Nordkalottleden är en krävande vandringsled vars alla etapper inte lämpar sig för nybörjare. Alla friluftsanordningar är ännu inte färdigställda och ställvis är avstånden mellan stugorna stora. Det är all anledning att ta med ett eget tält. Längs hela leden finns det ca 40 stugor och dagsetapperna är 10 - 50 km långa.

Man bör vara beredd på att vädret plötsligt kan slå om och aldrig ensam bege sig ut i fjällterrängen.

Det finns ställvis svårframkomliga stenfält längs leden. På finska sidan finns det broar över de största älvarna, bl.a. över Bierfejohka och Vuomakasjoki, men man får lov att vada över de mindre älvarna och bäckarna.

Det är värt att reservera ca en vecka för Kilpisjärvi - Halti - Kilpisjärvi -etappen. Om man vandrar till Abisko eller Kautokeino bör man reservera ännu längre tid. Dessa ledetapper rekommenderas endast för erfarna vandrare. Speciellt på norska sidan, där leden är markerad med färg på stenrösen, kan det ställvis vara svårt att följa leden.