En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sallas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Salla UKK-leden, vattentålig fjällkarta, 1:50 000, Calazo 2022.
  • Sallatunturi, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Karttakeskus 2022.
  • Salla Kemijärvi Saija, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
  • Karta över vandringsleder i Salla (Salla patikkareitit), 1:30 000, Lantmäteriverket. 
  • Friluftskarta Lappi, 1:400 000, Karttakeskus 2011. 
  • Terrängkartor T 524 Salla, 1:50 000, 2006. 
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000.