Att se och göra i Syöte naturum

23.5.2024
Rytitupa hyresstuga & Rytivaara kronotorp: Vägen som leder till Ukonvaara parkering är i dåligt skick på grund av tjällossning. Var försiktig när du kör på vägen! Soiperoinen: Vägen som leder till Soiperoinenområdet har kollapsat när man går dit från Vaarakyläntie riktning. Du kan köra till Soiperoinen från Koitila riktning.

I förgrunden en träbelagd innervägg med två cirkulära skyltar. En person står i bakgrunden.

Utställningar

 • Utställningen Med kärlek din natur berättar om Syöte nationalparks natur.
 • Varierande utställningar byts ut med cirka tre månaders mellanrum.

Gruppguidningar

Kom överens om guidningar på förhand med naturumets personal. Guidningarna kostar 50 € / h / grupp. Guidningen är gratis för daghems-, skol- och studentgrupper.

På utställningen Med kärlek din natur och inomhus

 • Utställningsguidning under ledning av Rytivaaras Maija och Reete
  • Passar för alla åldrar.
  • I guidningen ingår filmförevisningarna Vaarametsien maa (Sluttningsskogarnas land) och Elämää metsäpirtissä (Livet i ett skogstorp).
  • Längd cirka 1 h.
 • Fotoorientering
  • Passar för skolbarn. Ett roligt och lärorikt sätt att bekanta sig med utställningen.
  • Längd cirka 0,5 h.

I terräng

 • Naavapartas utflykt
  • Guidad naturutflykt längs Naavapartas stig. Vi bekantar oss med naturen och arterna i Syöte genom Naavapartas berättelser. Vid Annintupa kan man njuta av sin matsäck. Utflykten kan också ordnas på vintern.
  • Längd 3 km, 2-3 h.
 • Korpikolvan metsässä (I Korpikolvas skog)
  • Utforskning av naturen med olika sinnen: vi tittar, lyssnar och luktar.
  • Uppgifter i anknytning till natur och miljö i flygekorrens skog: bl.a. terrängkartlek, naturens nyanser och utforskning av skogen genom en lupp.
  • Längd 0,5-3 h.
 • Flygekorrens frisbeegolftävling
  • Vi tar oss genom en frisbeegolfbana och bekantar oss samtidigt med Syöte nationalpark och natur med hjälp av uppgifter.
  • Längd 2 km, 2-3 h.

Pysselhörna för barn

I barnens pysselhörna finns böcker, spel och uppgifter med naturtema för barn. I anknytning till utställningen Lastuja selkosilta (Spån från ödemarken) kan du till exempel söka efter Pekka Pöllös borttappade vänner. För skolbarn erbjuds även spännande fotoorienteringsuppgifter.

Leder i anknytning till naturumet

 • Runt naturumet går naturstigen Korpikolva naturstig (0,5 km). Stigen slutar vid skärmskyddet på naturumets gårdsplan.
 • Från naturumet startar Naavaparta-naturstig (rundslinga 3 km).

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer