Ledernas startpunkter

Komios leder och konstruktioner underhålls och upprätthålls av Loppi kommun.
Se närmare uppgifter om parkeringsplatserna och vinterunderhållet.

Tillgänglig led

Samos tillgängliga led, 1 km, krävande tillgänglig rundslinga

Esteetön vaativa reitti symboli. Esteettömän käymälän symboli.

Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll.
Vandringstiden är cirka 30–60 minuter beroende på funktionsförmåga, hjälpmedel och huruvida man använder sig av assistent eller inte.

Njut av Komios ödemarksliknande natur och atmosfären längs leden som omges av tallskog och delvis följer Luutalampi strand. Utflyktens höjdpunkt är en picknick vid lägereldens värme.

En bred led täckt med grå stenaska går genom tallskogen direkt mot sjöstranden som ligger längre bort.

Startpunkt
Adress: Luutalampi parkeringsplats, Luutasuo 243, Loppi
Man kommer till leden från Pilpalantie (nr 13609), varefter man kör längs skogsbilvägen cirka 2,5 km till parkeringsplatsen. Parkeringsplatsen är markerad med vägmärke för tillgänglig parkering. Tillgängliga bilplatser finns bredvid en tillgänglig toalett i ändan av parkeringsplatsen.

Friluftskonstruktioner
Längs Samos tillgängliga led finns 3 bänkar. Vid Luutalampi rastplats finns bordsgrupper med bänkar samt en tillgänglig eldplats. Läs mer om tillgänglighet i Komio. 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: symbol för krävande tillgänglig led.
Rekommenderad färdriktning: det rekommenderas att man går leden motsols.

Samos tillgängliga led börjar vid skogsbilvägen bakom torrtoaletten på parkeringsplatsen. Informationsskyltning leder till början av leden. Leden är markerad i terrängen med markering för krävande tillgänglig led. Skyltarna saknar blindskrift. 

Terrängen längs leden består av hård krossbotten, på vilken man har lagt en beläggning av stenmjöl. Stigen är cirka 1,2 meter bred. Ställvis överskrider ledens längdlutning 8 % och sidolutningen 3 % (loppi.fi, på finska). Det är bra att beakta att även om stigens markyta till största delen är hård kan väderförhållandena göra leden mjukare och ställvis göra den utmanande när man rör sig med rullstol. För rullstolsburna rekommenderas en assistent.

I början av leden som börjar vid skogsbilvägen är det en nedförsbacke mot stranden. Längs strandleden finns tre rastplatser med bänkar. Leden går längs en stig med en yta av stenmjöl till en tillgänglig träbro som går över ett dike och fortsätter ända till Luutalampi rastplats. Läs mer om tillgängligheten i friluftskonstruktionerna på rastplatsen. 

 Längs den Samos tillgängliga leden finns också en bred träbron. Det finns en skog runt omkring.

Från Luutalampi rastplats återvänder leden tillbaka längs samma stig av stenmjöl och längs träbron. Efter bron fortsätter leden i tallskogen som en jämn stig av stenmjöl och går mot skogsbilvägen. Innan man kommer till skogsbilvägen är kommer det en krävande uppförsbacke. Längs skogsbilvägen fortsätter leden enligt terrängskyltningen tillbaka till Luutalampi parkeringsplats. 

Naturstigar

Naturstigarna som går runt åsen i naturskyddsområdet startar från Luutalampi parkeringsplats och slutar på samma ställe. 

Observera att det i området också finns märken för evenemanget Poronpolku (renstigen). Evenemangen Poronpolun polkaisu och Poronpolku ordnas varje år det sista veckoslutet i september.

Pikku Samo, 3,5 km

Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll.
Vandringstiden är cirka 1,5–2 h

Förälska dig i den omväxlande och böljande åsterrängen längs Pikku Samos rundslinga. Längs leden finns åsskog och trädbevuxna myrområden samt även intressant hyggesbränd skog. Informationstavlorna berättar om särdragen i åsnaturen och om hur man vårdar områdets värdefulla natur. Leden lämpar sig också för nybörjare och barnfamiljer.

Startpunkt
Adress: Luutasyrjä parkeringsplats, Luutasuo 243, Loppi
Man kommer till leden från Pilpalantie (nr 13609), varefter man kör längs skogsbilvägen cirka 2,5 km till parkeringsplatsen.

Ledbeskrivning vandringskonstruktioner
Ledmarkering: gula runda märken.
Rekommenderad färdriktning: det rekommenderas att man går leden medsols.

Pikku-Samo är en kortare rundslinga som startar från Luutalampi parkeringsplats. Längs leden finns bland annat finskspråkiga skyltar med information om restaureringsmetoder för åsskogar och trädbevuxna myrar i området. Stigen går i lättframkomlig terräng i åsskogen och delvis på en trädbevuxen myr. 

Karta över Pikku-Samo (utflyktskarta.fi, öppnas i ett nytt fönster)

Luutaharjun Samo, 6,5 km

Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll.
Vandringstiden är cirka 3–4 h

Upplev alla sevärdheter i Komio naturskyddsområde; fantastiska åsavsnitt, ödemarksliknande Luutalampi och Luutasuo som är i så gott som naturligt tillstånd. Höjdskillnaderna längs denna rundslinga känner man av i benen, men de mångsidiga landskapen gör det värt besväret. De som klättrar upp på Komionvuori kan vila med Lopen uupunut mies (Loppis utmattade man). Träskulpturen gläder vandrarna vid ledens högsta punkt. 

Startpunkt
Adress: Luutasyrjä parkeringsplats, Luutasuo 243, Loppi
Man kommer till leden från Pilpalantie (nr 13609), varefter man kör längs skogsbilvägen cirka 2,5 km till parkeringsplatsen.

Ledbeskrivning och tjänster
Ledmarkering: orangefärgade runda märken. Skyltning Samo i korsningarna.
Rekommenderad färdriktning: det rekommenderas att man går leden medsols.

Luutaharjun Samo är en rundslinga som startar vid Luutalampi parkeringsplats. Leden berättar om särdragen och mångfalden i Komios natur. Genom att gå runt naturstigen får vandraren en bra överblick av hela Komio naturskyddsområde. Längs stigen finns finskspråkiga skyltar med hjälp av vilka man kan bekanta sig närmare med såväl områdets naturmosaik, den murknande urskogen, den sjunkande tjärnen som det stigande berget.

På naturstigen, som ligger i mycket varierande terräng, går man längs en åssluttning i skogen, passerar Lukkolampi som sakta mak försumpas, och vandrar ställvis mycket brant mot Samo-stigens krön, dvs. Komionvuori. På toppen finns en bänk där man kan vila. Därefter går du neråt till kanten av sumpiga Luutasuo och därifrån till stranden av den vackra ödemarksliknande Luutalampi, där det finns en eldplats och torrtoalett. Från Luutalampi fortsätter färden tillbaka till parkeringsplatsen. Stigens myravsnitt är har spångar och trappor har byggts på de brantaste åssluttningarna. 


 

Från Luutaharju Samo går en 2 km lång förbindelseled till Ilvesreitti.

Karta över Luutaharjun Samo (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Övriga leder

Från Komio naturskyddsområde kommer man till Hämeen Ilvesreitti (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) som är över 200 km lång . Leden är markerad med gulagula lodjursmärken. Från naturstigen Luutaharjun Samo kommer du längs en cirka 2 km lång förbindelseled till Hämeen Ilvesreitti.

Poronpolku-leden förenar lokala leder på en sammanlagt 30 km lång sträcka. Den går delvis längs Ilvesleden och följer samma led i Komio naturskyddsområde som naturstigen Luutaharjun Samo. Poronpolku (renstigen) är markerad med blågröna Poronpolku-märken.

Poronpolkus 30 km långa led kan också göras som flera kortar rundslingor. Det är möjligt att korsa Pikku-Punelia vid Marskin Maja med färja och roddbåt endast under Poronpolus evenemangsdagar, det sista veckoslutet i september. 

Skidleder

På Komio naturskyddsområde finns det underhållna skidspår för traditionell skidstil, men de är inte upplysta. Skidspåren bildar flera olika rundslingor, som sammanlagt omfattar en sträcka på 20 km. Lopen Samoojat och Loppis kommun sköter underhållet av skidspåren.

Du kommer till de underhållna spåren från Luutasyrjä parkeringsplats och utanför naturskyddsområdets gränser, från Lopen Samoojas Kalamaja raststuga vid sjön Kalaton. Under skidsäsongen fäster man en karta över skidspåren på Kalamajas vägg. Skidlederna har också märkts ut på kartorna på informationstavlorna i Luutasyrjä och Luutalampi.

När du planerar din skidutflykt är det bra att observera följande saker:

  • Bommarna i Komio naturskyddsområde (3 st.) är stängda vintertid.
  • På de körda skidspåren får man skida endast med traditionella skidor (inte med skogsskidor).
  • Det är också förbjudet att dra ackja och pulka efter sig på skidspåren.