Kartor över och kommunikationer i Täktoms havsvikar   

Täktoms havsvikar ligger vid Täktomvägen som går längs Hangö udds södra strand söder om riksväg 25.

Kommunikationer

Med bil

  • Då man kör till Hangö längs Hangö-Hyvingevägen (riksväg 25) tar man i Lappvik av till vänster till Koverharvägen. Vägen delar på sig efter att ha gått under järnvägen. Fortsätt till höger i korsningen. Efter ca 3,5 kilometer delar sig vägen igen och man kör igen till höger. Efter att vägen gått över järnvägen svänger man in till vänster på Tvärminnevägen. Tvärminnevägen byts till Täktomvägen efter det privata naturskyddsområdet Högholmen. Ca en halv kilometer efter Täktom by går Kobbens lilla sandväg söderut dvs. mot stranden. Forststyrelsens nya, stora parkeringsplats med sina informationstavlor finns i början av vägen till Täktoms flygfält, ca 130 meter före avtaget till Kobbenvägen, vid Täktomvägen.

Med allmänna kommunikationer

Med cykel

  • Hangö udd är ett utmärkt mål för cykelutflykter. Då man cyklar från Hangöhållet finns det inom 20 kilometer många intressanta natur- och kulturobjekt. Man kan också hyra cyklar i Hangö.

Med båt

  • Den lokala befolkningen får ha sina båtar i Kobbens båthamn. På grund av att Täktbukten är grund, är det lättast att där ta sig fram med kajak, kanot eller roddbåt.

Lämpliga startpunkter

  • Kobben i Täktbukten nås via Kobbenvägen som viker av från Täktomvägen mot stranden. Det är ca 800 meter till stranden från Täktomvägen. Det finns en informationstavla i ändan av Kobbenvägen. Forststyrelsens parkeringsplats ligger vid Täktomvägen, ca 130 meter före avtaget till Kobbenvägen.
  • Parkeringsplatserna för Täktoms havsvikar, Svanviksområdet och Högholmens privata naturskyddsområde ligger på några kilometers avstånd från varandra vid Tvärminnevägen (då man kommer österifrån byter Tvärminnevägen namn till Täktomvägen efter Högholmen).

Vinterlandskap. Parkeringsplats med en parkerad bil. I bakgrunden en väg och ett hus. På vägen kör en bil.
 

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta K343, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartor nummer 2011 08, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Täktoms havsvikars karta i Utflyktskarta.fi.