Kundservice och vägledning

Salla Wilderness Park

 • Salla Naturum
 • Den avgiftsfria utställningen berättar om särdragen i naturen och kulturen i Salla 
 • Café-restaurang, souvenirer

Naturutställning i Salla Naturum

I Salla Naturum finns en naturutställning med fritt inträde. Utställningen berättar om de gamla skogarna och invånarna i Salla nationalpark och dess närområden samt presenterar områdets fantastiska geologiska objekt. Utställningen förnyades 2020–2022. 

I Salla nationalpark finns informationstavlor på Kaunisharju parkeringsplats, i Salla Wilderness Park, vid Pohjoisrinteet (norra sluttningarna) och vid Sallatunturi (skidcentrum). Informationstavlor finns på finska och engelska.

Mer information om Salla nationalpark fås också från Salla Naturum. 

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner

Följande samarbetspartner erbjuder tjänster i Salla nationalpark

Dessa samarbetspartner har ingått ett samarbetsavtal med Forststyrelsen och de följer principerna för hållbar naturturism i sin verksamhet i nationalparken. 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

 • I Salla Wilderness Park finns ett café
 • Vid skärmskydden, kåtorna och eldplatserna kan du laga mat själv
 • I närheten av Salla nationalpark hittar du även andra caféer, restauranger, butiker och kiosker. 
 • Du kan skaffa matsäck från butiker, servicestationer och turismföretag i närheten av Salla (visitsalla.fi).
 • På Ruuhitunturi finns ett skidcafé som är öppet på vårvintern. 

Eldplatser i nationalparken

I Salla nationalpark finns fem skärmskydd, två raststugor och en kåta med en egen eldplats. 

Det är endast tillåtet att göra upp eld på för ändamålet byggda eldplatser.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för terrängbrand. 

Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder försedda med skorsten. I Friluftslivets ABC:s anvisningar för hur du gör upp eld beskrivs närmare hur du gör upp eld på markerade eldplatser.

Skärmskydd

 • Kolmiloukkonen
 • Kolmiloukkosenvaara
 • Kaunisharju 
 • Tunturilampi
 • Aatsinginhauta, Koutalampi skärmskydd
 • Pitkälampi

Raststugor

Ödestugor

Det finns en eldplats framför en träbyggnad. Det finns träd runt omkring och snö på marken.
 

Dricksvatten

Det kan lönar sig att koka ytvatten, såsom vatten från sjöar, älvar och bäckar, några minuter före användning, eftersom vattnets kvalitet beror på området och luftens temperatur.

I Friluftslivets ABC finns tips angående dricksvatten för utflykter.

Avfallshantering

 • Nedbrytbart avfall kan du lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan du använda att tända med.
 • I Salla nationalpark ska du följa principerna för skräpfritt friluftsliv.
 • Det finns inga avfallskärl i området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Det innebär att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 

Toaletter

 • Vid vandringslederna i området finns en torrtoalett i närheten av nästan varje stuga och skärmskydd.
 • Det finns inget toalettpapper på torrtoaletterna så vandrare uppmanas att ta med sig eget papper.

Övernattning

Du kan tälta på gårdsplanen vid stugor, skärmskydd och kåtor. Det är också tillåtet att övernatta i skärmskydden och kåtorna.

Tillgängliga tjänster

Lederna som Forststyrelsen underhåller i Salla är inte tillgängliga. Forststyrelsens utställning i Salla Wilderness Park lämpar sig däremot för rörelsehindrade.

Observationsplatsen för naturfenomen på Kaunisharju är tillgänglig sommartid. 

Övriga tjänster i Salla närområden

Information om områdets övriga tjänster hittar du på Salla kommuns (salla.fi) och Salla turistinformations (visitsalla.fi) webbplats.

I Salla turistcentrum i närområdet erbjuds många inkvarterings- och turismtjänster samt uthyrning av utrustning för friluftsliv. 

Mångsidig information om Lappland och turismtjänsterna i området finns på Lapplands turistinformations (lapland.fi) webbplats.

Stugor, skärmskydd och kåtor utanför nationalparken

Raststugor

Ödestugor

Skärmskydd

 • Hevosoja
 • Salmijoki dalgång
 • Paltsarikumpu
 • Tammakkolampi (Salla kommun) 
 • Kontiolampi (Salla kommun) 
 • Hangasjärvi (Salla kommun)
 • Hanhilampi
 • Ämminpolku skärmskydd (Salla kommun)
 • Skärmskyddet vid Sallatunturin tuvat (Salla kommun)

Kåtor

 • Lehtoaapa
 • Upinlampi (Salla kommun) 
 • Keselmäjärvi (Salla kommun)

Vid lederna från fjället till kyrkbyn 

 • Keselmälampi grillskydd (Salla kommun)
 • Sirkka skärmskydd (Salla kommun)
 • Ratiskaviita skärmskydd (Salla kommun)
 • Ruuhijoki grillskydd (Salla kommun)

Stugor, kåtor, skärmskydd vid UKK-leden

 • Aikkipetsi ödestuga
 • Suksenpaistama, skärmskydd
 • Konttilampi, kåta
 • Palotunturi, kåta
 • Siskelilampi, kåta
 • Topsakka-aapa, eldplats
 • Tervanpolttamalammit, kåta (Salla kommun)

Vid snöskoterspåret

 • Kolmiolampi skärmskydd
 • Petservaara eldplats (ingen toalett)

En bit från lederna

Ödestuga

 • Vid snöskoterspåret mellan Salla turistcentrum och Kemijärvi ligger Lehtikorkia ödestuga.

En liten ödestuga mitt i snön i solljus.