Kundtjänst och vägledning

 • Vid Luutasyrjä och Luutalampi parkeringsplatser finns det informationstavlor på finska, svenska och engelska.
 • Ytterligare information om området från tel. 0206 39 5270 (mon-fre kl. 9 - 15)

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i området

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Dricksvatten

Det lönar sig att rena ytvatten från sjöar, åar och bäckar om man tänker använda det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar områdesvis. Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På Komio naturskyddsområde finns det en torrtoalett på området mellan parkeringsplatsen och eldplatsen vid Luutalampi.

Övernattning

Tältning och lägerområde

Gratis tältningområde kallat Komiolammit ligger av tallmoskog i Komio naturskyddsområde.

 • Det finns en eldplats, tre torrdass, vedlider, brygga och en kompost för bioavfall.
 • De som använder tältningområdet bör tömma torrdasskärlen i komposten. Brännbart avfall kan brännas upp på platsen.
 • Det finns ingen vattenpost på området. Dricksvatten bör medbringas. På eget ansvar får vatten tas från den närliggande Komionlampi; vattnet bör dock kokas före förtäring.
 • Då varning för terrängbrand är i kraft är det förbjudet att gör upp lägereldar på området.

Lägerområdet Palolammi ligger däremot utanför naturskyddsområdet men dock i dess närhet.

 • Det avgiftsbelagda lägerområdet Palolampi är främst avsett för scouter och stora grupper (max. 80 personer / läger).
 • Lägerområde bör reserveras i förhand från kundtjänst sisasuomi(at)metsa.fi eller 0206 39 5270.

Tillgängliga tjänster

Komio naturskyddsområde har en krävande tillgängliga Samo leden (1 km) och en tillgängliga rastplats (vid Luutalammis strand). Den tillgängliga torrtoaletten finns på Luutalammi parkeringsplats.

Bekanta dig med naturskyddsområdes tillgängliga tjänster och den krävande Esteetön Samo -leden.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste matbutiker och andra tjänster finns i centrum av Loppis (loppi.fi, på finska), som ligger på 10 km avstånd från Luutasyrjä parkeringsplats.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.