Vandringsleder i Salla

Två kvinnor vandrar längs en stenig stig på ett fjällkrön. I bakgrunden syns skogklädda höjder och fjällandskap.

Vandringsleder 0–10 km

Kolmiloukkosen kierros, 3,8 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 2 h 
Normal led

Vacker åstjärn och spår av istiden i Salla nationalpark

Startpunkt
Adress: Salla Wilderness Park, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Kolmiloukkonen skärmskydd (på västra stranden), Kolmiloukkosenvaara skärmskydd (på östra stranden)

Sevärt
Vacker åstjärn och spår av istiden i Salla nationalpark

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Delvis röda kvadrater på träden, delvis ingen markering
Rekommenderad vandringsriktning: motsols, men du kan vandra leden i båda riktningarna

Kolmiloukkonen är ett vackert område med omväxlande natur kring en åstjärn på Kaunisharju i, Salla nationalpark, med branta åshöjder som formats under istiden, dödisgropar, stenfält och tallskogar i olika åldrar. Vid Kolmiloukkonens stränder finns två skärmskydd, ett på östra och ett på västra stranden. Förbi tjärnen går Topsakantaival, 45 km, som är en etapp på UKK-leden i riktning mot Oulanka, Hautajärvi och Aikkipetsi. Kolmiloukkosen kierros går runt tjärnen Kolmiloukkonen.

Leden runt Kolmiloukkonen börjar vid Salla Wilderness Parks parkeringsplats, från hörnet vid vägen mellan Salla och Kuusamo. Cirka 150 meter från parkeringsplatsen passerar du gränsen till Salla nationalpark. Stigen går över ganska branta backar och är ställvis lite stenig. Skogen består till en början av relativt ung tallskog. Trädbeståndet blir grövre i närheten av Kolmiloukkonen, och stigen blir också lite mer lättframkomlig. Strax före Kolmiloukkonen finns en vacker liten tjärn vid stigen. Kolmiloukkonen skärmskydd (på tjärnens västra strand) ligger på en liten udde. Toaletten ligger något avskild från skärmskyddet, uppe på en kulle. 

En stig går genom tallskog, i bakgrunden syns en liten tjärn.

Det går en bred stig i den soliga skogen med små träbyggnader och skyltar längs med.

Leden fortsätter till höger från skärmskyddet och börjar följa tjärnen i tallskogen. I den södra ändan av tjärnen vandrar du över en myr, varefter leden viker av till vänster från UKK-leden och fortsätter längs tjärnens strand norrut. I korsningen efter myren finns ingen skylt och den del av leden som går från myren via Kolmiloukkosenvaara skärmskydd tillbaka till Kolmiloukkonen skärmskydd är mer svårframkomlig. Stigen är ställvis svårare att urskilja och det finns inga ledmarkeringar eller skyltar. Snart kommer du fram till Kolmiloukkosenvaara skärmskydd (på den östra stranden av tjärnen), som ligger på en naturskön udde kantad av ett stenfält. Leden fortsätter längs dammens strand förbi stenfältet till åsen, där en liten stig viker av till höger. Den här stigen leder till Kaunisharju parkeringsplats och observationsplatsen för naturfenomen 250 meter bort. För att komma dit måste du korsa vägen mellan Salla och Kuusamo. Hastighetsbegränsningen är inte sänkt vid övergångsstället, så det är viktigt att korsa vägen försiktigt. Kolmiloukkosen kierros fortsätter rakt fram från övergångsstället och följer fortfarande tjärnens strand, nu uppe på åsen. Leden går tillbaka till Kolmiloukkonen skärmskydd och till SallaWilderness Park återvänder du genom att ta till höger från skärmskyddet, tillbaka längs samma led som i början av rundslingan.

Sjölandskap med tallskog i bakgrunden. I förgrunden stenfält och vass.

Från Kolmiloukkonens skärmskydd till höger, förbi tjärnens västra sida, går en 45 km lång etapp av UKK-leden som är markerad med röda kvadrater. Leden, som kallas Topsakantaival, går mot Aikkipetsi, Hautajärvi och Oulanka.

Observera
Leden är ställvis brant och stenig. Etappen längs den östra och norra sidan av Kolmiloukkonen är inte markerad; det finns inga ledmarkeringar eller skyltar i terrängen. Stigen är ställvis svårare att urskilja på denna etapp och leden korsas av andra stigar. 

Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Taivaan tavoittelijan taival, 1,9 km/riktning

Under den snöfria tiden, vandringstid 1,5 h fram och tillbaka
Normal led

Storslagen utsikt från fjälltoppen över Salla nationalpark ända till Ryssland

Startpunkt
Adress: Pohjoisrinne skidbackar, Tunturikummuntie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 46.2496', 28° 46.6856'
ETRS-TM35FIN 7406949, 578250.

Friluftskonstruktioner
Utsiktstornet på Iso Pyhätunturi

Sevärt
Storslagen utsikt från fjälltoppen över Salla nationalpark ända till Ryssland 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blå kvadrater på träden, i början röda kvadrater på träden
Rekommenderad vandringsriktning: fram och tillbaka, leden är inte en rundslinga

En person går uppför metalltrappor med trähandledare. I bakgrunden syns ett dimmigt landskap, träden har gula löv.

Leden Taivaan tavoittelijan taival för vandraren genom vackra skogar uppför fjällsluttningen ända till fjällkrönet. Från utsiktstornet på krönet har du en särskilt storslagen utsikt över de gamla Sallafjällen på den ryska sidan om gränsen: Sallatunturi, Välitunturi och Rohmoiva. För dina fötter ligger även skogarna, tjärnarna och de små myrarna i Salla nationalpark.

Leden går till en början från parkeringsplatsen vid Pohjoisrinne skidbackar 250 meter längs UKK-leden, som är markerad med röda kvadrater. Du passerar gränsen till Salla nationalpark strax före kraftledningen och den första korsningen. I korsningen tar du av till höger. Här börjar en led markerad med blå kvadrater, som stiger mot krönet av Iso Pyhätunturi. Till en början är leden lättframkomlig och grusbelagd, och den går genom en gammal grandominerad blandskog. 

En man och en kvinna vandrar längs en grusstig i blandskog.

Högre upp blir stigen mer krävande och brant, men trappor underlättar vandringen.  Uppe på fjället möts du av ett kargare, stenigt och bart fjällkrön. Från tornet på toppen av Iso Pyhätunturi har du en storslagen utsikt över de omgivande skogklädda höjderna och fjällnaturen samt över Salla nationalpark och i synnerhet över de gamla Sallafjällen på den ryska sidan om gränsen. Från toppen har du också utsikt över ekonomiskogarna i norr. Från toppen återvänder du längs samma led.

Två vandrare går mot utsiktstornet på fjällets klippiga topp. Det är sommar och soligt väder.

Du kan också använda Salla Fjällcentrum som startpunkt. Då vandrar du till Pohjoisrinne skidbackar längs vägen förbi Keselmäjärvi, vilket innebär en etapp på 4,3 km i en riktning. Den här etappen har dock ingen separat skyltning eller ledmarkering.

Observera
Leden är till en början grusbelagd, men på de fuktigaste ställena finns det spångar. Leden är ställvis ojämn och brant. När du närmar dig fjällkrönet finns det metalltrappor över stenfältet (med smala trätrappor för hundar). 

För den här leden rekommenderas vandringsskor som stöder vristerna väl. Som matsäck lönar det sig att välja mat som inte behöver tillredas över lägereld och ta med dricksvatten. På fjällkrönet finns ett utsiktstorn, men längs leden finns varken eldplats, toalett eller tappställe. Det finns en toalett innan leden börjar, närä skidliften vid Pohjoisrinne.

Lederna kring Hangasjärvi, 2,6–4,5 km

Under den snöfria tiden
Lätta och normala leder

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat, Ämminpolku skärmskydd, Hangasjärvi skärmskydd, Hangasharju utsiktstorn (alla underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning

Från Sallatunturi Fjällcentrum kan du vandra längs markerade stigar mot Hangasjärvi. Du kan välja mellan den 2,6 km långa leden Ämminpolku eller den 4,5 km långa Hangasharjun polku. Du kan också välja att vandra de många korsande stigarna enligt eget val. Kring Hangasjärvi finns vacker tallskog och kuperad åsterräng. Från Hangasjärvi har du fin utsikt i riktning mot Ruuhitunturi. Stigarna kring Hangasjärvi underhålls av Salla kommun och från dem finns förbindelser till Forststyrelsens leder, såsom från Hangasjärvi skärmskydd till Ruuhitunturin kierros. Kring Hangasjärvi finns det både lätta och normala leder, som också lämpar sig för nybörjare. En kartan underlättar valet av stig i korsningarna.

Som startpunkt för lederna kring Hangasharju används ofta också Sallatunturin Tuvat. I utkanten av myren finns skyltar och en spångad led.

En man och en kvinna håller ett barn som tittar på utsikten genom en kikare. I bakgrunden syns skogklädda höjder.

Vandringsleder över 10 km

Kaunisharjun kierros, 11 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 3–4 h
Normal led

Vandra genom Salla nationalparken, över åsar som formats under istiden, förbi tjärnar och bäckar i gamla granskogar

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Salla Wilderness Park, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Kaunisharju skärmskydd, Tunturilampi skärmskydd

Sevärt
Vandra genom Salla nationalparken, över åsar som formats under istiden, förbi tjärnar och bäckar i gamla granskogar

Ledbeskrivning
Ledmarkering: blå kvadrater på träden, delvis röda kvadrater på träden (etappen på UKK-leden)
Rekommenderad vandringsriktning: du kan vandra leden i båda riktningarna

Rundslingan Kaunisharjun kierros går genom vacker, grandominerad skog, delvis i Salla nationalpark. Leden går runt Kaunisharju branta åsar som formats av istiden, korsar flera skogsbäckar och visar upp vackra fjällandskap, myrar och tjärnar. Leden går delvis längs UKK-leden, relativt nära turistcentret, bjuder ändå på äkta vildmarkskänsla. Enligt legenden har en enstöring bott i området kring Kaunisharju, skött sig själv och endast följt sina egna spår.

I bakgrunden av Harjurinne, i förgrunden en tjärn och vassruggar.

Rundslingan Kaunisharjun kierros börjar vid Salla Fjällcentrum, från leden som börjar till höger om informationsskyltarna och fortsätter till vänster i följande korsning, efter bara 100 meter. Stigen slingrar sig nästan hälften av vägen regionvägen mellan Salla och Kuusamo (nr 950), till en början genom gamla blandskogar vid en myr. Ta av till höger i de två följande korsningarna. Snart korsar du en liten bäck och passerar samtidigt också gränsen till Salla nationalpark. Efter ett tag kommer du till en korsning där du kan ta av till höger mot renparken Salla Wilderness Park, eller fortsätta till vänster djupare in i nationalparkens gamla skogar mot Kaunisharju skärmskydd. Den första rastplatsen vid leden är Kaunisharju skärmskydd, som ligger i en sänka med en bäck och en tjärn. 

Från skärmskyddet börjar stigen stiga mot den tätare Kontiokangas gamla granskog, där du hittar ledens andra rastplats Tunturilampi skärmskydd. Salla nationalpark tar slut strax före skärmskyddet. Från stranden av Tunturilampi öppnar sig en storslagen utsikt mot Iso Pyhätunturi. 

Två kvinnor står på spångar vid tjärnen och tittar ut över landskapet.

Från  Tunturilampi skärmskydd fortsätter leden till höger, genom gammal gran- och tallskogen längs en bredare skidled. Det finns flera olika alternativ för färden tillbaka till Salla Fjällcentrum. Om du råkar vara ute en solig kväll kan du njuta av kvällssolen som lyser upp den gamla tallskogen i den branta sluttningen strax innan du är tillbaka vid fjällcentret. Det finns vatten vid båda rastplatserna längs leden, men naturvatten ska alltid kokas innan det används som dricksvatten.

Ängsull och fläcknycklar blommar på myren.

Om du startar Kaunisharjun kierros från Salla Fjällcentrum blir leden cirka 11 km lång. Från renparken Salla Wilderness Park är den totala längden är 11,6 km. Den här leden kallades tidigare Erakon polku.

Observera
Största delen av leden går längs en bred skidled och vintertid är leden ett upplyst skidspår. På några ställen är stigen ojämn och några brantare ställen finns, i första hand mellan Kaunisharju och Salla Wilderness Park-Sallatunturi. Kaunisharju observationsplats för naturfenomen ligger inte vid leden, den finns uppe på åsen vid vägen mellan Salla och Kuusamo.

Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Leden till Salmijoki dalgång, 11,5 km/riktning

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 5 h/riktning
Krävande led (bristfälliga ledmarkeringar)

Upplev Salmijoki dalgång och dess urskogar, beundra de ståtliga klipporna vid Kalliolampi och utsikten från åsarna

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Skogsbilvägen i riktning mot Salmijoki dalgång och Kalliojärvi (ingen officiell parkeringsplats)
Koordinater: WGS84 66° 45.4508', 28° 34.5158'
ETRS-TM35FIN 7405225, 569363

Friluftskonstruktioner
Kalliojärvi raststuga, Salmijoki dalgång med en öppen kåta och eldplats

Sevärt
Upplev Salmijoki dalgång och dess urskogar, beundra de ståtliga klipporna vid Kalliolampi och utsikten från åsarna

Ledbeskrivning
Ledmarkering: delvis blå märken, delvis blå målarfärg och delvis med märken och målarfärg.
Rekommenderad vandringsriktning: du kan vandra leden i båda riktningarna

dalgångs storslagna skönhet, dess gamla granskog och urskogstallar, är höjdpunkten på din vandring från Salla Fjällcentrum via Kalliojärvi till dalgången. Utmed leden finns tjärnar omgivna av klippor och ståtliga åsar med vacker utsikt över tjärnarna och myrsänkorna. Leden går huvudsakligen genom ekonomiskog, men när du närmar dig Salmijoki dalgång och Vilmatunturi skyddsområde förvandlas landskapet till en ödemarksliknande urskog.

Till höger på bilden finns en liten fors, över den går en bro. I den gamla skogen till vänster står ett skärmskydd.

Leden börjar vid Salla Fjällcentrum, går under vägen mellan Salla och Kuusamo (nr 950), förbi stugområdena mot Keselmämännikkö och Ruuhijoki. När du har passerat Ruuhijoki följer leden älven, men viker av till vägen emellanåt. När du närmar dig Kalliojärvi blir terrängen mer klippig och stigen går längs den storslagna Kalliolampi. Vid Kalliolampi finns några privata stugor som syns från stigen. Raststugan finns vid följande sjö. Leden fortsätter mot Kalliojärvi där du hittar en raststuga och en eldplats. Till Kalliojärvi kommer du längs en metalltrappa. 

Sjölandskap med klippiga och branta stränder.

Efter raststugan korsar leden ett smalt sund över en bro och leden fortsätter längs åsformationen. Till en början försvinner stigen ibland under skogsbilvägen intill och området har nyligen avverkats. Närmare Salmijoki dalgång finns Ruuhenlatvankangas privata skyddsområde, där det finns äldre träd. Nedanför åsen syns vackra tjärnar och myrlandskap. Cirka 1,3 km före rastplatsen i Salmijoki dalgång viker leden av från skogsbilvägen och cirka 700 meter före rastplatsen går du över gränsen till Vilmatunturi naturskyddsområde. Vid Salmijoki dalgång finns en öppen kåta, en eldplats och en bro över en vacker liten fors. Det finns vatten vid båda rastplatserna längs leden, men naturvatten ska alltid kokas innan det används som dricksvatten. Du återvänder till startpunkten längs samma led.

En stig går genom tallskog på en ås.

Till Salmijoki dalgång kommer du också med bil från Salla kyrkby längs en grusväg som svänger från vägen mot Kemijärvi. Grusvägen är ställvis i dåligt skick (Rojulavägen, korsning till vänster cirka 7 km från Salla mot Kemijärvi). Om du tar den vägen kommer du sommartid alldeles nära skärmskyddet. Vintertid och vid menföre är vägen inte framkomlig. Den plogas inte och är avspärrad med en bom. Från slutet av den smala och steniga grusvägen (där några bilar får plats vid vägkanten) är det cirka 700 meter till rastplatsen vid Salmijoki dalgång.

Observera
Den här leden kräver friluftsfärdigheter och kartläsning. Skyltarna och ledmärkena är på många ställen dåligt synliga eller saknas helt, särskilt i början av leden nära Salla Fjällcentrum. En del av leden går längs lättframkomliga vägar eller stigar, medan resten av leden är ojämn, stenig och något igenvuxen. Den finns också några brantare ställen i närheten av Kalliojärvi och Salmijoki dalgång. 
Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara mycket fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Ruuhitunturin kierros, 15 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 5–6 h
Krävande led på grund av det steniga underlaget och höjdskillnaderna

Pelargranar, tjärnar och vackra vyer ända till Ryssland

Startpunkt
Adress: Salla Wilderness Park, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Kontiolampi skärmskydd, Hangasjärvi skärmskydd och Ruuhitunturi raststuga (som alla underhålls av Salla kommun) samt Ruuhitunturi utsiktstorn.

Sevärt
Pelargranar, tjärnar och vackra vyer ända till Ryssland

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå kvadrater på träden och stolpar med blå topp, ställvis inga ledmärken
Rekommenderad vandringsriktning: Du kan vandra leden både medsols och motsols.

Rundslingan Ruuhitunturin kierros bjuder på varierande terräng med gamla grandungar och tallskogar, ekonomiskogar, myr- och träsklandskap. Leden för dig också upp på ett fjäll och en skogklädd höjd. Från utsiktstornet på toppen av Ruuhitunturi ser du ända till Ryssland, och vyerna från Pirttivaara är storslagna. På Ruuhitunturis sluttningar vandrar du bland ståtliga pelargranar, och längs leden finns också tjärnar och en sjö.

Leden börjar på högra sidan av Salla Wilderness Parks huvudbyggnad och följer till en början grusvägen på åsen bredvid Tammakkolampi, genom området med kåtor. Leden fortsätter uppe på Kontiokankaanharju och snart når du ledens första rastplats, Kontiolampi skärmskydd. Stigen fortsätter i varierande terräng och korsar några bäckar. Före Hangasjärvi passerar du korsningen mellan leden till Salla Fjällcentrum. Den sista rastplatsen före klättringen upp på Ruuhitunturi är Hangasjärvi skärmskydd, som ligger på en naturskön udde. Stigen fortsätter från skärmskyddet över myren och börjar stiga. Efter en stund går den samman med en bredare skidled. 

En kvinna vandrar på spångar som leder över en myr. I bakgrunden syns grandominerad skog.

Högre upp förvandlas skogen till en gammal granskog och mellan träden skymtar ståtliga landskap i fjärran och små myrar. Strax före Ruuhitunturis raststuga passerar du korsningen med returleden. Bredvid Ruuhitunturi raststuga finns en större byggnad som vintertid fungerar som skidcafé. I byggnaden finns ett rum som du kan hyra. Efter stugorna svänger leden till toppen av Ruuhitunturi till vänster från den bredare snöskoterleden och börjar stiga mot utsiktstornet. Den här delen av leden är svår att urskilja och dåligt markerad. Från toppen av tornet har du fin utsikt i alla riktningar: över Sallatunturis båda toppar, de större gamla Sallafjällen på den ryska sidan om gränsen och de fina myrlandskapen västerut. 

En kvinna och en man tittar på landskapet från ett utsiktstorn.

Från toppen tar du samma väg tillbaka och svänger till höger efter stugorna. Leden går norr om Ruuhitunturis krön och slingrar sig nedåt mot Pirttivaara. Pirttivaara är det sista uppförslutet på leden, och genom den vackra skogen skymtar storslagna landskap i den omgivande naturen. Leden slingrar sig från Pirttivaara tillbaka till Salla Wilderness Park via Tammakkolampi. Längs stigen tillbaka till Salla Wilderness Park från Ruuhitunturi via Pirttivaara finns det i praktiken inga ledmarkeringar, men stigen är ganska lätt att urskilja. 

Landskap från krönet av en skogklädd höjd, vid horisonten syns fjäll. Vyn ramas in av gamla tallar.

Ruuhitunturin kierros startar från Salla Wilderness Park och leden är totalt 13,8 km lång. Du kan också starta från Salla Fjällcentrum. Då blir leden totalt 17,2 km.

Observera
Leden är huvudsakligen en smal, ojämn och ställvis stenig stig. Delvis vandrar du längs en bredare skidled som ställvis är våt. Längs stigen tillbaka till Salla Wilderness Park från Ruuhitunturi via Pirttivaara finns det i praktiken inga ledmarkeringar, men stigen är ganska lätt att urskilja. Längs leden finns många korsande stigar och vägar, så en karta behövs. Ledmarkeringar saknas på etappen Ruuhitunturi-Pirttivaara-Salla Wilderness Park.

Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Pahakurun kierros, 18 km, rundslinga 

Under den snöfria tiden, vandringstid 5–6 h
Normal led

Beundra de vackra gamla skogarna, fjällandskapen och den brantaste ravinen i Salla nationalpark 

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Salla Wilderness Park, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Adress: Pohjoisrinne skidbackar, Tunturikummuntie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 46.2496', 28° 46.6856'
ETRS-TM35FIN 7406949, 578250

Friluftskonstruktioner
Kaippahanoja skärmskydd, Pahakuru eldplats, Kylmähete kåta, Tunturilampi skärmskydd

Sevärt
Beundra de vackra gamla skogarna, fjällandskapen och den brantaste ravinen i Salla nationalpark

Ledbeskrivning
Ledmarkering: röda kvadrater på träden
Rekommenderad vandringsriktning: du kan vandra leden i båda riktningarna

Pahakurun kierros bjuder på en rundtur till nästan alla de finaste platserna i Salla nationalparken. Vandraren kan njuta av gamla skogar, såväl urskogstallar och rottorkade högstubbar som gamla granskogar med mjuka mossmattor. Längs leden finns flera bäckar, myrar och tjärnar. Fjällandskap breder ut sig i många riktningar. Iso Pyhätunturi, nationalparkens högsta punkt, kan ses från flera olika håll, och storfjällen på den ryska sidan skymtar i landskapet. Höjdpunkten på leden är Pahakurus rastplats med sina ståtliga urskogsfuror, den steniga ravinen och Aatsinginhautas skogklädda sluttningar som skymtar mellan träden. Leden ger en känsla av äkta vildmark. Pahakurun kierros är också en del av UKK-leden, som förgrenar sig vid Sallatunturi.

Ledens första del går från Salla Fjällcentrum längs en bredare skidled förbi Tunturimännikkö vackra och branta sluttning, och börjar sedan småningom stiga genom gammal gran- och tallskog. I början finns det några korsningar där det är en god idé att kontrollera rätt riktning. Den första rastplatsen är Tunturilampi skärmskydd, där du kan beundra det vackra fjällandskapet från spångarna i närheten. Bakom Tunturilampi syns Iso Pyhätunturi. 

Landskap med en tjärn och ett fjäll i bakgrunden. I förgrunden finns ett myrområde.

Efter Tunturilampi skärmskydd passerar du gränsen till Salla nationalpark och följer en smalare stig. Leden dyker djupare in i skogen. Leden fortsätter genom Tunturikumpu granskog, där du kan se de gamla Sallafjällen på den ryska sidan av gränsen skymta mellan träden. Nästa rastplats är Kylmähete kåta, som ligger på en liten ås. I närheten av kåtan finns en liten göl där du vid behov kan ta vatten (kom ihåg att naturvattnet alltid ska kokas innan det används som dricksvatten). Leden fortsätter norrut och efter en liten myr tar du av till höger och gör ett cirka 600 meter lång avstickare till Pahakuru eldplats, som ligger halvvägs längs leden. Leden går längs kanten av den storslagna, steniga Pahaojankuru, där ståtliga sköldbarkstallar står givakt. I närheten av eldplatsen skymtar fjärran landskap i riktning mot Aatsinginhauta mellan de stadiga gamla tallarna. 

I förgrunden syns en gammal och tjock tallstam. I bakgrunden skymtar skogklädda höjder och gamla granar.

Från Pahakurus eldplats leder en trappa ner till botten av ravinen, där du vid behov kan ta vatten (naturvattnet ska alltid kokas innan det används som dricksvatten). Vid Pahakuru finns ingen toalett. Om du vill göra vandringen längre kan du fortsätta från Pahakuru och beundra de vackra gölarna vid Pitkälampi kåta, Aatsinginhautas skogklädda höjder och Julmoivas sluttning. Avstickaren gör din vandring cirka 3,8 km längre. Från Pahakuru går leden 600 meter tillbaka till huvudleden och fortsätter till höger längs myren. På vägen passerar du bäckar, myrar och fina landskap i riktning mot Iso Pyhätunturi. Småningom börjar granskogen bli mer talldominerad. Några ståtliga gamla aspar står också vid leden. 

Ett sällskap vandrar längs spångar som slingrar sig över en myr.

Ledens sista rastplats är Kaippahanoja skärmskydd, där du tittar ut över frodiga ekonomiskogar mellan träden. Det finns inget tappställe vid skärmskyddet. Från Kaippahanoja fortsätter leden genom gammal skog runt Iso Pyhätunturi. Innan du anländer till Pohjoisrinne skidbackar går leden längs nationalparkens gräns, vid kanten av ekonomiskogen, och när du passerar under kraftlinjen lämnar du Salla nationalparken. Från skidbackarna fortsätter leden 2,5 km längs bilvägen tillbaka till Salla Fjällcentrum. I den första korsningen tar du av till höger in på Tunturikummuntie och fortsätter sedan vid vägkanten utför backen förbi Keselmäjärvi. Vid campingområdet tar du av till vänster in på Sallatunturintie och efter cirka 600 meter till vänster in på Revontulentie, som leder tillbaka till startpunkten vid Salla Fjällcentrum.

Om du startar din tur längs Pahakurun kierros från Salla Fjällcentrum eller Pohjoisrinne skidbackar är leden 18 km lång. Om du startar från Salla Wilderness Park blir den 24,5 km. Den här leden kallades tidigare Hetehaltijan lumous.

Observera
Leden är ställvis fuktig och stenig. Det finns också korta brantare etapper. En del spångar är lite för korta, så vid fuktigt väder kan det finnas våtare ställen. Trappan vid Kylmähete kåta och bryggan vid tjärnen är i dåligt skick. På etappen längs bilvägen mellan skidbackarna och fjällcentret finns inga separata ledmarkeringar.

Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara mycket fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Aikkipetsin kierros, 25 km, rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid 7–8 h
Krävande led på grund av längden och det steniga underlaget

Utflykt till urskogstallarnas fridfulla ödemark

Startpunkt
Adress: Salla Wilderness Park, Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Kolmiloukkonen skärmskydd, Siskelilampi kåta, Aikkipetsi ödestuga, Paltsarikumpu skärmskydd, Hevosoja skärmskydd och Hanhivaaranlampi skärmskydd.

Sevärt
Utflykt till urskogstallarnas fridfulla ödemark

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå och röda kvadrater på träden
Rekommenderad vandringsriktning: Du kan vandra leden både medsols och motsols.

Aikkipetsin kierros tar vandraren med in i urskogstallarnas fridfulla ödemark, långt från vimlet vid fjällcentrumet. Längs leden ser du omväxlande landskap och natur. Trakten kring Aikkipetsi och Paltsarikumpu är en av ledens mer ödemarkslika delar. Längs hela leden finns också ekonomiskog. Du kan ta en paus på flera rastplatser längs leden.

Två vandrare bär ryggsäckar längs en smal stig i en gammal tallskog.

Rundslingan Aikkipetsin kierros börjar vid Salla Wilderness Parks parkeringsplats, från hörnet vid vägen mellan Salla och Kuusamo. Cirka 150 meter från parkeringsplatsen passerar du gränsen till Salla nationalpark. Stigen går till en början i kuperad terräng och är ställvis lite stenig. Ledens första rastplats är Kolmiloukkonens skärmskydd, som ligger på en liten udde. Toaletten ligger något avskild från skärmskyddet, uppe på en kulle. Leden fortsätter till höger från skärmskyddet på en lättframkomlig barrstig vid tjärnen. Efter knappt tre kilometer kommer du till en korsning, där du tar av till höger. Leden återvänder till den här korsningen i slutet av rundslingan. Cirka en halv kilometer längre bort lämnar du Salla nationalpark och leden slingrar sig vidare runt myrar, små åsar och tjärnar. Nästa rastplats är Siskelilampi kåta vid stranden av en vacker tjärn. Härifrån fortsätter stigen fram till Ruuhitunturi. Om du vill kan du göra en knapp 5 km lång avstickare fram och tillbaka till Ruuhitunturi naturtorn för att beundra landskapet. När du tagit dig över Kuusikko-Ruuhivaara går leden nedåt mellan vackra åslandskap och ståtlig tallskog till några små tjärnar. På stranden vid en av tjärnarna ligger Aikkipetsi ödestuga.

På bilden syns en kvinna med ryggen till och ett fång ved i famnen. I bakgrunden syns en raststuga.

Efter ödestugan delar sig leden i två: till vänster återvänder leden till Salla Wilderness Park, till höger fortsätter den längs Topsakantaival eller UKK-leden mot Hautajärvi och Oulanka. Stigen går runt låglänta moar och myrsänkor till Paltsarikumpu skärmskydd och vidare till Hevosoja skärmskydd. När du närmar dig Hanhivaara korsar du en skogsbilväg och leden fortsätter utmed Hanhivaaras sluttning fram till Hanhivaaranlampi skärmskydd. Drygt 600 meter från skärmskyddet går du igen över gränsen in i Salla nationalpark och kommer tillbaka till den första korsningen i början av leden. Leden återvänder till Salla Wilderness Park längs Kolmiloukkonens strand.
Etappen från Salla Wilderness Park över Kuusikko-Ruuhivaara till Aikkipetsi raststuga är en del av UKK-leden och är markerad med röda kvadrater på träden. Returen från Aikkipetsi via Paltsarikumpu och Hanhivaara är markerad med blå kvadrater. 

Observera
Leden är huvudsakligen en smal, ojämn och ställvis stenig stig. Det kan finnas fuktiga ställen. Längs leden finns några korsande stigar, så en karta behövs.

Du behöver väderanpassad friluftsutrustning, det vill säga bra vandringsskor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Utmed leden finns det naturliga tappställen, men vattenkvaliteten analyseras inte så vattnet måste alltid kokas före användning. Vid regnigt väder rekommenderar vi gummistövlar eller vattentäta vandringsskor, leden kan ställvis vara fuktig. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.