Ledernas startpunkter och parkeringsplatser 

Koivuköngäs, Kurtankaltiontie, Posio. Ingen längre anslutning till vandringsled. Pirunkirkkobron har rivits 9.6.2021.

Koronjää, 5 km, rundslinga

Finlands enda glaciärled som på vintern bjuder på Korouomas fantastiska isvattenfall och på sommaren på älvnatur och närvaron av massiva klippbranter.

Vid bar mark och beroende på snöförhållandena öppen året runt.
Vandringstid 1–2 timmar.
Klassificering: Krävande led Krävande krävande på grund av höjdskillnader

Leden följer en gammal hästväg och med hjälp av de skyltar som finns utmed leden kan man bekanta sig med områdets historia och skogshuggarkultur. Koronjää-leden för vandraren till fantastiska utsiktsplatser högt uppe på klippor och till botten på älvfåran.

Längs leden finns Korouomas tre största isvattenfall: Jaska Jokunen, Ruskeavirta och Mammutti.  

Sommarens frodiga växtlighet och den porlande älven i älvfåran, höstens färgprakt och vinterns fantastiska isvattenfall är alla sevärdheter väl värda ett besök!

Startpunkt

Saukkovaara parkeringsplats.

Konstruktioner

Nio informationstavlor. Hannunkallio utsiktsplats med räcke och sittbänkar av trä. På de brantaste ställena finns ett repräcke för att underlätta vandringen. Kanjonilaavu vindskydd och ledplatser.  

Sevärdheter

Hannunkallio utsiktsplats, Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar. Vintertid de stora isvattenfallen.   

Ruttbeskrivning

Ruttmarkeringar: trästolpar med grönt band och gul reflex.
Rekommenderad vandringsriktning: medsols.

Koronjää vandringsled startar vid Saukkovaara parkeringsplats och går till Hannunkallio utsiktsplats. Från utsiktsplatsen fortsätter leden neråt längs Korojoki älv där det finns tre stora isvattenfall (Jaska Jokunen, Mammutti och Ruskeavirta) på vintern. Därefter går leden uppåt via Kanjonilaavu vindskydd tillbaka till Saukkovaara.

Piippukallion pihaus, 5 km, rundslinga

Rundslingan Piippukallion pihaus bjuder på ögonfröjd och pulshöjande backar för dig som gillar äventyr och vacker natur. Från backkrönen kan du se klipp- och stensluttningarna mittemot och älven Korojoki som skymtar längst ner i ravindalen.

Det är mycket viktigt att följa ledmarkeringarna, eftersom stigen ännu inte framträder i terrängen under cirka 1,5 kilometer från Kanjonilaavut vindskydd uppför sluttningen till en gammal hästväg och därifrån fram till Piippukallio vindskydd. Från en ledmarkering ser man alltid till nästa markering.

Endast vid bar mark.
Vandringstid: 3-4 timmar.
Klassificering: Mycket krävande på grund av höjdskillnader och stenig terräng med mycket rötter.

Startpunkt

Saukkovaara startpunkt

Ruttbeskrivning

Rundslingan Piippukallion pihaus börjar vid Saukkovaara parkeringsplats och går till eldplatsen vid Kanjonilaavut vindskydd. Därifrån fortsätter leden längsmed Korojoki älv och går uppåt längs en gammal hästväg till Piippukallio vindskydd. Via utsiktsplatserna går man neråt till Korojoki älv. Leden går sedan uppåt via Kanjonilaavut vindskydd tillbaka till Saukkovaara.
Det är mycket viktigt att följa ledmarkeringarna, eftersom stigen ännu inte framträder i terrängen under cirka 1,5 kilometer från Kanjonilaavut vindskydd uppför sluttningen till en gammal hästväg och därifrån fram till Piippukallio vindskydd. Från en ledmarkering ser man alltid till nästa markering.

Konstruktioner

Kanjonilaavut ja Piippukallion laavu.

Sevärdheter

Korojoki älv, svämängarna, de branta klippväggarna och utsikten från Piippukallio och från andra ställen längs leden ut över Korouoma ravindal.

Ruttmarkeringar

Gröna färgmärken på träd.
Leden har också blå och röda fiberband som gör det lättare att hålla sig på rutten.
Rekommenderad vandringsriktning: moturs.

Notera

Det är mycket viktigt att följa ledmarkeringarna, eftersom stigen ännu inte framträder i terrängen under cirka 1,5 kilometer från Kanjonilaavut vindskydd uppför sluttningen till en gammal hästväg och därifrån fram till Piippukallio vindskydd. Från en ledmarkering ser man alltid till nästa markering.

Korouoma vandringsled, 20 km / riktning - notera att rutten har förkortats på sommaren 2021

Leden går genom branta klipplandskap i Korouoma sprickdal till de åsryggar som finns i slutet av älvfåran.

Vid bar mark.
Vandringstid cirka 1–2 dagar.
Klassificering: Krävande led Krävande led Medelsvär led Medelsvår led

Startpunkt

Saukkovaara eller Lapiosalmi (Lastenlampi).  

Konstruktioner

6 vindskydd, en ödestuga, en raststuga och en hyrestuga.

Sevärdheter

Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar, de små lundarna, de sydöstra delarnas åsformationer och klara sjöar.  

Ruttbeskrivning

Ruttmarkeringar: markeringar med orange färg på träden.  

Leden börjar vid Saukkovaara och går neråt därifrån till Korouoma sprickdal. Leden går uppströms längsmed Korojoki älv. Utmed leden finns flera välskötta svämängar. Slutet av leden går uppe på åsryggarna varifrån man har en fin utsikt över sjöarna med klart vatten.

Notera

Vandringsleden förkortades den 9 juni 2021 när Pirunkirkkobron har rivits. I framtiden kan du vandra Lapiosalmi-Saukkovaara vandringsled.

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Oulanka naturum i Kuusamo är stängt från och med den 29 februari 2024 för våren. Vandrare kan fortfarande få råd i frågor som rör Oulanka nationalpark på webbplatsen Utinaturen.fi och mån-fre kl. 12.00-15.00 per telefon och e-post.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Korouomas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.