Aktiviteter i Kairijoki

Utflykter och paddling


Vid Kairijoki går många skogsbilvägar och fiskares stigar, längs vilka man på egen hand kan vandra eller cykla med terrängcykel. I vildmarksnaturen har också bär- och svampplockning långa traditioner. 

I Kairijoki kan du paddla och beundra naturen från ån. Det är lättast att åka på paddlingstur från Kairijokis vildmarkscentrum, där det också finns uthyrning av utrustning. Paddlingskartan kan skrivas ut på Savukoski kommuns turistsidor (korvatunturi.fi, på finska).

I Kairijoki finns inga markerade båtrutter. Det ödemarksliknande vattendraget förutsätter grundläggande färdigheter i att röra sig på vatten samt en ändamålsenlig karta. 

Flygbild av paddlare på ån, på stranden höstens färger.


Runt Kairijoki finns flera olika vindskydd och eldplatser. En del av objekten underhålls också, men det finns ingen avfallshantering i området. Ta alltid med dig ditt avfall och se till att rastplatserna är rena. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Två personer och en hund vid ett vindskydd.

Fiskning

Kairijoki är särskilt populärt bland flugfiskare. På området finns också ett separat område reserverat endast för flugfiske. Öring av fångststorlek planteras i ån mellan Ylä-Kairi och Saunakoski. 

Flugor och spö i gräset, två slåtterblommor i bakgrunden.

Alla 18–69 år gamla ska betala fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i nätbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). 

Anvisningar och regler i området

Under varning för terrängbrand är det tillåtet att göra upp eld endast på eldplatser med rökkanal, täckta eldplatser samt i eldstäder i ödestugor och stugor med särskild försiktighet. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.
Kontrollera vilka varningar som gäller (ilmatieteenlaitos.fi)

Tips för utflykter i Kairijoki

Utflykter och läger omfattas av allemansrätten och vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna.

Observera att det är förbjudet att köra motorfordon, med undantag av de vägar som anvisats för det.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet