Tillgänglig Liesjärvi

Peukaloinen-leden (Gärdsmygsleden) i Liesjärvi nationalpark är med sina 3,8 kilometer en av Finlands längsta tillgängliga leder. Leden går genom tallskogar, över en stämningsfull bro, förbi glittrande myrtjärnar och genom en sagolik granskog. Från rastplatserna längs leden kan man beundra landskapet och iaktta fascinerande detaljer i naturen. 

De tillgängliga rastplatserna vid Peukalolammi och Kaksvetinen möjliggör jämlik samvaro och mys vid brasan. Det reserverbara, tillgängliga kokskjulet vid Tittilammi ligger i närheten av leden och lämpar sig till exempel som bas för olika grupputflykter.

Den tillgängliga leden och konstruktionerna underhålls inte vintertid.

Liesjärvi tillgängliga rundslinga

Den jämna skogsstigen som förstärkts med stenmjöl lämpar sig väl till exempel för att ta sig fram med olika hjälpmedel eller barnvagn. På skogsvägsavsnitten förekommer en viss höjdskillnad i båda ändarna av leden. På grund av backarna är leden en krävande tillgänglig led, vilket innebär att de som rör sig med hjälpmedel kan behöva en assistent. Man kan bedöma på förhand om leden är lämplig för ens egen funktionsförmåga genom att bekanta sig med ledbeskrivningen. 

Andra lättframkomliga leder

Med assistent kan man färdas längs Kyynäränharju ända från Kopinlahti parkeringsplats. Leden är en del av Tavastlands lodjursled (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) och går cirka 1,5 km längs den breda skogsstigen på Kyynäränharju. Det finns en del nivåskillnader på sträckan och terrängytan är ojämn. Observera att cyklister och ryttare också kan röra sig längs Kyynäränharju. På parkeringsplatsen finns en vanlig torrtoalett. Observera att en tillgänglig torrtoalett tas i bruk våren 2023. Leden underhålls inte vintertid.

Övriga leder i Liesjärvi

Tillgänglighet i friluftskonstruktioner

Peukalolamminkangas parkeringsplats

Till startpunkten för den tillgängliga leden i Liesjärvi nationalpark, Peukalolamminkangas parkeringsplats, är det lätt att hitta med navigator (Kanteluksentie 580). Parkeringsplatsen är jämn och på den hårda marken finns lite storkornig sten och krossten. Tillgängliga bilplatser har inte märkts ut separat. Bussparkeringen har märkts ut separat nära stigens början. På parkeringsplatsen finns en informationstavla som är lätt att nå. Det finns inget tak över informationstavlan.

Rastplatsen vid Peukalolammi

Till rastplatsen vid Peukalolammi är det 500 meter från startpunkten. På rastplatsens informationstavla finns en karta över nationalparken. Det är lätt att komma nära kartan. Det finns inget tak över informationstavlan och texten på kartan är liten. På rastplatsen finns två bänkbord. Rullstolsburna får plats i bordsändarna.

Markyta: Rastplatsen är belagd med stenmjöl. Miljön är i övrigt ställvis ojämn. 

Vindskydd och eldstad: Det kan vara svårt att sitta ner och stiga upp i vindskyddet, eftersom sittnivån är låg och taket på vindskyddet inte är särskilt högt. Eldstaden vid eldplatsen framför vindskyddet är nere på marken. Man kan ta sig nära eldstaden med rullstol. 

Torrtoalett: På rastplatsen finns för närvarande två toalettbyggnader. I den gamla toalettbyggnaden finns en vanlig och en tillgänglig toalett. Toalettdörrarna kan inte urskiljas tydligt från väggen. Den tillgängliga toaletten har märkts ut. Dörren har inget handtag för att dra in dörrhandtaget. Det är mörkt inne på den tillgängliga toaletten, så det kan vara svårt att skilja den svarta toalettstolen från det mörka golvet. Det kommer bara in lite ljus genom fönstret. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid. Det finns endast lite utrymme på båda sidor om toalettstolen och stödräcken saknas. Observera att en ny toalettbyggnad har installerats på rastplatsen vid Peukalolammi och att den tillgängliga toaletten tas i bruk våren 2023. Den gamla tillgängliga toaletten är i bruk tills dess. Den vanliga toaletten i den nya byggnaden är redan i användning. 

Vedlidret är inte tillgängligt. Vedlidret ligger längre bort i skogsdungen, så marken är täckt med trädrötter. Dessutom har lidret en hög tröskel.

Rastplatsen vid Kaksvetinen

Till rastplatsen vid Kaksvetinen är det cirka 1,9 kilometer från startpunkten. Rastplatsen ligger vid den vackra myrtjärnen Kaksvetinen. Informationstavlan på rastplatsen sitter på vedlidrets vägg. På informationstavlan finns en karta över nationalparken. Teckenstorleken på kartan är liten, men det är lätt att komma nära den. 

Markyta: Jämn och belagd med stenmjöl. 

Kåtan vid Kaksvetinen: Kåtans dörr är 90 cm bred. Kåtan är dunkel inuti.
I mitten finns en relativt låg eldstad med rökkanal, vars höjd från marken är 60 cm. Runt väggarna finns cirka 43 cm höga bänkar. 

Eldplats: Bänkarna är låga, så det kan vara svårt att sätta sig ner och stiga upp från dem. Eldstaden är lågt nere på marken. Med rullstol kommer man lätt fram till elden.

Torrtoalett: På vänster sida av toalettbyggnaden finns en tillgänglig toalett dit det går en ramp. Dörren är inte lätt att urskilja från väggen. Den tillgängliga toaletten har märkts ut. Dörren har inget handtag för att dra in dörrhandtaget. Det är mörkt inne på den tillgängliga toaletten, så det kan vara svårt att skilja den svarta toalettstolen från det mörka golvet. Det kommer bara in lite ljus genom fönstret. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid. Det finns endast lite utrymme på båda sidor om toalettstolen och stödräcken saknas. Observera att en ny toalettbyggnad har installerats på rastplatsen vid Kaksvetinen och att den tillgängliga toaletten tas i bruk våren 2023. Den gamla tillgängliga toaletten är i bruk tills dess. Den vanliga toaletten i den nya byggnaden är redan i användning. 

Vedlidret i ändan av den gamla toalettbyggnaden är inte tillgängligt på grund av en hög tröskel.

Rastplatser längs leden

Utöver rastplatserna finns det fem bänkbord längs leden där man kan vila, beundra för landskapet och äta matsäck. Rullstolsburna får plats i bordsändarna.

Karta över Liesjärvi

Övriga tillgängliga tjänster

Kokskjulet och tältplatsen vid Tittilammi

Kokskjulet vid Tittilammi är ett tillgängligt kokskjul som kan reserveras. Bredvid finns en tillgänglig tältplats. Det är förbjudet att övernatta i kokskjulet. Endast kunder som har bokat kokskjulet för ett dygn kan övernatta på tältplatsen.

Huvudparkeringsplatsen för kokskjulet vid Tittilammi är Peukalolamminkangas parkeringsplats. Från parkeringsplatsen är det cirka 1,6 km till Tittilammi. Vid behov kan man också köra till Tittilammi gård. I början av skogsvägen som går från parkeringsplatsen till Tittilammi finns en bom. Bommen öppnas med en nyckel som finns i ett nyckelskåp. Uppgifter om var nyckelskåpet finns samt koden som öppnar nyckelskåpet får du tillsammans med fakturan.

Markyta: På vägen som leder till kokskjulet, i närheten av byggnaderna och på den tillgängliga tältplatsen finns en jämnt trampad stenmjölsbeläggning.

Kokskjulet: I kokskjulet finns två långa bänkbord. Bordets höjd är 77 cm och bänkarna 46 cm. Rullstolsburna får plats i bordsändarna. I mitten finns en eldstad med rökkanal, vars höjd från marken är 87 cm. På väggen finns en arbetsyta och hängare på olika höjder.

Tältplats och vindskydd: Vid kanten av tältplatsen finns ett vindskydd. Det kan vara svårt att sitta ner och stiga upp i vindskyddet, eftersom sittnivån är låg och taket på vindskyddet inte är särskilt högt. Det finns ingen eldstad framför vindskyddet.

Torrtoalett: På vänster sida av toalettbyggnaden finns en tillgänglig toalett och till höger en vanlig toalett. I mitten av byggnaden finns ett serviceutrymme. Toalettdörrarna urskiljs tydligt från väggen, men de är inte försedda med skyltar. Det finns en ramp av trä utan ledstänger till den tillgängliga toaletten. Dörröppningen är cirka 90 cm bred. Dörren har inget handtag för att dra in dörrhandtaget. Den tillgängliga toaletten är dunkel inuti, men fönstret ger en del dagsljus. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid. Den vita toalettstolen urskiljer sig från den mörka omgivningen. Toalettstolen har armstöd. Det finns tomt utrymme på båda sidor om toalettstolen som gör det möjligt att använda den självständigt eller med assistans. Observera att tröskeln till den vanliga toaletten är hög och steglös.

Bredvid kokskjulet finns en byggnad med tillgängliga vedlider i ändarna. I mitten finns en lagerbyggnad som på grund av en hög tröskel inte är tillgänglig.

Korteniemi kulturgård

Korteniemi kulturgård är en av Liesjärvi nationalparks mest kända sevärdheter. Kulturgården är öppen under sommarsäsongen.

På parkeringsplatsen finns en tillgänglig torrtoalett. Från parkeringsplatsen tar man sig i rullstol tillsammans med en assistent längs en skogig sandväg cirka 300 meter till Korteniemi kulturgård. Sandvägen går över en ås, så i början finns en brant uppförsbacke och efter åsens krön finns en nedförsbacke. Vid behov kan man köra från parkeringsplatsen till Korteniemi gård för att hämta och lämna av personer. I övrigt ska bilen parkeras på Korteniemi parkeringsplats. Med rullstol tar man sig in i Korteniemi stuga via en ramp som fås på begäran. Assistent rekommenderas.

Samarbetspartners tjänster

Av samarbetsföretagen i Liesjärvi nationalpark kan man höra sig för om tillgängliga tjänster såsom guidade utflykter för rörelsehindrade, vandrare som rör sig med barn och nybörjare, även för grupper. Till sidan Samarbetsparter.