Ståtliga utsikter

  • Från åsen Kyynäränharju, som med sina låga sandstränder skiljer åt sjöarna Liesjärvi och Kyynäräjärvi, öppnar det sig ståtliga utsikter över sjöarna.
  • På berget Hyypiökallio finns det en utsiktsplats.

Korteniemi

Gårdsplanen på Korteniemi kulturgård med sina byggnader, trädgårdar och odlingar har bevarats nästan oförändrad över hundra år. På gården lever man fortfarande som på 1910 -talet. På sommaren promenerar kor, får samt en tupp med sina höns, alla av finsk lantras, på gårdsplanen. På åkrarna och i trädgården odlas gamla inhemska växtsorter på traditionellt sätt. Råg slås med en lie, torkas på skylar och tröskas med slagor i rian. 

Museigårdens värdinnor kokar tvål och en smed står vid en ässja i bakgrunden.

Värdinnan vattnar trädgårdslandet med en vattenkanna.