Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Komio naturskyddsområde

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Komio naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

Guidade turer 

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Övriga tjänster