Sevärdheter i Korouoma

En person sitter framför ett stort stenblock och en vägg.

I Korouomas mellersta del bildar sprickdalen under den omgivande terrängen en sliten ravindal, vars väggar är branta och ställvis lodräta, flera tiotals meter höga bergsstup.

De små bäckarna som brusande rinner ned för stupen fryser om vintrarna till isvattenfall. Isvattenfallen hålls frusna ända till långt in på våren. Regnmängden och kölden inverkar på isvattenfallens antal och form. De flesta vandrare nöjer sig med att beundra isvattenfallen på avstånd, medan klättringsentusiaster trotsar kylan och klättrar upp för vattenfallen mot klippavsatsen.

Korouomas isvattenfall medsols längs vandringsleden Koronjää dagstig:

Revontuliputous (Norrskensfallet)

Ett långsmalt enhetligt fruset vattenfall på en brant klippa. Det växer små träd på den snötäckta klippan.

Isen i Revontuliputous isvattenfall spricker lätt sönder och islagret är ofta tunt eftersom vattnet för det mesta flödar endast på senhösten.

 • Klippväggens höjd är cirka 40 meter
 • Klippväggens bredd 5–10 meter
 • Klippväggens branthet 80–90 grader
   

Tuulen tie (Vindens väg)

Sektioner av korta frusna vattenfall på klippan, träd växer på klippan och nere i dalen finns stenar som är täckta av snö.

Tunna, pinnliknande isformationer, till största delen lodräta. Lämpar sig inte för klättring varje vinter.

 • Klippväggens höjd är cirka 40 meter
 • Klippväggens bredd 80–100 meter
 • Klippväggens branthet 85 grader
   

Jaska Jokunen (Charlie Brown)

Ett högt och brett enhetligt fruset vattenfall på den branta klippan. Ett snöigt landskap omgivet av träd.

Till Jaska Jokunen-vattenfallet strömmar vatten i allmänhet endast på senhösten och isen är därför tunn och spricker lätt sönder under de flesta vintrar. Vissa vintrar bildas en isgrotta i mitten på klippväggen. Isgrottan passar utmärkt till exempel för ett arktiskt övernattningsäventyr.

 • Klippväggens höjd är 50 meter
 • Klippväggens bredd 20–60 meter
 • Klippväggens branthet 50–90 grader
   

Onnekas (Den lyckosamme)

På den låga klippväggen finns ett smalt fruset vattenfall. Det finns träd i omgivningen och i förgrunden finns snötäckta stenar.

Isvattenfallet Onnekas ligger cirka 100 meter uppströms längs älven Korojoki från isvattenfallet Mammutti. Onnekas bildas mera sällan. 

 • Klippväggens höjd är 50 meter
 • Klippväggens bredd 20–25 meter
 • Klippväggens branthet 80–90 grader
   

Mammutti (Mammuten)

Ett brett och högt fruset vattenfall på en hög klippa. Ovanpå klippan växer träd och även framför kan träd ses i snön.

Isvattenfallet Mammutti är ett av Korouomas populäraste klättringsställen. På det breda vattenfallet finns flera klättringsrutter med varierande svårighetsgrad. Höjden på isvattenfallets högra kant är cirka 50 meter och bredden varierar från år till år. Bäcken som bildar isen på sluttningen rinner upp i insjön Yli-Voho. Största delen av bäckens klara vatten kommer från en källa och därför är isen som bildas av den blå.

 • Klippväggens höjd är 35–50 meter
 • Klippväggens bredd är 40 meter
 • Klippväggens branthet 50–90 grader
   

Ruskea virta (Bruna floden)

I mitten av en ojämn klippa finns en hög och bred isvägg. Både ovanpå och vid klippans nedre del finns träd.

Isvattenfallet Ruskea virta längs klippan Piippukallio är det största och högsta isvattenfallet i Korouoma. Som Korouomas högsta isvattenfall erbjuder Ruskea virta utmaningar även för erfarnare isklättrare. Höjden på klättringsrutterna i mittpartiet är cirka 60 meter. Vattnet flödar kraftigt hela vintern och under kalla höstar kan man börja klättra redan i månadsskiftet oktober–november. De sista isbitarna försvinner för det mesta från klippväggen kring maj–juni.

 • Klippväggens höjd är 35–60 meter
 • Klippväggens bredd är 40 meter
 • Klippväggens branthet 70–90 grader

Ytterligare information om Korouoma finns på Posio turisms webbplats (posiolapland.com, på finska)