Ankomst till Kustö biskopsborg

Ruinerna ligger invid Skärgårdens Ringväg, söder om Riksväg 1. Avståndet från centrum av S:t Karins till Kustö biskopsborg är 9 km, från Åbo 17 km och från Helsingfors 169 km.

Aktiviteter och sevärt

Besök Kustö biskopsborgs ruiner.

Med buss till Kustö biskopsborg

Åboregionens kollektivtrafik Föli (foli.fi) går från Åbohållet ända till borgruinernas parkeringsplats på vardagarna. Härifrån är det cirka 700 m till borgruinerna.   

Från Åbo går linjen (vainionliikenne.fi) 801/27.A ja 27.2 till hållplatsen (nr 6213) i korsningen mellan Skärgårdsvägen och Linnanrauniontie. Byt till hållplatsen nära korsningen vid Linnanrauniontie och ta S:t Karins interna trafiks linje K2, vars ändhållplats är parkeringsplatsen vid Kustö gård. Härifrån promenerar man cirka 700 m till borgruinerna. Observera att K2 (foli.fi) endast trafikerar på vardagar.

Mot Åbo är hållplatsens nummer 6214 på Skärgårdsvägen.

Med bil till Kustö biskopsborg

Adressen till Kustö biskopsborgsruiner är Linnanrauniontie 633, S:t Karins. Parkeringsplatsen har ingen adress, men den ligger vänster om Linnanrauniontie 7,5 km från Skärgårdsvägens korsning. Från parkeringsplatsen är det ca 700 m till borgruinerna.

Med båt till Kustö biskopsborg

Man kan komma till borgruinerna med båt. Bryggan ligger på norra stranden och har ett djup på cirka två meter. Bryggans koordinater: N 60° 06.50' E 22° 18,7', WGS 84.

Med cykel till Kustö biskopsborg

Från Skärgårdens Ringväg är det bara en kort avstickare till borgruinerna. Vik av från Helsingfors–Åbovägen (nr 110) i S:t Karins till Skärgårdsvägen (nr 180). Efter två kilometer, vik av till vänster in på Linnanrauniontie. Fortsätt på den vägen i 8,2 km fram till borgruinerna.