Ledmarkering

Nordkalottleden består av flera gamla leder och alldeles nya oetablerade rutter.

  • I Finland är leden markerad med ca 40 cm höga stolpar med orange markering.
  • I Norge är leden markerad med målade stenrösen.
  • I Sverige är leden markerad med röda korsstolpar samt med Nordkalottskyltar.

Etapper

Nordkalottleden kan vandras etappvis.