Kundtjänst och vägledning

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)
sisasuomi(at)metsa.fi

En vandrare läser en stor informationstavla som visar Liesjärvis karta.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Kafé

 • Sommarcafé som drivs av Visit Letku ry öppet på sommarlördagar.
  • Öppettider för sommaren 2023 meddelas senare.

Eldplatser

 • Eldplatser finns i Siltalahti, Korteniemi, Peukaloinen, Kaksvetinen samt på tältningsområdet i Savilahti. 
 • Det finns bänkbord vid alla parkeringsplatser i nationalparken, utom i Sikomäki och Peukalolamminkangas, där man kan äta sin matsäck.

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Vandrare vid en eldplats med öppen eld, rök stiger upp från brasan.

Dricksvatten

Nationalparkens stället med dricksvatten finns i norra ändan av åsen Kyynäränharju utanför Hyypiö bastu. Det är brunn i Korteniemi kulturgård också.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid parkeringsplats i Korteniemi finns det kompostbehållare.

Toaletter

 • I samband med parkeringsplatserna i Pirttilahti, Kopinlahti och Korteniemi finns det torrtoaletter.
 • På Siltalahti eldplats, Savilahti tältningsområde, Peukalolammi skärmskydd och Kaksvetinen kåta samt på Korteniemi kulturgård finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning, skärmskydd och kåtor

I parken kan man övernatta på Savilahti tältningsområde, i Peukalolampi skärmskydd och vid kåtan i Kaksvetinen. Det är tillåten att tälta, förutom vid det egentliga tältningsområdet i Savilahti också i näromgivning invid Peukalolampi skärmskydd och invid kåtan i Kaksvetinen.

Hyresstugor

 • Hyypiö, 4 pers. En gammal, idyllisk och anspråkslöst utrustad timmerstuga på stranden av Kyynäränjärvi. Utrustad med våningssängar för fyra personer, kamin och vedspis. Utanför stugan finns brunn, eldplats, bastu och torrtoalett. På stranden finns också en rökbastu, som kan hyras separat. Rökbastun värms på beställning mellan 1 maj och 31 oktober.
 • Peukaloinen, 2 pers. Liten och anspråkslöst utrustad stuga på stranden av Peukalolammi tjärn. Utrustad med kamin och brits. Utanför stugan finns en torrtoalett och en vedbod.

Övernattning i omnejden

Närmare information om övernattningsmöjligheterna i omnedjen får man från turistinformationen i Forssatrakten (forssa.fi).

Tillgängliga tjänster

 • Från Peukalolamminkangas parkeringsplats tar man sig till den krävande tillgängliga rundslingan Peukaloinen-leden (3,8 km). Längs stigen finns tillgängliga eldplatser och torrtoaletter.
 • Kokskjulet vid Tittilammi är ett tillgängligt kokskjul för 20–25 personer. I dess omedelbara närhet finns en tillgänglig tältplats där man kan övernatta genom att reservera kokskjulet. I en byggnad nära kokskjulet finns en tillgänglig torrtoalett.
 • På Korteniemi parkeringsplats finns en tillgänglig torrtoalett. Från parkeringsplatsen tar man sig i rullstol tillsammans med en assistent längs en skogig sandväg cirka 300 meter till Korteniemi kulturgård. Med rullstol tar man sig in i Korteniemi stuga via en ramp som fås på begäran. Assistent rekommenderas.

Bekanta dig med nationalparkens tillgängliga tjänster.

En familj på en rastplats med kokskjul, tillgänglig toalett och öppen gård belagd med stenaska.

Övrig service i omnejden

 • I Tammela (tammela.fi, på finska) och i Forssa (forssa.fi) centrum finns det rikligt med service. Forssa ligger på 25 kilometers och Tammela på 23 kilometers avstånd från nationalparken.
 • I Tammela kommun i Porras by finns det taxi och livsmedelkiosk med post service.
 • Närmaste matbutiken och bensinautomat med diesel finns i Forssa.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Liesjärvi


Pdf 1,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Broschyr över Korteniemi


Pdf 1,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)