Service i Syöte naturum

Forststyrelsen info

Cafe Kerkkä

  • I naturummet finns det ett café. I cafe finns kaffe, te, bulla och salt mellanmål.
  • Caféets bok- och tidningsutbud, gratis WLAN-förbindelse. 

Tillgängliga tjänster 

  • Alla utrymmen i naturumet är tillgängliga med rullstol. I byggnaden finns invalidtoalett.
  • Tillsammans med en assistent kan man ta sig med rullstol till naturstigen Skogens vingslag (0,5 km) och till naturumets skärmskydd (50 m).