Instruktioner för att vistas och färdas i Korouoma

I Korouoma är det

begränsat

 • att göra upp öppen eld endast på de anvisade eldplatserna och med för ändamålet avsedd ved. Då varning för terrängbrand utfärdats är det helt och hållet förbjudet att göra upp öppen eld, på de anvisade eldplatserna,
 • att slå läger i terrängen, som är tillåtet att kortvarigt (1 - 2 dygn) samt på de särskilt anvisade tältningsplatserna. Det är förbjudet att slå läger på lundskyddsområdet,
 • att cykla, som är tillåtet på vägarna och stigarna,
 • att använda servicekonstruktionerna för avgiftsbelagd naturturism, som kräver tillstånd från Forststyrelsen,
 • I Korouomaområdet kan man fiska med Forststyrelsens spöfisketillstand (eraluvat.fi) eller med den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi). De tillåtna fiskemetoderna är spöfiske, flugfiske, pilke och mete.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att skräpa ned,
 • att åka snöskoter samt terrängkörning med motorfordon,
 • att skada jordmånen, berggrunden, växtligheten eller den övriga naturen samt att störa djuren,
 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Färdas med hänsyn för naturen

 • Inom området fungerar avfallshanteringen på besökarnas eget ansvar. Ta hand om allt avfall. Bränn brännbart avfall, för organiskt avfall till en kompost eller under en toalett och för återvinnbart avfall med dig till ekopunkterna, som ligger vid ledernas startpunkter.
 • Följ instruktionerna för hur man skall röra sig på området samt allemansrättens principer.
 • Rör dig och slå läger utan att lämna något spår, använd markerade leder och rastplatser.
 • Gör en anteckning om ditt besök i rastplatsernas gästbok. Vid olycks- eller nödfall underlättar anteckningen att hjälpen når fram. Förbättringsförslag är välkomna!
 • Lägg märke till att mobiltelefonernas hörbarhet på ravindalens område är svag!
 • Miljöskonande friluftsliv

En liten hund i koppel på den breda stigen, i bakgrunden syns hundens ägare.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer