riktning

Två vuxna, ett barn i vagn och en hund sitter på en utsiktsplats på en hög skogklädd höjd. I bakgrunden ett insjölandskap i höstskrud.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 30 min.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig naturled. Den grusbelagda leden har inga trappor, men höjdskillnaderna är stora så rullstolsburna besökare behöver en assistent. Leden lutar i sidled och det finns rötter och spår av avrinningsvatten som kan försämra framkomligheten för den som rör sig med hjälpmedel. 

Startpunkt: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Ukko-Kolis krävande tillgängliga led

 

Kolinuurorundan (Kolinuuron kierros), 3,1 km rundslinga

Ett barn står på en berghäll och ropar. Hen är omgiven av fuktig, disig tallskog på berget.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 2–3 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. Stigarna är delvis också mycket steniga och fulla av rötter. För barn under 6 år kan leden vara för svår på grund av den krävande terrängen och längden. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Kolinuurorundan

 

Mäkräleden (Mäkrän kierto), 7,5 km rundslinga

En vandrare sitter på en berghäll nära en martall. Framför vandraren öppnar sig ett landskap med skogklädda höjder och en sjö.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 3–4 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Mäkräleden

 

Naturstigar

 

Hamnstigen (Sataman polku), 2,1 km/riktning

Två vandrare på väg uppför en brant stig. De är omgivna av gammelskog och lågor, i förgrunden en trappa av sten.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 1,5–2 timmar/riktning uppför (på återvägen 1 timme/riktning utför).

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt: Koli hamn parkeringsplats, Rantatie 12, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Hamnstigen

 

Bystigen (Kylän polku), 3 km/riktning

Två vandrare promenerar längs en stig. I bakgrunden syns ett gammalt rött hus.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 1,5–2 timmar/riktning uppför (på återvägen 1 timme/riktning utför).

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt: Koli kyrka parkeringsplats, Ylä-Kolintie 4, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Bystigen

 

Kaskirundan (Kasken kierros), 4,1 km

Två vuxna och en baby vandrar över en sommaräng.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 2–3 timmar.

Svårighetsgrad: Leden är en normal led med vissa höjdskillnader, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden är framkomlig med barnvagn från Ollila parkeringsplats till Mattila och Turula gårdar. 

Startpunkt: Ollila parkeringsplats, Ylä-Kolintie 12, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Kaskirundan

 

Andra rundslingor

 

Herdens stig (Paimenen polku), 2,5 km rundslinga

En vandrare tittar ut över landskapet på en sluttning med en tallmo i höstskrud. I bakgrunden syns en sjö.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 1,5–2 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt: Paimenenvaara parkeringsplats, Kotaniementie 10, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Herdens stig

 

Sommarcaférunda i Koli, 6,8 km rundslinga

Kafédisk.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: En dag.

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt: Du kan börja caférundan vid vilket café som helst.

Ruttbeskrivning för Sommarcaférunda

 

Vandringsleder

 

Kiehinenrundan (Kiehisen kierros), 3–19 km delvis rundslinga

Tre vandrare och en hund tar paus i ett landskap med skogklädda höjder i höstskrud.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: Minst 2 dagar för hela leden.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. På leden finns också ett vadställe, som du kan du gå runt om du så önskar. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkter

Rykiniemi parkeringsplats, Vaaralahdentie 116, Joensuu,
Seppälä parkeringsplats, Herajärven rantatie 36, Kontiolahti och
Pirunkirkko parkeringsplats, Rantatie 118, Lieksa.

Ruttbeskrivning för Kiehinenrundan

 

Herajärvirundan, 30–61 km

Vy över skogs- och sjölandskap på en rundslinga.

Utfärdstidpunkt: Vid bar mark (inget vinterunderhåll).

Vandringstid: För rundslingan i den norra ändan av Herajärvi (35 km) lönar det sig att reservera tre dagar (där den första och sista dagen inte är hela vandringsdagar) och för hela rundslingan på 60 km fyra dagar. 

Svårighetsgrad: Herajärvirundan är en krävande och långsam vandringsled speciellt på grund av höjdskillnaderna.

Startpunkter: Flera startpunkter.

Ruttbeskrivning för Herajärvirundan

 

Båtrutter

En brygga vid hamnen.

Till Koli hamn leder en farled över Pielinen från Lieksa, från Juga och Nurmes i norr och via Ahveninen från Pielisjoki och Joensuu i söder. Pielinen står i förbindelse med Saimen via farlederna.

Läs mer om båtrutter.

 

Kanotleder

En person i en kajak.

Paddling i Pielinen kan vara en utmaning för paddlaren på grund av de vidsträckta fjärdarna, men upplevelserna på den sparsamt trafikerade vildmarksliknande sjön ger lön för mödan.

Läs mer om kanotlederna.

 

Cykelleder

 

Den riksomfattande cykelleden nr 6

Vägen går genom höstskogen.

Startpunkt: Till landsvägen kommer man från Joensuu - Kajana -vägen (riksväg nr 6) genom att vända mot Ahveninen till väg nr 515, därifrån man ännu tar till vänster.

Läs mer om cykelleder.

 

Ridleder

Två ryttare på sina hästar. I bakgrunden ett slanstängsel och en röd byggnad vid skogsbrynet.

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

 

Vinterleder

Vintertid kan du bland annat åka skidor, gå med snöskor, vandra och åka slalom i Koli nationalpark. Vinterlederna i Koli nationalpark erbjuder mångsidiga möjligheter till vinteraktiviteter. I nationalparken och dess närhet finns över 50 km underhållna skidspår. Kolis toppar lockar till sig i synnerhet snöskovandrare men man kan gå också utan snöskor längs de hårdtrampade snöskolederna. Som rutter för en vinterutflykt kan man utnyttja säsonglederna och servicelederna. Utförsåkning är möjligt i nationalparkens slalombacke på Ukko-Koli. Den snöskoterled som passerar Koli by går också alldeles i närheten av nationalparken. Aktuella uppgifter om situationen vid eldplatserna samt om vinterleder och leder för underhållsfordon hittar du på sidan Aktuellt i Koli.

 

Ukko-Koli, fram och tillbaka 0,8 km

Vinterskogslandskap och en isbelagd sjö sett från ett högt berg.

Vandringstid mindre än en halv timme.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ukko-Kolis ruttbeskrivning

 

Skidleder

Spårkartor som visar när de olika spåren är öppna samt hur krävande och hur långa de är finns att köpa hos de flesta av företagen i Koliregionen. Uppdaterad spårinformation får du från Kolin Matkailuneuvonta tfn +385 45 1387 429. Aktuell spårinformation hittar du på Kolis webbplats (koli.fi, på finska) eller genom att ladda ner en spårkarta (mapline.fi/koli). Kolin Latupooli underhåller spåren. Ansvarig för underhållet av spåren är Hannu Mustonen tfn 0400 204373. Du kan skicka respons om spårens skick till: info(at)koli.fi.

Observera

Vi rekommenderar att folk av säkerhetsskäl åker skidor i de underhållna spåren i området med Kolis toppar. 

Nationalparkens bergsspår, 3 och 7 km rundslingor

Skidspår löper genom lövskogen.

Skidspåren är inte belysta.

Det tre kilometer långa spåret är lätt. Det sju kilometer långa spåret är svårt och krävande på grund av de branta upp- och nerförsbackarna.

Startpunkt: Ukko-Koli parkeringsplats nr 2 (P2), Ylä-Kolintie 31, Koli.

Nationalparkens skidspår (Vaaraladut), ruttbeskrivning

 

Belyst skidspår Loma-Koli – Koli – Kopravaara, 22 km

Två personer skidar i spåret.

Upplyst spår. Traditionell stil och fristil. Spåret skidas fram och tillbaka.

Krävande och tämligen krävande avsnitt.

Flera startpunkter: Kopravaara, Jero, Leppäsärkkä, (Ylä-Kolintie 16), Koli by och Loma-Koli. 

Loma-Koli – Kopravaara ruttbeskrivning

 

Snöskoleder

 

Koli toppars snöskoled, 1,5 km rundslinga

Fyra snöskovandrare på ett högt berg med ett vintrigt skogslandskap i bakgrunden.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Ruttbeskrivning

 

Koli toppar–Koli by, 3 km/riktning

Skidspåret går över gårdsplanen.

Startpunkter: Koli by och Kolis naturum Ukkos övre gård, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Koli toppar–Koli by ruttbeskrivning

 

Snöskoled från Ukko-Koli till stranden av Pielinen, ca 2 km/riktning

En isbelagd sjö sett från hamnen, med skog i bakgrunden.

Startpunkt: Kolis naturum Ukkos övre gård, avtag nr 11 bakom Ukko naturum, Ylä-Kolintie 39, Koli.

Snöskoled från Ukko-Koli till stranden av Pielinen, ruttbeskrivning

 

Utförsåkning

En snowboardåkare åker ner i backen under en solig vinterdag.

Ukko-Kolis slalombackar (koli.fi, på finska)

Av säkerhetsskäl är utförsåkning förbjuden på Kolis toppar utanför Ukko-Kolis slalombackar.

Startpunkt: Backarnas parkeringsplatser, uthyrning av utrustning och biljettförsäljningen finns vid Rinnetupa vid Kolin Rantatie.

 

Ridleder

En grupp ryttare rider i snön. I bakgrunden björkar utan löv.

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

 

Snöskoterleder 

I Koli nationalpark är det förbjudet att åka med snöskoter, inklusive på de öar som ingår i nationalparken. Snöskoterleden går utanför Koli nationalpark från Ahmovaara via Koli by till Pielinen och passerar Koli hamn och Hiekkasaaret. I Koli hamn och vid Rinnetupa kan man parkera snöskotern på isen. Snöskoterleden fortsätter från Koli till Juga och Nurmes och vidare till Lieksa, Eno och Joensuu.