Sevärdheter i Salla Nationalpark

Salla erbjuder sina besökare fantastiska ödemarkslandskap som sträcker sig ända till Ryssland. I naturen hittar vandraren intressanta naturformationer, såsom Kaunisharju eller Pahaojankuru. Besökare förälskar sig i de förtrollande gamla urskogarna och de små tjärnarna.  

Iso Pyhätunturi

Iso Pyhätunturi är områdets högsta fjällkrön (477 m.ö.h.) och från toppen öppnar sig en hisnande utsikt över ödemarken. Från krönet kan du beundra de gamla Sallafjällen (Sallatunturi, Välitunturi och Rohmoiva), som reser sig på den ryska sidan. Från Iso Pyhätunturis krön syns många andra fjäll, bland annat Rukatunturi och Pyhätunturi i Pelkosenniemi. På krönet finns också ett utsiktstorn. Upp till Iso Pyhätunturis krön kommer du längs en markerad led. Avståndet från startpunkten vid Pohjoisrinteet (norra sluttningarna) till toppen av Iso Pyhätunturi är cirka två kilometer.

De stora fjällen blånar i horisonten i kvällssolen. I förgrunden syns fjällstenar och under den syns skog.

Kaunisharju

Den tallbevuxna Kaunisharju består av två på varandra följande åsar, Hanhiharju och Kauniinhaudanharju. Vyerna mot norr är fantastiska, framför allt från åsens krön. På Kaunisharju finns en observationsplats för naturfenomen där du kan beundra landskapet under väderskydd. Nedanför åsen ligger Kaunisharju skärmskydd. Du kan ta dig därifrån direkt till skärmskyddet via trappor på sommaren. Vintertid kan du ta dig till skärmskyddet längs ett preparerat skidspår. Observationsplatsen för naturfenomen ligger bredvid Kaunisharju parkeringsplats. På observationsplatsen finns varken eldplats eller toalett.

Bilden är tagen från en sluttning, uppifrån och ner. I sluttningen syns träd och nedanför finns en myrtjärn.

Pahanojankuru

Pahanojankuru lever upp till sitt illavarslande namn: ravinen är brant och stenig, och på dess botten brusar en liten älv. Den markerade leden följer ravinens kant genom en skog av ståtliga urskogstallar. Mellan träden skymtar emellanåt landskapet i riktning mot Aatsinginhauta. I Pahanojankuru finns det en ödestuga och eldplats och trappor leder ner till bäcken i botten av ravinen. 

I ravinen strömmar en stenig bäck. Intill bäcken finns en träskylt med texten ”Sounds of Salla”.

Kolmiloukkonen

Kolmiloukkonen är en sevärdhet som lämpar sig för hela familjen, eftersom den ligger en kort promenad från renparken Poropuistos kundservice och parkeringsplats. Trots läget bjuder området kring Kolmiloukkonen på äkta vildmarkskänsla, som du kan njuta av vid de två skärmskydden vid tjärnen.

På bilden syns ett stenblockshav som sluttar neråt och träd på sidorna. Nedanför finns en tjärn.

Salmijoki dalgång

Salmijoki dalgång är en ravin som skapats av en isälv som strömmade under en glaciär. På botten av ravinen som kantas av branta sluttningar rinner Salmijoki i sin steniga, bäckliknande fåra.  På sluttningarna växer ståtlig gammal skog, där torrakor står sida vid sida med stadiga urskogstallar med tjocka grenar, samt vacker granskog. Vegetationen i lundkärren och på klipphällarna längs bäcken är varierande. Från vägen mellan Salla och Kemijärvi går en skogsbilväg och från dess ände en markerad led till ravinen. Du kan också vandra till Salmijoki dalgång direkt från Salla Fjällcentrum längs en markerad vandringsled.

Åns vatten strömmar i en smal stenig fors. Stränderna är lodräta klippor. Ovanför forsen finns en bro i trä.

Kalliojärvi

Kalliojärvi är en vacker ödemarkssjö i en smal, klippig ravin cirka 7 kilometer väster om Sallatunturi. Sjön ligger vid friluftsleden till Salmijoki dalgång, och vintertid kan du skida dit längs ett preparerat skidspår. Vid sjöns strand finns en raststuga.

En sjö som kantas av träd och branta berg.

Topsakka-aapa

Topsakka-aapa, som ligger i Löytöjänkä-Suksenpaistama-aapa myrskyddsområde, är ett vidsträckt myrområde som klyvs av Topsakkaharju ås. Du vandrar till utflyktsmålet längs UKK-leden.

På bilden finns en trädbevuxen flarkmyr, där det också syns en liten myrtjärn. I bakgrunden reser sig skogklädda höjder och fjälltoppar.

Palotunturi

På Palotunturi sydost om Topsakka-aapa finns en utsiktsplats med förtjusande utsikt. Utsiktsplatsen ligger vid UKK-leden.

Bilden visar en dimmig och höstig dag, i förgrunden syns löv i höstfärger. Lite längre bort bland träden syns en kåta av trä.

Ruuhitunturi 

Du kan klättra upp till Ruuhitunturis krön både sommar och vinter. Från utsiktstornet på fjällkrönet har du fri sikt ända till Ryssland. Vinterlandskapet domineras av granar med snötyngda grenar. På sommaren kan du vandra eller terrängcykla till Ruuhitunturi; på vintern tar du dig upp till toppen på skidor eller till fots. Vintertid finns ett skidcafé på Ruuhitunturi. På fjället finns också en raststuga. 

På bilden syns en klippig fjällsluttning. Längre ner syns en sjö och i horisonten en annan fjälltopp.

Museum över kriget och återuppbyggnadstiden

I Salla gamla stationsområde, i ett tidigare bostadshus för järnvägsarbetare i närheten av Salla centrum, finns ett museum över Lapplandskriget och återuppbyggnadstiden. I museet finns utöver utställningslokalerna även en museibutik och ett café. Museiområdet omfattar också en utomhusutställning. 

Museets basutställning berättar om Kuolajärvi i början av 1900-talet före krigen, om osäkerheten under krigen och om det enorma återuppbyggnadsarbetet efter kriget, där Salla kommun, som prövats hårt under krigstiden, kämpade för att resa sig på nytt. 

Salla museiområde är öppet året om. Museet är tillgängligt.  

På bilden finns även en del av museiutställningen och där syns många olika föremål. På väggen finns ett stort svartvitt foto och framför det en näverryggsäck. På golvet står en liten trälåda med texten: TSL:n siirtokirjasto. Bakom lådan på väggen syns en stor såg, kläder och en björkruska. I rummet finns också ett fönster, och under fönstret finns olika kärl och miniatyrmodeller av skogsmaskiner.