Kundtjänst och guidning

Ett naturcenter med fasadglas fönster.

 • Koli nationalparks friluftsrådgivning finns i naturum Ukko. Här får man också information om andra naturobjekt i Koli- och Ruunaatrakten, exempelvis om Ruunaa strövområde, Telkkämäki naturskyddsområde, Patvinsuo nationalpark, Tiilikkajärvi nationalpark och Petkeljärvi nationalpark.
  • Utställningar och bildprogram.
  • På beställning guidning för grupper i utställningarna samt på naturstigar.
  • Café Eväsretket (kalastusretket.fi, på finska).
  • Vänligen kontakta vår kundtjänst på Ukko naturum, vi hjälper gärna till med planerandet av din utflykt.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer,restauranger och butiker

Eldplatser

 • På nationalparken finns det eldplatser:
  • På fastlandet: Turulas äng, Vaaralas fält, Likolahti, Paimenenvaara, Ikolanaho, Myllypuro, Lakkala, Ylä-Murhi och Rykiniemi och Rinnetupas eldplats (Break Sokos Hotel Koli ansvarar för underhållet på vintern under skidsäsongen) och samt den sk. statsministerns eldplats på Ukko-Koli.
  • På öarna: Laitosaari, Iso-Korppi, Pieni-Korppi, Hiekkasaari och Pieni-Hiekkasaari.
  • Eldplatserna är markerade på Kolis utflykts- och servicekarta.
  • När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
   • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten, som finns vid kåtan i Ryläys och vid Rinnestugans skärmskydd.

Dricksvatten

 • Brunnsvattnet i Ollila brunn går att använda som dricksvatten utan att det kokas. Vattnet i Seppälä brunn och Ikolanaho källa ska kokas om det används som dricksvatten. Noggrannare information om vattenkvaliteten utmed lederna fås från Ukko naturum, där man också kan ta kranvatten. Kontrollera brunnarnas och källornas vattenkvalitet från Kolis naturum Ukko före utflykten.
 • Vandrarna ska inte använda Paimenenvaara brunn, Ikolanaho brunn, Vaaralanaho brunn och Ollila brunn med brunnsvängel (brunnsvattnets kvalitet dålig).
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

I ett somrigt ängslandskap fyller två vuxna med ett litet barn, vattenflaskan vid brunnen.

Avfallshantering

 • I Koli nationalpark idkas endast skräpfritt friluftsliv, och det finns inga avfallskärl vid nationalparkens parkeringsplatser, leder eller eldplatser. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC och toaletter

 • I nationalparken finns det torrtoaletter på följande platser: Turula, Vaaralanaho, Paimenenvaara, Ikolanaho, Havukka, Pitkälampi, Ylä-Murhi, Pieni-Hiekkasaari, Hiekkasaari, Iso-Korppi och Pieni-Korppi -öarna och Laitosaari.
 • Det finns också torrtoaletter som töms via sugtömning (Likolahti, Myllypuro, Lakkala och Rykiniemi). I de här får man inte lägga matrester eller skräp.
 • I nationalparken finns det WC:n på följande platser: Ukko naturum, Break Sokos Hotel Koli, Koli hamns Alamaja och Kolin Ryynänen.

Övernattning

Det är tillåtet att slå läger, inklusive dagsvila i hängmattan, i tältningsområdena i Turula, Myllypuro, Lakkala, Ylä-Murhi, Rykiniemi, större Hiekkasaari och Iso-Korppi.

 • I Turula finns det eldplats, vedlider och torrtoalett. Ängen kring eldplatsen är reserverad som tältningsområden vandrare. Vattnet hämtas från brunnen invid Ollilagårdens bastu. Förutom Turula är camping också tillåten på Vaaralanaho under sommarsäsongen, som ligger cirka 400 meter från Turula. Det finns ingen vattenpunkt på Vaaralanaho.
 • I tältningsområdet Myllypuro finns det eldstad, vedlider och torrtoalett till vandrarens förfogande. Vattnet tas från bäcken och det måste kokas först.
 • I Ylä-Murhi det finns eldplats, vedlider och torrtoalett. Camping är endast tillåtet på ängens södra kant. Vattnet hämtas från sjön Pitkälampi och det bör kokas innan användning. Vid gårdsbyggnaden finns en takförsedd tältningsplats.
 • Eldplatsen, tältningsområdet och torrtoaletten i  Lakkala finns bakom huvudbyggnaden vid Herajärvis strand. Veden finns i vedlidret vid den gamla ladugården. Brunnsvattnet i Lakkala är inte drickbart. Vattnet hämtas antingen från brunnen på Seppäläs gård eller från sjön (bör kokas före användningen).
 • Rykiniemi tältningsplats finns i närheten av Pielinens sanddyner. Det finns eldplats, vedlider och torrtoalett. Vattnet tas från sjön och bör kokas innan användning.
 • På öarna finns det eldplats, vedlider och torrtoalett. Vattnet tas från sjön och bör kokas innan användning.

Hyresstugor

I nationalparken finns det hyresstugor:

Tilläggsinformation om stugorna samt reserveringssystem (eräluvat.fi). Hyresstugorna kan bokas även från Kolis naturum Ukko.

Hotell

Övrig inkvartering

Tvättning

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

 • Koli Activ Oy (koliactiv.fi, på finska) hyr och säljer friluftsutrustning i Alamaja. Även uthyrning av kajaker. 
 • Slalom- och snowboardutrustning kan hyras från Rinnetupa (Break Sokos Hotel Koli).  

Tillgängliga tjänster

Service för båtfolk

Gästhamnar

 • I Kolis hamn finns det gästbåtplatser, en brygga för kryssningsfarty, en brygga för bilfärjor samt Kolibornas hembåthamn och sjösättningsramp för småbåtar även.
  • Hamnen är tillgänglig med båtar av alla storlekar. Den östliga - sydöstliga vinden utgör ett hot.
  • 8 gästbåtplatser. 
  • Betongbelagd båtramp.
  • Mottagning av kemiskt toalettavfall.
  • Eldistribution till båtarna.
  • Badstrand.
  • Möjlighet att tvätta byke i hamnens Alamaja.  

Ett fartyg på väg mot en hamn, bilden är tagen från farkostens däck.

Övrig service i omnejden

Sevärdheter i omnejden

 • Paateri: konstprofessor Eeva Ryynänens verkstad och ödemarkskyrka Vuonislahti, Lieksa.
 • Bomba: karelskt hus, Nurmes.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.