I början av leden går den mellan Abisko och Sälka längs den berömda Kungsleden. Information om Kungsledens stugor får man på STF:s webbsidor (svenskaturistforeningen.se)

 •  Abisko fjällstation - Abiskojaure fjällstuga 15 km
 •  Abiskojaure fjällstuga - Alesjaure fjällstuga 20 km
 •  Alesjaure fjällstuga - Tjäkta fjällstuga 13 km
 •  Tjäkta fjällstuga - Sälka fjällstuga 12 km
 •  Sälka fjällstuga - Hukejaure fjällstuga 12 km

Information om de nedan nämnda norska stugorna får man på norska på UT.no webbsidor (ut.no, på norske).

 • Hukejaure fjällstuga - Gautelishytta (Norge) 17 km
 • Gautelishytta - Skåddåivejaurehytta (Norge) 17 km
 • Skåddåivejaurehytta - Sitashytta (Norge) 22 km
 • Sitashytta - Paurohytta (Norge) 24 km
 • Paurohytta - Röysvatn hytta (Norge) 25 km
 • Röysvatn hytta - Vaisaluokta fjällstuga (Sverige) 53 km


Vaisaluokta - Kvikkjokk (Sverige)

Längs Padjelantaleden till Kvikkjokk. Information om Padjelanta nationalpark, Padjelantaleden på svenska på Norbottens länstyrelsens webbsidor (lanstyrelsen.se).

 • Vaisaluokta fjällstuga - Kutjaure fjällstuga 18 km
 • Kutjaure fjällstuga - Låddejåkka fjällstuga 19 km
 • Låddejåkka fjällstuga - Arasluokta fjällstuga 13 km
 • Arasluokta fjällstuga - Staloluokta fjällstuga 12 km
 • Staloluokta fjällstuga - Staddajåkkå fjällstuga 12 km

Ruttalternativ 1: Staddajåkka - Sulitjelma (Norge)

Information om stugorna på Sulitjelma fjällområde hittar du på norska på  UT.no webbsidor (ut.no, på norske).

 • Staddajåkkå fjällstuga - Sårjåsjaure fjällstuga 6 km
 • Sårjåsjaure fjällstuga - Sorjushytta (Norge) 9 km
 • Sorjushytta - Ny Sulitjelma fjellstue (Norge) ca 7 km
 • Ny Sulitjelma fjellstue - Sulitjelma (Norge) ca 3 km

Ruttalternativ 2: Staddajåkkå - Kvikkjokk (Sverige)

 • Staddajåkkå fjällstuga - Pieskehaure fjällstuga 29 km
 • Pieskehaure fjällstuga - Vaimok fjällstuga 18 km
 • Vaimok fjällstuga - Tarrekaise fjällstuga 22 km
 • Tarrekaise fjällstuga - Njunjes fjällstuga 6 km
 • Njunjes fjällstuga - Kvikkjokk fjällstation 6 km