Tillgänglig Komio

Upplev stämningen i vildmarksnaturen! Samos tillgängliga led kan nås med barnvagn, rullstol eller annat hjälpmedel. Längs med leden finns det rastbänkar där du kan stanna och njuta av det vackra sjölandskapet och detaljerna i naturen. Med god tur kan man se en smålom som trivs i området. Den tillgängliga rastplatsen vid Luutalampi möjliggör jämlik samvaro vid lägerelden.

Från Luutalampi parkeringsplats kommer du till Komio naturskyddsområdes tillgängliga led och rastplats. Loppi kommun underhåller och upprätthåller servicestrukturerna i området. Lederna och konstruktionerna underhålls inte vintertid.

Komios tillgängliga rundslinga

Leden är en skogsstig som har förstärkts med stenmjöl. Ytans form varierar och det kan ställvis finnas rötter och stenar längs leden. Dessutom finns det både upp- och nedförsbackar längs leden. På grund av de varierande backarna och ytornas form är leden en krävande tillgänglig led. För personer som rör sig med hjälpmedel rekommenderas assistent. Genom att bekanta sig med ledbeskrivningen kan man på förhand bedöma om leden är lämplig för ens egen funktionsförmåga.

Komios övriga leder

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner

Luutalampi parkeringsplats

Från Pilpalantie (Loppi-Pilpala nr 13609) finns bra skyltning till startpunkten för Samos tillgängliga led i Komio naturskyddsområde, vid Luutalampi parkeringsplats (Luutasuo 243). Parkeringsplatsens yta består av tät sandig lerjord, makadam och sten. 

Tillgängliga bilplatser (2) har märkts ut separat med trafikmärken. De finns intill en tillgänglig torrtoalett. Toalettbyggnadens dörrar urskiljs tydligt från väggen. Dörren har ett återdragningshandtag. Toaletten har ledstänger. Den tillgängliga toaletten är dunkel inuti. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid.

Terrängen runt informationstavlan är sluttande.

Luutalampi rastplats

På rastplatsen finns tre bordsgrupper med bänkar. Två av borden har plats för rullstolsbundna personer i ändarna. Eldstaden vid den tillgänglig eldplats ligger på marknivå. Eldstaden omges delvis av låga brädbänkar. 

Vedlidret är inte tillgängligt.

Samarbetspartners tjänster

Fråga också våra samarbetspartner om tillgängliga tjänster.