Palolampi lägerområde ligger i en ljus tallmoskog och är en av Forststyrelsens naturtjänsters skyddsskog.

En liten sjö, skogen på den motsatta stranden reflekteras i vattenytan.

Tavastlands vandringsledsnätverk Ilvesreitistö (över 250 km, hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska), Komio naturskyddsområde och naturstigen Luutaharjus Samo (6 km) ligger i lägerområdets absoluta närhet. Palolampi sjö med sitt klara vatten och ödemarkslika stränder står i kontrast till lägerområdets skogsnatur.

Priser

 • Alla priser innehåller 24 % mervärdesskatt. 
 • Lägerområde: 40 € / dygn, tillgängligt för uthyrning 1.4.– 31.10.
 • Hyrestiden börjar kl. 14 och slutar kl. 12.

Bokningar

 • Forststyrelsen tel. 0206 39 5270
 • Juni och juli är de allra populäraste lägermånaderna, så boka ert läger i god tid.

Utrustning 

 • Plats för ett högst 80 personers läger 
 • Kokskjul
 • Eldplats 
 • Fem torrdass
 • Vedlider
 • En kompost för bioavfall. De som använder lägerområdet bör tömma torrdasskärlen i komposten. Brännbart avfall kan brännas upp på platsen.
 • Det finns ingen vattenpost på området. Dricksvatten bör medbringas. På eget ansvar får vatten tas från den närliggande Komionlampi; vattnet bör dock kokas före förtäring.
 • Kokskjul har ingen uppvärmd vedspis. Stora grupper måste ta med egna campingspisar för uppvärmning av mat.

Kommunikationer

Palolampi lägerområde ligger i södra Loppis, 10 km från Loppis (loppi.fi, på finska) centrum och en km från Loppis-Pilpalavägen. Från lägerområdet är avståndet till Riihimäki 30 km, till Högfors 20 km, till Tavastehus 50 km och 100 km till Helsingfors.

Med bil

 • Då man kommer norrifrån svänger man av mot Loppis från stamväg 54 (Riihimäki-Forssa. Kör genom Loppis centrum cirka 10 km mot Pilpala. Sväng åt vänster in på en icke-namngiven sandväg. Mitt emot korsningen finns en informationstavla för Komio naturskyddsområde och en skylt till Luutasuo. Kör 200 m längs sandvägen och sväng åt vänster i den första korsningen. Kör cirka en km och lägerområdet ligger då på höger sida.  
 • Då man anländer söderifrån längs väg 132 (Klövskog-Loppis) svänger man i Läyliäinen åt vänster mot Högfors (väg 134). Man kör 4 km längs vägen varefter man svänger åt höger mot Pilpala (väg 2832). Kör 7 km längs den vägen och sväng åt höger på Pilpalantie. Kör 5 km norrut läng Pilpalantie och sväng åt höger in på en namnlös sandväg. Mitt emot korsningen finns en informationstavla för Komio naturskyddsområde och en skylt till Luutasuo. Kör 200 m längs sandvägen och sväng åt vänster i den första korsningen. Kör cirka en km och lägerområdet ligger då på höger sida.

Med allmänna kommunikationer 

Kartor 

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Tavastlands  sjöplatås friluftskarta 1:55 000, karttakeskus 2010. Kartot kan köpas från bl.a. Tavastlands naturum, Karttakeskus och välsorterade bokhandlar. 
 • Grundkarta / terrängkarta nummer 2042 05 Pilpala, 1:20 000. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och välsorterade bokhandlar. 
 • GT-vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartorna kan köpas bland annat från Karttakeskus och välsorterade bokhandlar. 

Kartornas försäljningsstallen

Service i närregionen 

 • Geologiska forskningscentralens nationella borrkärnearkiv är beläget 0,5 km från Palolampi. Det är möjligt att bekanta sig med arkivet genom överenskommelse (tel. 050 348 6028). I arkivet uppbevaras alla borrkärneprov som Geologiska forskningscentralen tagit. Arkivet innehåller över tre miljoner meter borrkärnor från över 28 000 borrningar. 
 • De närmsta mataffärerna och övriga tjänster finns på cirka 10 km avstånd i Loppis centrum (loppi.fi, på finska).
 • Den närmaste hälsostationen ligger i Loppis centrum tel. (019) 758 5500. Kvälls- och veckoslutsjouren ligger i Riihimäki tel. (019) 758 5630.

Checklista för lägerarrangörer

 • Då varning för terrängbrand är i kraft är det förbjudet att gör upp lägereldar på området. Den som hyr området ansvarar själv för detta. Forststyrelsen ersätter inte en bokning som inte utnyttjats till följd av en rådande varning för terrängbrand. 
 • Det är absolut förbjudet att spika fast något i levande träd och stående torrakor. Att skada eller ta delar av kullfallna träd, buskar och annan markvegetation är även förbjudet utan speciallov. 
 • I tältbastur får man endast använda kamin eller bastuugn. Att göra upp en brasa är förbjudet.
 • Övrig lägerverksamhet bör ske inom ramarna för allemansrätten.
 • I slutet av lägret måste dassen tömmas. Kokskjulet, eldplatsen och vedlidret med omgivningar och andra områden som använts bör städas. För extra underhållsbesök eller städning av området debiterar Forststyrelsen 100 €. 
 • I Palolampi kan man meta och pilka i enlighet med allemansrätten. Spinnfiske är tillåtet om man har betalat fiskevårdsavgift (eräluvat.fi).

Underhållsansvariga

 • Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster
 • Tilläggsinformation: Forststyrelsens kundtjänst tel. 0206 39 5270.

 

Bokningsläge

Boka via Eräluvat