En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koli nationalparks karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000, Karttakeskus 2020. 
  • Kolis utflykts- och servicekarta, 1:50 000 och 1:20 000, 2016. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis Sale och Kolis turistbyrå.
  • Kolis skidspårskarta, 1:70 000. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis turistbyrå och Break Sokos Hotel Koli.
  • Koli: geologinen retkeikykartta ja opaskirja, 1:20 000 (Koli: geologisk friluftskarta och guidebok, 1:20 000), Geologiska forskningscentralen 2003. Kartor finns till salu i Kolis naturum Ukko och i Geologiska forskningscentralens kontor.
  • Terrängkartor nummer P534 och P532, 1:50 000, Lantmäteriverket 2013.
  • Terrängkartor nummer 4313 08, 4313 09, 4313 10, 4313 11 och 4313 12, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.