Sommarleder

Ledernas startpunkter

Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko (Ylä-Kolintie 39, Koli, Lieksa. Närmaste parkeringsplatser är P1 och P2, Ylä-Kolintie 31, Koli, Lieksa.)

Koli kyrka parkeringsplats (Ylä-Kolintie 4, Koli, Lieksa)

Koli hamn parkeringsplats (Rantatie 12, Koli, Lieksa)

Ollila parkeringsplats (Ylä-Kolintie 12, Koli, Lieksa)

Paimenenvaara parkeringsplats (Kotaniementie 10, Koli, Lieksa)

Peiponpelto parkeringsplats (Kotaniementie 31, Koli, Lieksa)

Pirunkirkko parkeringsplats (Rantatie 118, Koli, Lieksa)

Seppälä parkeringsplats (Herajärven rantatie 36, Kontiolahti)

Rykiniemi parkeringsplats (Vaaralahdentie 116, Joensuu)

Eteläpää parkeringsplats (Eteläpääntie 126, Joensuu)

Kiviniemi parkeringsplats (Mustalahdentie 27, Kontiolahti)

Ryläys parkeringsplats (Herajärventie 1, Koli, Lieksa)

Båtrutter

Kanotleder

Cykelleder  

Ridleder

De populäraste lederna

Rundan runt topparna (Huippujen kierros), 1,4 km rundslinga

Gör en djupdykning i det storslagna landskapet och bli en del av den sekelgamla traditionen att besöka Koli. Den klassiska leden upp till toppen av Ukko-Koli bjuder på stor variation på vägen över Akka-Kolis och Paha-Kolis toppar.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden. Leden underhålls inte vintertid, men eftersom leden är populär finns det ofta en upptrampad sig även vintertid. 

Vandringstid: 30 min–1 timme.

Svårighetsgrad: Leden är en medelsvår led med höjdskillnader, branta trappor och hala kala klippor. Leden är framkomlig även med barnvagn eller rullstol ända till Ukko-Kolis tillgängliga utsiktsterrass, men på grund av de stora höjdskillnaderna behöver rullstolsburna besökare ha en assistent. Läs mer Ukko-Kolis krävande tillgängliga led, 400 m/riktning.

Startpunkt

Adress: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Koli, Lieksa.

Nära startpunkten finns parkeringsplatserna P1, P2 och P3 i Ylä-Koli, adressen Ylä-Kolintie 31, Koli, Lieksa. Från parkeringsplatserna kan du ta trappan eller den avgiftsfria rälshissen till Yläpiha.

Observera att parkeringsplatserna i Ylä-Koli lätt blir överbelastade. 

Teckning av en lodjur.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Rundan runt topparna (pdf 769 kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rundan runt topparna i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Det ikoniska landskapet från Ukko-Koli österut över Pielinen, den storslagna och karismatiska toppen Paha-Koli med sina berättelser, Akka-Kolis vyer västerut med sina förtrollande solnedgångar.

Service

Vid startpunkten finns service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar.

Observera att det inte finns någon toalett längs den korta rutten, men innetoalett finns på Kolis naturum Ukko och Break Sokos Hotel Koli. 

Friluftskonstruktioner

Vid leden finns branta trappor och korta spångar.

På Yläpiha alldeles i närheten av Kolis naturum Ukko finns Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats). Eldplatsen har ingen vedförsörjning, så du kan ta med dig egen ved eller köpa ved från Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en gul cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska). Rekommenderad vandringsriktning motsols.

Leden börjar från gården vid Kolis naturum Ukko, korsning nr 65. Leden försvinner in i skogen bakom naturumet från korsning nr 11 och stiger mot Akka-Koli till höger via korsning nr 12. Vyerna från Akka-Koli öppnar sig redan från klippavsatsen till höger om stigen, men om du vill kan du göra en avstickare till vänster i korsning nr 70 och klättra upp till toppen av Akka-Koli.

Efter Akka-Koli består terrängen av kala klippor, korta spångar och små trappor via korsningarna 69 och 68 mot Paha-Koli. Om du inte vill klättra ända upp på Paha-Kolis branta topp finns det en liten naturlig utsiktsplats bakom toppen, där du också kan njuta av den speciella stämningen.

Från Paha-Koli vandrar du tillbaka samma väg, förbi flera korsningar mot Ukko-Koli. Om du vill njuta av Ukko-Kolis landskap utan att ta trappan upp till toppen kan du ta av till höger i korsning nr 66, in på en led som tar dig till en tillgänglig utsiktsplats.

Tillbaka till ledens startpunkt kommer du genom att fortsätta framåt och till slut ta den branta trappan ner till Yläpiha (Övre gården). Till Yläpiha kommer du utan att ta trappan genom att återvända till korsning nr 13 och ta leden nedåt från den. 

Observera

Kolis toppar och flera andra utsiktsplatser är svårframkomliga och de kala klipporna är hala särskilt vid regn. Utsiktsplatserna har inga räcken, utan de är natursevärdheter där besökarna rör sig på eget ansvar. Om ett plötsligt åskväder överraskar ska du lämna topparna.

De branta trapporna ner till korsning nr 65 är inte gångbara under vintern. Se vinterrutten till toppen av Ukko-Koli.

Ukko-Kolis krävande tillgängliga led, 400 m/riktning

Hisnande vyer är belöningen för den som tar sig uppför Ukko-Kolis krävande tillgängliga led. På utsiktsplatsen kan det kännas som om du svävar på gränsen mellan jord och himmel. 

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 30 min.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig naturled. Den grusbelagda leden har inga trappor, men höjdskillnaderna är stora så rullstolsburna besökare behöver en assistent. Leden lutar i sidled och det finns rötter och spår av avrinningsvatten som kan försämra framkomligheten för den som rör sig med hjälpmedel. 

Startpunkt

Adress: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Koli, Lieksa.

På Yläpiha finns det två parkeringsrutor för besökare som parkerar med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Lägre ner i Ylä-Koli finns parkeringsplatserna P1, P2 och P3, adressen Ylä-Kolintie 31, Koli, Lieksa. Från parkeringsplatserna lägre ner kan du ta trappan med ledstång till fots eller den avgiftsfria och tillgängliga rälshissen till Yläpiha.

Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Ukko-Kolis krävande tillgängliga led (pdf 780 kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Ukko-Kolis krävande tillgängliga led i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Den klassiska utsikten från Koli över Pielinen, sagolika skogklädda höjder, tillgänglig eldplats (Pääministerin tulentekopaikka).

Service

Vid startpunkten finns service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar.

Hela Kolis naturum Ukko är tillgängligt för alla. I byggnaden finns en tillgänglig toalett, ramper till utställningarna och hiss till övre våningen. I auditoriet Vaarasali finns också en induktionsslinga för hörselskadade. Auditoriets nedre plan är tillgängligt.

Friluftskonstruktioner

På Yläpiha alldeles i närheten av Kolis naturum Ukko finns Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats). Eldplatsen vid naturumet är tillgänglig. Observera att matbordet vid eldplatsen inte är helt tillgängligt, eftersom bänkarna vid bordet sitter fast. Eldplatsen har ingen vedförsörjning, så du kan ta med dig egen ved eller köpa ved från Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli.

Ledbeskrivning

På skyltarna i korsningarna är leden markerad med symbolen för en krävande tillgänglig naturled och samma gula cirkel som leden Rundan runt topparna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska)

Leden startar från Yläpiha (Övre gården) intill Kolis naturum Ukko, från korsning nr 65. Från korsningen följer du vägen 60 meter till korsning nr 11 i den nedre sluttningen bakom naturumet, där leden går in i skogen.

Vid radiomasten börjar leden stiga brant. Vid korsning nr 12 tar du av till vänster uppåt genom skogen mot Ukko-Koli. Uppförslutet blir mindre brant när du kommer till korsning nr 13, där du tar av till vänster och fortsätter 40 meter framåt. Från korsning nr 66 leder en kort avstickare till höger till en krävande tillgänglig utsiktsplats. Den här utsiktsplatsen är grusbelagd med stockar som låga hinder vid branten.

Du följer samma led tillbaka.

Kolinuurorundan (Kolinuuron kierros), 3,1 km rundslinga

Gör en tidsresa i Kolis urtida historia och leta efter fynd av Kolis sällsynta kristall, kyanit. Om du klarar alla kontrollerna som finns i terrängen (på finska och engelska) kan det hända att du får se kyanitkristaller skymta fram ur berggrunden!

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 2–3 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. Stigarna är delvis också mycket steniga och fulla av rötter. För barn under 6 år kan leden vara för svår på grund av den krävande terrängen och längden. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt

Adress: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Koli, Lieksa.

Nära startpunkten finns parkeringsplatserna P1, P2 och P3 i Ylä-Koli, adressen Ylä-Kolintie 31, Koli, Lieksa. Från parkeringsplatserna kan du ta trappan eller den avgiftsfria rälshissen till Yläpiha.

Observera att parkeringsplatserna i Ylä-Koli lätt blir överbelastade. 

Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Teckning av en kyanit.Ledbroschyren Kolinuurorundan (pdf 1,9 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Kolinuurorundan i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Skogklädda höjder med träd formade av det tunga snötäcket vintertid, ekoberget på Pieni-Koli, Kolinuuro geologiska gränsyta, kyanitfynd längs leden, den hänförande utsikten från de högsta topparna.

Service

Vid startpunkten finns service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar.

Observera att det inte finns någon toalett längs den rutten, men innetoalett finns på Kolis naturum Ukko och Break Sokos Hotel Koli. 

Friluftskonstruktioner

Vid leden finns branta trappor och korta spångar.

På Yläpiha alldeles i närheten av Kolis naturum Ukko finns Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats). Eldplatsen har ingen vedförsörjning, så du kan ta med dig egen ved eller köpa ved från Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli. 

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en röd cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska). Rekommenderad vandringsriktning medsols.

Leden startar intill Kolis naturum Ukkos Yläpiha (Övre gård), från korsning nr 65. Du vandrar först förbi Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats) ner i Kolinuuro sprickdal via korsning nr 10. Från botten av Kolinuuro klättrar du upp mot Pieni-Koli via korsning nr 33. Observera att du ska ta av till höger mot Mäkränaho i följande korsning, som är nr 32.

Efter toppen av Pieni-Koli vänder leden på nytt ner till botten av Kolinuuro och klättrar därifrån mot Mäkränaho och korsning nr 15, där du tar av till höger upp mot Ukko-Koli.

Leden går tillbaka till Yläpiha vid Kolis naturum Ukko via Paha-Kolis och Ukko-Kolis toppar.

Mäkräleden (Mäkrän kierto), 7,5 km rundslinga

Upptäck Kolis vackraste utsiktsplatser och den varierande naturen på de skogklädda höjderna med sina skogar och ängar under en krävande halv dags vandringstur. Du kan ta rast och äta din matsäck till exempel vid idylliska Ikolanaho. 

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 3–4 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt

Adress: Yläpiha (Övre Gården) vid Kolis naturum Ukko, Ylä-Kolintie 39, Koli, Lieksa.

Nära startpunkten finns parkeringsplatserna P1, P2 och P3 i Ylä-Koli, adressen Ylä-Kolintie 31, Koli, Lieksa. Från parkeringsplatserna kan du ta trappan eller den avgiftsfria rälshissen till Yläpiha.

Observera att parkeringsplatserna i Ylä-Koli lätt blir överbelastade.

En alternativ startpunkt är Peiponpeltos parkeringsplats vid Kotaniementie 31, Koli, Lieksa.

Teckning av Spilosoma lubricipeda.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Mäkräleden (pdf 2 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Mäkräleden i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Utsikten från Kolis toppar, platsen där Eero Järnefelt målade och den ikoniska tallen på krönet av Mäkrävaara, ängarna i blom på högsommaren, de skogklädda höjderna i färgsprakande höstskrud, artrikedomen.

Service

Vid startpunkten finns service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar.

Friluftskonstruktioner

Ikolanaho hyresstuga, eldplats och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en svart cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska). Rekommenderad vandringsriktning medsols.

Leden börjar från gården vid Kolis naturum Ukko, korsning nr 65. Först klättrar du uppför den branta trappan till toppen av Ukko-Koli. Leden fortsätter raka vägen förbi Paha-Koli ända fram till Mäkränaho.

Vid korsning nr 16 på andra sidan svedjeängen tar du av till vänster i riktning mot Mäkrävaara och vid följande korsning nr 17 där en stig svänger av mot Tarhapuro fortsätter du rakt framåt. Från Purolanaho stiger leden brant upp till Mäkrävaaras krön.

Vid korsning nr 77 på krönet tar du av till vänster i riktning mot Havukanaho och fortsätter vidare nedåt mot Havukanaho vid korsning nr 78. Omedelbart därefter vid korsning nr 24 svänger du tvärt till höger mot Ikolanaho. Vid hörnet av Ikolanaho stuga finns korsning nr 80, där du tar av mot Ryläys. I västra hörnet av svedjeängen finns korsning nr 23, där du väljer stigen tillbaka till Mäkränaho och vandrar över till dess andra sida.

Vid korsning nr 15 och nr 73 följer du skylten som visar vägen tillbaka till Ukko-Kolis parkering, där leden slutar på parkeringsplats P2.

Naturstigar

Hamnstigen (Sataman polku), 2,1 km/riktning

Finlands sannolikt äldsta markerade naturstig leder dig till Kolis mest ikoniska landskap i de karelianska konstnärernas och de första turisternas fotspår (på finska och engelska i terrängen).

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 1,5–2 timmar/riktning uppför (på återvägen 1 timme/riktning utför).

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt

Adress: Koli hamn parkeringsplats 1, Rantatie 12, Koli, Lieksa och Koli hamn parkeringsplats 2, Rantatie 6, Koli, Lieksa.

Parkeringsplatserna i hamnen kan vara full under högsäsongen. Då kan du parkera lite längre bort, till exempel på parkeringsplatsen vid Ukko-Kolis slalombackar, adressen Rantatie 27, Koli, Lieksa.

Teckning av en asp.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Hamnstigen (pdf 2,1 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Hamnstigen i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Koli hamn med service vid Pielinen, gammelskogen och sluttningslundarna på Ipatinvaara, Uhrihalkeama (Offerklyftan), mångsidig service på Kolis naturum Ukkos Yläpiha (Övre gård), Ukko-Kolis ikoniska utsikt.

Service

Koli hamn med service såsom gästhamn, restaurang, guidade turer och uthyrning av utrustning. 

Vid leden finns dessutom service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar. 

Observera att det inte finns någon toalett vid leden, men innetoalett finns på Kolis naturum Ukko och Break Sokos Hotel Koli. 

Under sommarsäsongen erbjuds eventuellt också busstransport mellan Koli hamn, Koli by och Ylä-Koli samt sjöbussförbindelse mellan Koli hamn och Vuonislahti i Lieksa. Läs med om kryssningar på Pielinen (koli.fi, på finska och engelska).

Friluftskonstruktioner

Längs stigen finns bänkar där du kan ta rast.

På Yläpiha alldeles i närheten av Kolis naturum Ukko finns Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats). Eldplatsen har ingen vedförsörjning, så du kan ta med dig egen ved eller köpa ved från Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli. 

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en violett cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska).

Leden startar från Koli hamn, invid hamnrestaurangen Alamaja, och klättrar brant uppför Ipatinvaaras sluttning. Vid korsning nr 44 tar du av till vänster genom en sluttningslund och passerar en liten bäck.

Leden stiger i stadig takt genom Ipatinvaaras gamla svedjebjörkskogar och Koli nationalparks äldsta skog, tills du når Ipatinvaaras utsiktsbänkar och slalombacke. Leden går över slalombacken och svänger sedan till höger vid korsning nr 37. Snart står du inför ledens brantaste uppförslut till via Uhrihalkeama (Offerklyftan) till Yläpiha.

Leden går över Yläpiha och från den södra änden, till vänster om Kolis naturum Ukko, vid korsning nr 65 följer ett sista brant uppförslut mot Ukko-Kolis ikoniska utsiktsplats. 

Leden är enkelriktad. Om du vill ta dig tillbaka till startpunkten måste du vandra samma väg tillbaka.

Bystigen (Kylän polku), 3 km/riktning

Typiskt för Koli är att besökare aldrig kommer lätt undan, men de orädda får sin frikostiga belöning. Bystigen leder dig rakt in hjärtat av Koli nationalpark och viskar hemligheter från svunna tider (på finska och engelska i terrängen).

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden. Leden underhålls inte vintertid, men det finns ofta en upptrampad sig även vintertid.

Vandringstid: 1,5–2 timmar/riktning uppför (på återvägen 1 timme/riktning utför).

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt

Adress: Koli kyrka parkeringsplats, Ylä-Kolintie 4, Koli, Lieksa.

Teckning av Tipula circumdata.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Bystigen (pdf 2,1 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Bystigen i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Mattila och Vaarala kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Koli by och mångsidig service på Kolis naturum Ukkos övre gård, gammelskogen på Ipatinvaaras sluttning, Ukko-Kolis ikoniska utsikt.

Service

I byn Koli finns t.ex. Kolis turistinformation (koli.fi, på finska och engelska), där du kan hitta information om alla turisttjänster i området, såsom boendealternativ, restauranger, besöksmål och uthyrning av utrustning. Mitt i byn finns även ett hotell, en livsmedelsbutik samt Kolis hembygdsmuseum (kolinkotiseutumuseo.fi, på finska) och Kolin Ryynänen (på finska och engelska)

Vid leden finns dessutom inkvartering och cafétjänster på Mattila gård och service på Yläpiha (Övre gården), såsom hotellrestaurangen och Kolis naturum Ukko med sina butiker, caféer och utställningar. 

Under sommarsäsongen erbjuds eventuellt också busstransport mellan Koli hamn, Koli by och Ylä-Koli.

Friluftskonstruktioner

Vaaralanaho eldplats, där det också finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

På Yläpiha alldeles i närheten av Kolis naturum Ukko finns Pääministerin tulentekopaikka (Statsministerns eldplats). Eldplatsen har ingen vedförsörjning, så du kan ta med dig egen ved eller köpa ved från Kolis naturum Ukko eller Break Sokos Hotel Koli. 

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en petroleumblå cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska).

Leden börjar från parkeringsplatsen vid Koli kyrka, som ligger alldeles i centrum av Koli by. Först vandrar du genom en granskog, nedför en trappa till en bro och över den till höger. Leden fortsätter längs en skidled fram till korsning nr 2, där du tar av till vänster uppför en svagt sluttande backe till Mattilas gårdstun.

Från korsning nr 4 vid hörnet av Mattila gård leder en smalare stig uppåt mot kulturlandskapet vid Vaaralanaho. Vid korsning nr 6 efter Vaaralanaho eldplats fortsätter du till höger upp mot Ukko-Koli. Till den branta backen till Uhrihalkeama (Offerklyftan) och Yläpiha (Övre gården) kommer du via korsningarna nr 8 och 9.

Från den södra änden av Yläpiha, till vänster om Kolis naturum Ukko, vid korsning nr 65 leder en brant trappa upp på Ukko-Koli med sin storslagna utsikt. 

Leden är enkelriktad. Om du vill ta dig tillbaka till startpunkten måste du vandra samma väg tillbaka.

Kaskirundan (Kasken kierros), 4,1 km rundslinga

På leden Kaskirundan vandrar du genom flera av Kolis idylliska kulturlandskap där boskap av lantras går på bete på sommaren. Har du tur kan du också råka stöta på några hårt arbetande svedjebrännare.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 2–3 timmar.

Svårighetsgrad: Leden är en medelsvår led med vissa höjdskillnader, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden är framkomlig med barnvagn från Ollila parkeringsplats till Mattila och Turula gårdar. 

Startpunkt

Adress: Ollila parkeringsplats, Ylä-Kolintie 12, Koli, Lieksa.

Alternativt kan du starta från Koli hamn parkeringsplats 1, adressen Rantatie 12, Koli, Lieksa och Koli hamn parkeringsplats 2, adressen Rantatie 6, Koli, Lieksa.

Teckning av en östfinsk nöt.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Kaskirundan (pdf 2 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Kaskirundan i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna vid Mattila, Ollila och Turula gårdar, svedjor av olika ålder med sin artrikedom, betande boskap av lantras i kulturlandskapet under sommarsäsongen, gammelskogen på Ipatinvaara, Koli hamn med service.

Service

Inkvartering och cafétjänster på Mattila gård

Koli hamn med service såsom gästhamn, restaurang, guidade turer och uthyrning av utrustning. 

Under sommarsäsongen erbjuds eventuellt också busstransport mellan Koli hamn, Koli by och Ylä-Koli samt sjöbussförbindelse mellan Koli hamn och Vuonislahti i Lieksa. Läs med om kryssningar på Pielinen (koli.fi, på finska och engelska).

Friluftskonstruktioner

Vaaralanaho eldplats och torrtoalett samt Turula tältplats, eldplats och torrtoalett, Ollila brunn. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en grön cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska och engelska). Rekommenderad vandringsriktning medsols.

Om du startar från Ollila parkeringsplats vandrar du först uppför den branta backen på gårdsvägen till Ollila och Mattila. Du fortsätter förbi Ollila mot Mattila gård. Från korsning nr 3 på Mattila gårdstun leder en stig upp genom granskogen mot hamnen. 

Vid retur från hamnen stiger man till korsning nr 44, varifrån man vänder åt vänster och framme vid korsning nr 43 svänger man brant åt höger och från korsning nr 46 ännu till vänster up mot Vaaralanaho. 

Vid korsning nr 6 fortsätter du i riktning mot Ukko-Koli och vid korsning nr 7 tar du av till höger mot Turula över gårdsvägen Vaarala. Vid Turula finns en eldplats och torrtoalett. Till vänster syns Turula gård. När du passerat betesmarkerna kommer du tillbaka till korsning nr 61 vid Ollila gård och tar av till vänster mot parkeringsplatsen. 

Du kan också vandra en del av stigen genom att gå från Mattila direkt till Vaaralanaho. På så sätt undviker du de brantaste stigningarna mellan Mattila och hamnen.

Andra rundslingor

Paimenen polku (Herdens stig), 2,5 km rundslinga

Låt skogen sluta alla dina sinnen i sin lugna, grönskande famn. Herdens stig leder dig genom artrika lundar och dunkel granskog samt över storslagna hällar fram till just detta ögonblick.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: 1,5–2 timmar.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkt

Adress: Paimenenvaara parkeringsplats, Kotaniementie 10, Koli, Lieksa.

Teckning av en större vattensalamander.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Herdens stig (pdf 1,5 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Herdens stig i Utflyktskarta.fi. 

Sevärt

Landskapet västerut från Paskovaaras lavbevuxna hällar över Jerojärvi och Verkkovaara, de olika lundtypernas grönska, höjdskillnaderna utmed leden och den varierande naturen, lugnet och tystnaden.

Friluftskonstruktioner

Paimenenvaara eldplats, där det också finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en orange cirkel på skyltarna i korsningarna. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:20 000) (koli.fi, på finska). Rekommenderad vandringsriktning medsols.

Leden startar från Paimenenvaara parkeringsplats, vid stolpen som markerar korsning nr 75. Du börjar med att klättra uppåt till vänster genom gråals- och granlundarna på Paimenenvaaras sluttning. Framför dig ligger en brant trappa. Efter klättringen uppför trappan väntar en jämnare etapp över Paimenenvaaras sluttning mot Paimenenvaara eldplats vid korsning nr 20.

Leden fortsätter mot Paskovaara och går till slut via en brant trappa ner i en klippravin och därifrån tillbaka till parkeringsplatsen.

Sommarcaférunda i Koli, 6,8 km rundslinga

Reservera hela dagen för utflykten och vandra från ett café till ett annat längs Kolis stigar. Så praktiskt med morgonmål, lunch, kaffe och middag på olika ställen längs samma led!

Kafédisk.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: En dag.

Svårighetsgrad: Leden är krävande på grund av höjdskillnaderna, men stigarna är till största delen breda och relativt lättframkomliga. Leden har också flera branta trappor och kräver god grundkondition.

Startpunkt

Du kan börja caférundan vid vilket café som helst.

Sevärdheter

Kolin Ryynänen, Mattila, gårdarna Ollila och Turula, Kolis naturum Ukko, Koli hamn och Alamaja

Service

Kolis naturum Ukko och samarbetsföretag i Koli: Kolin Ryynänen, Mattila, Break Sokos Hotel Koli och Alamaja.

Ruttbeskrivning

Från Ryynänen följer vi skyltarna mot Mattila och går över övergångsstället och förbi Koli turistinfos högra gavel. Vägen för oss bakom kyrkan, över bron samt uppför en svagt sluttande backe och efter cirka en kilometer kommer vi till gården Mattila.

Caféet på Mattila gård i Koli är inrymt i den gamla stockstugan. I den gamla timmerstugan serveras nybakta bakverk och kaffe samt en smaklig sopplunch.

Från Mattila fortsätter färden mot Ukko-Koli. För att vandra upp för den ett par kilometer långa uppförsbacken kan du välja att antingen följa den första skylten mot Ukko-Koli som finns vid hörnet av Mattila eller göra en liten omväg längs sandvägen via gårdarna Ollila och Turula. Framme vid Ukko-Kolis övre gård kan man välja antingen Ukko naturums café eller sätta ner sig för att beundra utsikten över Pielinen från Break Sokos Hotel Kolis restaurang.

Färden från toppen till Alamaja i hamnen går längs en av Finlands äldsta utmärkta leder.  Från hotellet vandrar man först en stund tillbaka mot Mattila, tills man efter den första branta nerförsbacken svänger in på den led som går mot hamnen, först över Ipattis sluttningar och sedan genom den urgamla granskogens dunkel.

Alamaja ligger i hamnen, alldeles vid Pielinens strand. På Alamaja kan man avnjuta en kopp kaffe med bakverk, men också soppor och stadigare luncher. Restaurangen har även A-rättigheter. På den inglasade terrassen kan man njuta av utsikten över den vidsträckta sjön Pielinen även vid dåligt väder.

För att ta sig längs den ett par kilometer långa leden från hamnen tillbaka till Koli by följer man skyltarna mot Mattila, upp för sluttningen och förbi de gamla svedjorna till Mattila gård, och därifrån samma väg man kom längs tillbaka till startpunkten.

Vandringsleder

Kiehinenrundan (Kiehisen kierros), 3–19 km delvis rundslinga

Vandringsleden Kiehinenrundan i den mindre kända södra delen av Koli nationalpark bjuder på flera av parkens mer sällsynta skatter. På vägen har du möjlighet att fördjupa dig i nationalparkens värden och hur du agerar rätt i terrängen.

Utfärdstidpunkt: Under den snöfria tiden.

Vandringstid: Minst 2 dagar för hela leden.

Svårighetsgrad: Den krävande leden har stora höjdskillnader och branta trappor. En del av stigarna är också mycket steniga och fulla av rötter. På leden finns också ett vadställe, som du kan du gå runt om du så önskar. Leden kräver god grundkondition.

Startpunkter

Det finns tre startpunkter att välja mellan:

Rykiniemi parkeringsplats, Vaaralahdentie 116, Joensuu,

Seppälä parkeringsplats, Herajärven rantatie 36, Kontiolahti och

Pirunkirkko parkeringsplats, Rantatie 118, Koli, Lieksa.

Teckning av en vandrare.Läs mer på sidan Ankomst till Koli innan du ger dig ut i terrängen. 

Ledbroschyren Kiehinenrundan (pdf 1,7 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Kiehinenrundan i Utflyktskarta.fi.

Sevärt

Utsikten över Herajärvi från Jauholanvaara och Vesivaara, traditionella gårdstun med betande boskap och ängar, Pirunkirkko (Djävulskyrkan) grotta, sandstranden i Rykiniemi vid Pielinen, varierande vandringsterräng över ståtliga skogklädda höjder.

Service

Observera att det inte finns några tappställen för dricksvatten, café- eller restaurangtjänster eller livsmedelsaffärer i närheten av leden. Alla vattentäkter längs leden är antingen naturvatten eller brunnar vars vatten du bör koka före användning. Vatten som inte behöver kokas fås från Kolis naturum Ukko i Koli.

Friluftskonstruktioner

Ylä-Murhi hyresstuga, eldplats, tältplats och torrtoalett.

Pitkälampi matplats och torrtoalett. 

Lakkala hyresstuga, eldplats, tältplats och toalett med sugtömning.

Ett stycke från leden vid Seppälä hyresstuga finns det en brunn som får användas av alla besökare (vattnet bör kokas). All annan service vid Seppälä hyresstuga är reserverade för gästerna i stugan.

Vid Herajoki finns en vajer som gör det lättare att ta sig över älven.

Vid Rykiniemi finns eldplats, tältplats och toalett med sugtömning.

Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Leden är markerad med en vit cirkel. Skyltarna i korsningarna är numrerade och stämmer överens med numreringen på Koli utflykts- och servicekarta (1:50 000) (koli.fi, på finska och engelska).

Du kan välja en lämplig längd på rundan enligt din kondition och vandringserfarenhet. Som kortast är leden 3 kilometer och som längst 19 kilometer, varvid leden också innehåller avstickare där du återvänder längs samma stig.

Om du vill undvika den längsta avstickaren och vadstället över Herajoki kan du gå runt vadstället via Herajoentie eller helt hoppa över etappen via Rykiniemi och Vesivaara.

Observera

Lär dig Etikett i friluftslivet och instruktionerna och reglerna för Koli nationalpark innan du ger dig ut på leden.

Läs också Friluftslivets ABC och utrustning för vandring med övernattning.

I de södra delarna av nationalparken finns det områden med radioskugga, där mobilen inte nödvändigtvis har täckning. Kom ihåg att ladda ner mobilappen 112 Finland före vandringen.

Kontrollera alltid vädervarningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi) innan du ger dig ut i terrängen.

Herajärvis runda, 31–60 km

Herajärvis runda korsar nationalparken och passar för vandringar på flera dagar. Denna vandringsled går i varierande terräng, från lundar med porlande bäckar till karga, bergiga utsiktsplatser och skogsklädda höjder.

Utfärdstidpunkt: Vid bar mark (inget vinterunderhåll).

Vandringstid: För rundslingan i den norra ändan av Herajärvi (35 km) lönar det sig att reservera tre dagar (där den första och sista dagen inte är hela vandringsdagar) och för hela rundslingan på 60 km fyra dagar. 

Svårighetsgrad: Herajärvis runda är en krävande och långsam vandringsled speciellt på grund av höjdskillnaderna.

Herajärvis rundas sidor 

Vy över skogs- och sjölandskap.

Startpunkter

Flera startpunkter.
I nationalparken finns följande: Gården vid Kolis naturum Ukko (Ylä-Kolintie 39), P2, Peiponpelto, Seppälä och Rykiniemi parkeringsplatser.

Utanför nationalparken Ryläys parkeringsplats vid Jerontie, Kiviniemi (Mustalahdentie 27, Kontiolahti) och Eteläpää parkeringsplatser (Eteläpääntie 113, Kontiolahti) i södra ändan av Herajärvi.

Koordinater för naturums gård: WGS84 - lat: 63° 05.5292' lon: 29° 47.9326', ETRS-TM35FIN - P: 6998935 I: 641290

Koordinater för Ukko-Koli parkeringsplats 2 (P2): WGS84 - lat: 63° 05.6697' lon: 29° 48.2411', ETRS-TM35FIN - P: 6999207 I: 64153 

Koordinater för Kiviniemi gård: WGS84 - lat: 62° 59.3404' lon: 29° 55.2907', ETRS-TM35FIN - P: 6987727 I: 648000 

Koordinater för Eteläpää parkeringsplats: WGS84 - lat: 62° 56.9939' lon: 29° 58.2849', ETRS-TM35FIN - P: 6983489 I: 650728 

Teckning av en järv.Herajärven kierros pohjoinen (Herajärvis runda norra, 35 km) i Utflyktskarta.fi.

Herajärven kierros eteläinen (Herajärvis runda södra, 30 km) i Utflyktskarta.fi.

Service

Herajärvs runda service och ledbeskrivning.

Ruttbeskrivning

Vandringsleden går genom varierande terräng, från lundar fyllda av bäckars porlande till utsiktsplatser på kala klippor och frodiga skogar på höjdernas sluttningar. Herajärvis runda utsågs år 2007 till årets utflyktsmål. 

En brygga vid hamnen.

Båtrutter

Till Koli hamn leder en farled över Pielinen från Lieksa, från Juga och Nurmes i norr och via Ahveninen från Pielisjoki och Joensuu i söder. Pielinen står i förbindelse med Saimen via farlederna.

Service

Teckning av en gös.Alamaja och Koli hamns service.

Friluftskonstruktioner

Eldplatser på holmarna Hiekkasaaret, Pieni-Korppi, Iso-Korppi, Laitosaari och på fastlandet i Likolahti och Rykiniemi. Torrtoalett i anslutning till eldplatserna. Bland de ovan nämnda är det tillåtet att tälta i Rykiniemi, på den större av holmarna Hiekkasaaret och på Iso-Korppi.

Båtplatser

I Koli nationalpark finns det båtplatser vid stranden av Pielinen vid Herajokis mynning. Förfrågningar om tillstånd: Kolis naturum Ukko. Båtplatserna i Koli hamn administreras av Lieksa stad.
Båtplatsen i Herajärvi finns vid Lähtevänsärkä i Herajokis övre lopp. Förfrågningar om tillstånd: Kolis naturum Ukko.

En person i en kajak.

Kanotleder

Paddling i Pielinen kan vara en utmaning för paddlaren på grund av de vidsträckta fjärdarna, men upplevelserna på den sparsamt trafikerade vildmarksliknande sjön ger lön för mödan.

 • Leta efter tältplatser och skärmskydd utanför nationalparken med hjälp av sjökortet över Pielinen samt grundkartorna. Runt Pielinen erbjuds många olika typer av inkvartering i stugor och på lantgårdar. Här finns också campingplatser och hotell på lämpliga avstånd från varandra för paddlarens dagsetapper.
 • Lämpliga mål för kortare paddlingsturer från Koli hamn är till exempel holmarna Likolahti, Pieni-Korppi, Iso-Korppi och Hiekkasaaret. Runt Sikosaari paddlar du också bekvämt på några timmar. Start- och slutpunkt i Koli hamn.
 • Du kan uppleva Koli nationalpark på ett nytt sätt genom att paddla nära stranden från norr till söder. Startpunkt i Koli hamn och slutpunkt i Rykiniemi vid Herajokis mynning. Paddlingssträckan blir cirka 16 km, men det lönar sig att reservera en hel dag för turen. Lämpliga rastplatser längs stranden är Likolahti eldplats och någon av eldplatserna på Laitosaaret. Besök också Valkeahiekka innan du kommer till Herajokis mynning. På Rykiniemi udde kan du övernatta i tält. 
  • Service: På området finns det företagare som hyr ut kanoter och roddbåtar.
  • Det är tillåtet att göra upp eld på eldplatserna på holmarna Hiekkasaaret, Pieni-Korppi, Iso-Korppi och Laitosaari. Vid eldplatserna på Iso-Korppi och Hiekkasaaret är det också tillåtet att övernatta. 
  • Under fåglarnas häckningssäsong får du inte ta i land på holmar som är mindre än en halv hektar. Till platserna med landstigningsförbud hör bland annat Kaupunginniemi samt holmarna och skären utanför udden.
 • I Herajärvi paddlar du tryggare än i Pielinen. Vid Lähtevänsärkkä och Kiviniemi finns utmärkta kanotbryggor. I Kiviniemi kan du också höra dig för om utrustning att hyra. Lakkala är en lämplig rastplats. 
  • Observera Myllypuro som rinner från Jero till Herajärvi och Herajoki som rinner från Herajärvi till Pielinen är mycket smala, grunda vattendrag med flera grunddammar. Ingendera är framkomlig med kanot.
 • I närheten av nationalparken finns kanotleden Ahmolampi-Savijärvi-Ylemmäinen. Du kan övernatta i tält längs leden.

Vägen går genom höstskogen.

Cykelleder

Den riksomfattande cykelleden nr 6

Den riksomfattande cykelleden nr 6, som går längs grusväg, tangerar nationalparken i närheten av Koli by.

Startpunkt

Till landsvägen kommer man från Joensuu - Kajana -vägen (riksväg nr 6) genom att vända mot Ahveninen till väg nr 515, därifrån man ännu tar till vänster.

Service

Längs cykelleden står många av Koliområdets turistföretagares service (inkvarteringsföretag, butik, café) till förfogande. I regionen finns företagare som hyr ut cyklar.

Sevärt

Variationen mellan skogsklädda berg, åkrar och vattensystem längs leden är typiska drag för nordkarelen på landsbygden.

Två ryttare på sina hästar. I bakgrunden ett slanstängsel och en röd byggnad vid skogsbrynet.

Ridleder

I Koli arrangerar lantgårdsturistföretaget Paimentupa (paimentupa.fi, på finska) terrängridning på småvägarna på Koli nationalparks område.

Parkeringsplatser

Ukko-Kolis P1 och P2

 • Ylä-Kolintie 31, Lieksa  

Se övriga parkeringsområden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koli nationalparks karta i Utflyktskarta.fi.

Tillgängliga utflyktsmål och tjänster

Tillgängliga lederna: Ukko-Kolis krävande tillgängliga led, 400 m/riktning.

Ukko-Kolis tillgänglig utsiktsplats: Nedanför Ukko-Kolis utsiktsplats finns det en tillgänglig utsiktsavsats, dit man kommer längs Ukko-Kolis krävande tillgängliga led. Den grusbelagda leden har inga trappor, men höjdskillnaderna är stora så rullstolsburna besökare behöver en assistent. Den tillgängliga utsiktsplatsen är grusbelagd med stockar som låga hinder vid branten.

Kolis naturum Ukko är tillgänglig för alla. Den rälshiss som går från parkeringsplatsen till Ukkos Yläpiha (övre gård) är också tillgänglig för alla. Break Sokos Hotel Kolis tillgänglig entré ligger mittemot rälshissens övre station.

Tillgänglig parkering (2 platser, den ena är 310 cm bred och den andra 370 cm bred) ligger nära sidoingången till Break Sokos Hotel Koli. Parkering är tillåten endast med ett tillstånd som berättigar till detta.

Av eldplatserna är Likolahti och Statsministerns eldplats, som ligger i närheten av naturumets Yläpiha (övre gård) på Ukko-Koli, tillgängliga med rullstol. Eldplatserna vid Alamaja i hamnen, Kolin Ryynänen, Vaaralanaho och Turula går också att använda med vissa begränsningar.

I nationalparken finns det en tillgänglig wc endast i Kolis naturum Ukko.