Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Nationalparkens leder börjar från parkeringsplatserna i Pirttilahti, Kopinlahti, Lehdos, Sikomäki, Peukalolamminkangas och Korteniemi. En del av Hämeen Ilvesreitti (Tavastlands lodjursled, hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) startar vid Ruostejärvi rekreationsområdets parkeringsplatsen och leder genom parken till Korteniemi kulturgård.

Ett mossigt skogslandskap med stora tallar. Mellan de tättbevuxna tallarna skymtar solens strålar.

Rundslingor, startpunkt Korteniemi

 • Ahonnokka naturstigen, 1,5 km, tar vandraren till en gammal urskog. Naturstigen är lättframkomlig och vid den finns det skyltar som berättar om skogens hemlighetsfulla små organismer. Från Ahonnokka öppnar det sig en vacker utsikt över sjön Liesjärvi. Naturstigen börjar från Korteniemi kulturgård

  Ahonnokka naturstigens karta (utflyktskarta.fi)
   
 • Punatulkku (Domherre) rundan, 3,1 km, är en rundslinga som börjar från Korteniemi kulturgård. Leden går i en omväxlande terräng och följer till en början Hämeen Ilvesreitti -leden. Efter att ha skiljts åt från Hämeen Ilvesreitti fortsätter Punatulkku-rundan ändå genom tallmo till ett litet sumpigare område och därifrån vidare mot Liesjärvis strand mot Korteniemis gårdsrun. Från leden finns en förbindelse till den led som går genom parken från Korteniemi till den stig som leder till åsen Kyynäränharju. Stigen är märkt med röda fyrkanter.

  Punatulkku rundans karta (utflyktskarta.fi)
   
 • Pohjantikka (Tretåig hackspett) rundan, 5 km, är en rundslinga som startar från Korteniemi. Leden går längs Liesjärvi strand till Pitkäkärki, där det finns en liten äng med en lada. Invid ängen finns det ett staket som man kan ta sig över med hjälp av en port. Invid leden befinner sig också gamla skogar. Det finns en förbindelse genom parken från Korteniemi till stigen som leder till åsen Kyynäränharju. Stigen är märkt med blå fyrkanter.

  Pohjantikka rundans karta (utflyktskarta.fi)
   
 • På parkeringsplatsen i Korteniemi finns det en torrtoalett för personer med funktionshinder. Från parkeringsplatsen kommer man med rullstol längs en skogig sandväg 200 meter till Korteniemi kulturgård. Personer med funktionshinder kan köra närmare Korteniemi gårdsplan. In i Korteniemi stuga kommer man med rullstol längs en ramp som fås på begäran. Det rekommenderas att ta med en assistent.

Rundslingor, startpunkt Pirttilahti parkeringsplats

 • Hyypiöleden, 2,8 km, startar från Kyynäränharjus norra del vid vägen Kanteluksentie. Stigen går först mot Kyynäränharju och är märkt med orange fyrkanter. I början av stigen kan man beundra en frodig skog och lundliknande växtlighet. Efter att stigen har korsat Kanteluksentievägen blir terrängen och landskapet mera varierande. Stigen går upp till berget Hyypiönkallio, där det finns rastplats och en underbar vy över Tapolanjärvi. Leden fortsätter via Siltalahti båthamn tillbaka till Kanteluksentievägen. Leden är lämplig både för nybörjare och barnfamiljer.

  Hyypiöledens karta (utflyktskarta.fi)

Rundslingor, startpunkt Kopinlahti

 • Soukonkorpirutten, ca 3 km, är en rundslinga med start i Kopinlahti. Leden går först mot Savilahti, men viker av mot Soukonkorpi lite före Savilahti tältningsområde. Spångarna går i ca 400 meter genom det restaurerade skogskärrområdet i Soukonkorpi. Den övriga delen av leden går huvudsakligen genom torr skogsmark. Rutten löper samman med den gamla Ilvesrutten och leder sedan tillbaka till startpunkten i Kopinlahti. Rutten är märkt i terrängen med vita ruterformade fyrkanter.

  Soukonkorpiruttens karta (utflytskarta.fi)

Krävande obehindrad ringled, startpunkt Peukalolamminkangas parkeringsplats 

 • Peukaloinen leden, 4 km (mer information på svenska kommer senare).

Övriga leder

På Liesjärvi nationalparks område finns det utöver rundslingor även andra markerade leder, som är inritade på nationalparkens karta. Man kan t.ex. gå längs markerade vandringsleder genom hela området från Korteniemi via åsen Kyynäränharju ända till Hyypiönkallio. Vandringslederna i Liesjärvi nationalpark är också en del av Hämeen Ilvesreitti -leden (Tavastlands lodjursled hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).

Personer med elrullstol, till fots och med vagn på stigen.