Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigarna på naturskyddsområdets åsformationer startar från Luutalampi parkeringsplats och slutar på samma ställe. Till de underhållna skidspåren kommer man från Luutasyrjä parkeringsplatser (vid Loppis - Pilpalavägen) och från Kalamaja raststuga, som ligger utanför naturskyddsområdet och på vars vägg det i början av skidsäsongen hängs upp en karta över skidspåren. 

Naturstigar

 • Samos tillgängliga led, ungefär 1 km lång, är en krävande tillgänglig led med krossbotten. Leden följer delvis Luutalampis strand samt går delvis längs skogsvägen. Det finns både upp- och nedförsbackar längs leden. Den som rör sig längs leden med hjälpmedel kan behöva en assistent. Utmed leden finns det fyra rastplatser samt en tillgänglig eldplats. En tillgänglig toalett hittas vid Samo parkeringsplats. Det finns inget vinterunderhåll på den tillgängliga stigen. Obs! Senast i slutet av året kommer det att finnas kartor över leden.

Tre personer vid eldplatsen vid sjöstranden. På stranden finns det bord, bäckar och en eldstad. I förgrunden syns en träbro som går över ett dike. Efter bron fortsätter leden längs en jämn stenmjölsstig i tallskogen.
 

 • Pikku-Samo, ca 3,5 km, är en kortare rundslinga som startar från Komio naturskyddsområdes parkeringsplats. Utmed naturstigen finns det finskspråkiga infotavlor (sammanlagt 9 st.), som berättar bl.a. om de metoder som används vid restaurering av områdets åsskogar och skogbevuxna myrar. Stigen går i lättframkomlig terräng i åsskog och över en skogbevuxen myr. Det lönar sig att följa rundslingan medsols om man vill se infotavlorna i rätt ordningsföljd. Det tar i medeltal ca 2 timmar att vandra naturstigen. Det finns inget vinterunderhåll på den stigen.

  Pikku-Samos karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)
 • Luutaharjun Samo, ca 6,5 km, är en rundslinga som startar från Komio naturskyddsområdes parkeringsplats. Den berättar om naturens mångfald och särdrag på naturskyddsområdet. Genom att vandra hela slingan får man en god allmän bild av hela naturskyddsområdet. Utmed stigen finns det 16 finskspråkiga infotavlor, med hjälp av vilka man kan bekanta sig noggrannare med områdets mångfacetterade natur med gammelskogar, skogstjärnar och berg.

Det finns en stig i tallskogen med en naturstigstavla bredvid.

Naturstigen för en genom en mycket omväxlande terräng: längs en skogbevuxen åssluttning, förbi tjärnen Lukkolampi, som håller på att växa igen, och sedan upp till Samo-stigens högsta punkt uppe på berget Komionvuori. Efter det går stigen småningom ner för backen, passerar tallmyren Luutasuo och den vackra ödemarkstjärnen Luutalampi och slutar vid parkeringsplatsen igen. Myrpartierna av stigen är spångade och de brantaste åssluttningarna försedda med trappor. Det lönar sig att vandra rundslingan medsols om man vill se infotavlorna i rätt ordningsföljd. Det tar i medeltal ca 3 timmar att vandra naturstigen. Det finns inget vinterunderhåll på den stigen.

 • Tjänster: Vid Luutalampis strand, i slutet av naturstigen, finns det en eldplats och en torrtoalett.
 • Sevärdheter: Det mångsidiga landskapet; ståtliga åsformationer, ödemarkstjärnen Luutalampi och myren Luutasuo, som befinner sig nästan i naturtillstånd.
 • Förbindelse: Från naturstigen går en 2 km lång förbindelseled till friluftsleden Paaran Patikka.

  Luutaharjun Samos karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Övriga leder

 • Friluftsleden Paaran Patikka, som ingår i den 200 km långa leden Hämeen Ilvesreitti (luontoonhame.fi, på finska), korsar också delvis Komio naturskyddsområde. Leden är markerad med gula lodjursmärken, precis som själva Ilvesreitti-leden.
  • Tjänster: Utmed leden kan man övernatta i tält, skärmskydd, kåta eller avgiftsbelagda nattkvarter.
  • Förbindelse: Mellan leden Paaran Patikka och naturstigen Luutaharjun Samo finns det en 2 km lång förbindelseled.
 • Loppis led Poronpolku (Renstigen) sammankopplar lokala rutter, som sammanlagt omfattar 30 km. Poronpolku följer delvis leden Paaran Patikka och inom Komio naturskyddsområde naturstigen Luutaharjun Samo. Poronpolku har markerats med grönblåa Poronpolku-märken.

Skidleder

På Komio naturskyddsområde finns det underhållna skidspår för traditionell skidstil, men de är oupplysta. Skidspåren bildar flera olika rundslingor, som sammanlagt omfattar en sträcka på 20 km. Skidspåren startar från två olika ställen. Den första startpunkten ligger vid Luutasyrjä parkeringsplats (vid Loppis - Pilpalavägen) och den andra vid Kalamaja raststuga, som ligger utanför naturskyddsområdet och på vars vägg det i början av skidsäsongen hängs upp en karta över skidspåren. Skidlederna framgår också av informationstavlorna på Luutasyrjä och Luutalampi parkeringsplatser. Lopen Samoojat och Loppis kommun sköter underhållet av skidspåren.