Du kan njuta av friden i ödemarken och fjällandskapet i Salla med dagsutflykter till fots eller på terrängcykel sommartid och på skidor, med snöskor eller på en vintercykeltur vintertid. UKK-leden, som går genom flera naturskyddsområder, och de övriga lederna i närområdet ger möjlighet till längre vandringar.  

Håll dig helst till stigarna i nationalparken och naturskyddsområderna, så att du inte sliter på terrängen. Kom ihåg att följa områdets regler och ta alltid skräpet med dig till en lämplig sopstation. Läs mer om ansvarsfullt friluftsliv och Etikett i friluftslivet.

Vandring och långvandring 

I Sallatunturiområdet finns det många leder som lämpar sig för dagsutflykter på alla nivåer och av olika längd. Här finns korta leder för hela familjen, såsom leden till Kolmiloukkonen och dess skärmskydd, samt mer utmanande leder, såsom rundslingan Pahakurun kierros. Längs leden Taivaan tavoittelijan taival klättrar du upp på Iso Pyhätunturi. Din belöning är en fantastisk utsikt över Sallafjällen på den ryska sidan om gränsen.  Områdets finaste sevärdheter ligger utmed de markerade lederna.  

Det finns flera startpunkter att välja mellan för din vandring: Salla Wilderness Park, Salla Fjällcentrum och Pohjoisrinne skidbackar.  

Även i närområdet är det möjligt att göra enkla dagsutflykter under alla årstider. Till Ruuhitunturi kan du vandra eller terrängcykla under sommarhalvåret. Vintertid kan du skida eller promenera längs vinterleden. Från Ruuhitunturis krön har du fri sikt över landskapet ända till Ryssland. 

Du kan också göra en längre vandring genom att kombinera nationalparkens leder med andra leder i närområdet. UKK-leden som går genom området lämpar sig också för långvandring. Utmed leden finns omväxlande natur, sevärdheter samt övernattnings- och rastplatser.
 
I de norra delarna av Salla, utanför nationalparken, finns stora områden med vildmarksnatur som passar utmärkt för friluftsliv. Tuntsa ödemarksområde är som gjort för långvandring. Lättast är det att bekanta sig med ödemarksområdet genom att vandra UKK-leden, som går genom området. Tuntsa ödemarksområde är också lämpligt för erfarna vandrare som vill välja sin egen väg och inte behöver markerade leder utan vill njuta av lugnet i naturen. Se kommunikationer till Tuntsa från Salla samt annan information om området. 

Två kvinnor med ryggsäck promenerar längs spångar över en myr. I bakgrunden syns små tallar, en tjärn och fjällandskap. Det är en solig dag.

Cykling

I Salla nationalpark finns en MTB-led, Kaunisharjun kierros. I närområdet finns dessutom flera leder av olika längd som lämpar sig för terrängcykling. Alldeles intill nationalparken går till exempel Sallatunturi utsiktsled, som går från Salla Fjällcentrum till toppen av Sallatunturi. Sommartid går en cykelled till toppen av Ruuhitunturi. På vintern är rundslingan Pahakurun kierros en cykelled.

En kvinna cyklar längs ett skidspår med en fatbike. Leden går i skogen.

Skidåkning 

I Sallatunturi och närliggande områden finns ett omfattande nätverk av skidspår för både klassisk stil och fristil. Det finns totalt över 100 km preparerade skidspår. Vintrarna kring Sallatunturi är ofta snörika på grund av områdets höga läge, vilket gör det till ett utmärkt skidmål. Genom nationalparken går Kaunisharju preparerade skidspår samt en del av leden Tunturin ympäri.

Största delen av spårnätet ligger i närheten av Sallatunturi. En elektronisk spårkarta visar det aktuella läget för spåren (information på finska).   

Spåret som kantas av tallar går i ett soligt landskap.
 

Snöskovandring och vintervandring

Sallatunturi skogklädda höjder och fjällandskap lämpar sig utmärkt för snöskovandring. En populär led är till exempel Taivaan tavoittelijan taival som för dig upp på Iso Pyhätunturi. Turismföretagen i Salla (visitsalla.fi) hyr ut snöskor och ger information om lämpliga utflyktsmål för snöskovandrare.   På Sallatunturi finns också flera underhållna leder för vintervandring, till exempel till Poropuisto och Ruuhitunturi.

Övriga aktiviteter i Salla

Paddling

I Salla lämpar sig Aatsinginjoki för paddling. Även sjön Hangasjärvi är populär bland paddlare i området.

Fågelskådning 

Variationen i naturen syns också i den mångsidiga fågelfaunan. I Salla påträffas årligen nästan 150 fågelarter, av vilka drygt 100 kan ses under försommarens bästa fågelskådningsperiod. I Sallas gamla skogar finns det till exempel tjäder och lappuggla. I myrområdena kring Salla förekommer den östliga dvärgsparven, som trivs bäst just i dessa trakter. På tjärnarna i ödemarken syns exempelvis knipor, salskrakar och svanar. 

Två fågeltorn har byggts för fågelskådning i närområdena. Termusjärvi torn ligger knappt 10 kilometer norr om Salla kyrkby och Aapa-Tuohilampi torn ligger norr om byn Kelloselkä. Från båda tornen kan du studera fågelfaunan i en utmärkt fågelsjö och bekanta dig med myrfågelarter. Fåglarna i de gamla skogarna kan du lättast studera genom att vara uppmärksam när du vandrar längs traktens friluftsleder. Särskilt populära platser för fågelskådning är Salmijoki dalgång och trakten kring Palotunturi-Aikkipetsi. 

Norr om Salla kyrkby finns fina och vidsträckta myrskyddsområden, där flera värdefulla och krävande myrfågelarter häckar. Längre norrut blir landskapet kargare och kulminerar i fjällområdet Tuntsa-Värriö, som är hem för många fjällfågelarter. 

Sevärdheter och vyer 

Sallatunturis vackra landskap kan beundras bland annat från krönet av Iso Pyhätunturi och Ruuhitunturi samt från Kaunisharju. Speciella naturformationer i området är till exempel Aatsinginhauta, Kaunisharju och Pahaojankuru. 

På Iso Pyhätunturi kan du beundra utsikten i ett utsiktstorn. Bild: Harri Tarvainen/Forststyrelsen

Fiske

Bär- och svampplockning

I trakten kring Salla finns utmärkta bär- och svampmarker. Det finns rikligt med blåbär och lingon i skogarna i området. På myrarna kan du plocka hjortron.

De mest populära matsvamparna är tegelsopp, smörsopp, örsopp och sandsopp samt skäggriska, pepparriska och skogsriska. Säsongen börjar redan i slutet av juli och fortsätter till den första frosten i september. Den rikligaste murkelskörden får du i slutet av maj och början av juni på friska barrskogsmoar, där markytan har söndrats av vindfällen eller skogsbruksåtgärder.

Naturens gåvor är också utmärkt mat på vandringen, läs mer i Friluftslivets ABC!

Utställning 

I renparken Sallan Poropuisto finns Forststyrelsens naturutställning. På utställningen får besökaren bekanta sig med bland annat Sallas geologiska historia och naturen i de gamla skogarna. Det är fritt inträde till den tillgängliga utställningen.  
 

En bild från naturutställningen. I förgrunden syns ett diorama som presenterar ett källandskap. I bakgrunden syns ett diorama som presenterar ett vintrigt landskap.