Vinterleder i Salla

Ett vintrigt landskap med skidspår.

Vinterleder 

Ledernas startpunkter

Salla Fjällcentrum, mellan hotell Holiday Club Salla och skidbackarna i Sallatunturi

Pohjoisrinne skidbackar, mellan Sallatunturis två fjälltoppar

Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), söder om Sallatunturi

Skidspår

I Sallatunturiområdet finns ett omfattande nätverk av skidspår där du kan ge dig ut på en snabb skidtur via caféet eller kanske långt ut i ödemarken. Största delen av skidspåren är maskinpreparerade dubbla spår med en skatebädd i mitten. Vissa delar av nätet består av spår för skidvandring, som underhålls mer sällan och med snöskoter (till exempel på Kalliojärvi och i Aikkipetsi). På de här etapperna finns ingen skatebädd. Du får ta hunden med på skidturen i Kalliojärvi skidspår och Kaunisharju skidspår. Du får tips i realtid om i vilket skick spåren är på Sallas InfoGIS (infogis.fi, finska).

Hiihtäen Poropuistoon ja takaisin, skidspår till Salla Wilderness Park, 8,5 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1–2 h 
Normal led

En skidåkare på skidtur, med skidorna i ett skidspår, fotograferad bakifrån.

Skidspår genom skogsterräng

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat*, Kontiolampi skärmskydd*, Salla naturum(* dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: går bra att åka i båda riktningarna
Detta spår går genom Sallatunturi turistcentrums skogar. Ute i spåret kan du se nordliga fåglar och spår av skogens djur i snön. Spåret löper på båda sidor om landsvägen mellan Salla och Kuusamo, dock helt och hållet inne i skogen. Spåret leder till Salla Wilderness Park i Salla naturum (tidigare Sallan Poropuisto).

Som startpunkt för spåret kan du välja Salla Fjällcentrum, Sallatunturin Tuvat eller Salla naturum. Den västra delen av spåret slingrar sig djupare in i tallskogen förbi skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat. Bredvid skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat finns också en särskild observationsplats för ljusfenomen. Efter etappen genom skogen kommer du till nästa rastplats, Kontiolampi skärmskydd, utmed en 300 meter lång avstickare strax före Salla naturum. På den här västra etappen mellan Salla Fjällcentrum och naturumet finns ingen belysning. I Salla naturum (Salla Wilderness Park) finns ett café och Forststyrelsens intressanta naturutställning, där du kan bekanta dig med naturen i Salla och Salla nationalpark. 

Spåret fortsätter över landsvägen mellan Salla och Kuusamo och gör en sväng in i Salla nationalpark. Leden som följer spåret går i huvudsak över jämn terräng tillbaka till Salla Fjällcentrum. På den här östra etappen mellan naturumet och Salla Fjällcentrum finns belysning, så det går bra att åka även i mörker.

Observera
Spåret på östra sidan är öppet hela vintern och belyst. Spåret på den västra sidan öppnas när det finns tillräckligt med snö och det har ingen belysning.

Tunturin ympäri, skidspår, 8,6 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1–2 h 
Normal led

Fjällandskap i Salla nationalpark

Snöigt och soligt myrlandskap med skidspår.

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Pohjoisrinne skidbackar, Tunturikummuntie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 46.2496', 28° 46.6856'
ETRS-TM35FIN 7406949, 578250

Friluftskonstruktioner
Itäkodan kahvila, café och skärmskydd (underhålls av företagaren/Salla kommun)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: medsols

Skidspåret Tunturin ympäri går runt en fjälltopp – det ena av Sallafjällen, Pieni Pyhätunturi. En del av sträckan följer spåret gränsen till Salla nationalpark eller går strax innanför nationalparkens gränser. Från spåret har du utsikt över vackra landskap i nationalparken och över områdets högsta topp, Iso Pyhätunturi.

Vinterlandskap med skidspår. Solen står lågt på himlen.

Skidspåret börjar från Salla Fjällcentrum och går norrut förbi Keselmäjärvi. Efter knappt ett par kilometers skidåkning går spåret till höger och börjar stiga i kuperad terräng. Efter ett tag passerar du parkeringsplatsen vid Pohjoisrinne skidbackar (parkeringsplatsen är inte direkt synlig från spåret), som är en annan startpunkt för det här skidspåret. Stigningen tar slut strax före skidbackarna på östra sluttningen och förvandlas till en trevlig utförsbacke. Vid foten av de östra backarna finns Itäkodan kahvila, ett mysigt café där du kan stanna till exempel för att dricka varm choklad. I nästa korsning fortsätter du rakt över det korsande spåret mot en slingrande utförsbacke. Tar du av till vänster i den här korsningen kan du göra en 500 meter lång avstickare till Tunturilampi skärmskydd och sedan återvända samma väg. Om du väljer att ta av till höger kan du åka vidare längs ett kuperat motionsspår. Efter utförsbacken tar du av till höger och åker ytterligare ett par kilometer tillbaka till Salla Fjällcentrum.

Genom granskogen skymtar ett snöigt fjällandskap.

Observera
Det här spåret inkluderar långa utförsbackar som kan vara isiga och mycket hala. Spåret prepareras måndagar och torsdagar. Om det snöar mer än 3 cm sätts spåret i skick efter snöfallet eller följande morgon.

Kaunisharju skidspår, 12 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 2–3 h 
Normal led

En skidåkare i spåret, i bakgrunden frostig granskog.

Skida i Salla nationalpark över åsar som formats av istiden och genom urgamla granskogar.

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Kaunisharju skärmskydd, Tunturilampi skärmskydd

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: går bra att åka i båda riktningarna

Kaunisharju skidspår går genom vacker, grandominerad skog, delvis i Salla nationalpark. Skidspåret går runt Kaunisharju branta åsar som formats av istiden och visar upp vackra fjäll- och myrlandskap. Spåret går relativt nära turistcentret, med bjuder ändå på äkta vildmarkskänsla. Enligt legenden har en enstöring bott i området kring Kaunisharju, skött sig själv och endast följt sina egna spår.

Kaunisharju skidspår börjar vid Salla Fjällcentrum, från en punkt till höger om informationsskyltarna, och fortsätter till vänster i följande korsning, efter bara 100 meter. Spåret slingrar sig nästan hälften av vägen längs regionvägen mellan Salla och Kuusamo (väg nr 950), till en början genom gamla blandskogar vid en myr. I nästa korsning fortsätter du rakt fram och snart passerar du gränsen till Salla nationalpark. Efter ett tag kommer du till en korsning där du kan ta av till höger mot Salla naturum, eller fortsätta till vänster djupare in i nationalparkens gamla skogar mot Kaunisharju skärmskydd, som är den första rastplatsen vid spåret. 

Vintrigt landskap med en trädbevuxen och brant ås i bakgrunden.

Från skärmskyddet börjar spåret stiga mot en tätare gammal granskog, där du hittar spårets andra rastplats, Tunturilampi skärmskydd. Salla nationalpark tar slut strax före skärmskyddet. Från stranden av Tunturilampi öppnar sig en storslagen utsikt mot Iso Pyhätunturi. Du kan göra en avstickare till sjön längs en vintercykelled drygt 100 meter längre bort. Det preparerade skidspåret går inte ända fram till stranden.

Vintrigt skogslandskap. I förgrunden gamla tall- och granstammar, i bakgrunden en kullfallen torrfura.

Från Tunturilampi skärmskydd fortsätter spåret genom gammal gran- och tallskog. Det finns flera olika alternativ för färden tillbaka till Salla Fjällcentrum. Efter ett tag svänger basleden nedåt till vänster i en utförsbacke, men du kan också fortsätta rakt fram för att ta motionsspåret som slingrar sig över åsen. 

Om du väljer Salla Fjällcentrum som startpunkt för Kaunisharju skidspår blir turen cirka 11 km lång. Från Salla naturum är den totala längden är 11,6 km. 

Observera
I Kaunisharju skidspår får du också ta med hunden på skidturen. Spåret prepareras måndagar och torsdagar. Om det snöar mer än 3 cm sätts spåret i skick efter snöfallet eller följande morgon. Kaunisharju observationsplats för naturfenomen ligger inte vid spåret, den finns uppe på åsen vid vägen mellan Salla och Kuusamo. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.

Hangasselän lenkki, skidspår, 20 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 3,5–5 h 
Normal led

En skidåkare bär skidorna på axeln i ett vinterlandskap.

Stillhet i en ödemarksartad skog

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat, Hangasjärvi skärmskydd, Lassi skärmskydd (dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: går bra att åka i båda riktningarna

Skidspåret Hangasselän lenkki är ett lite längre spår som går djupt in i de vackra, ödemarksartade skogarna i Salla. Utmed spåret får du se resliga urskogstallar och torrfuror, samt spår efter många skogsdjur i snön. På skidturen kan du välja många olika alternativ genom att kombinera flera olika skidspår. Det går till exempel bra att göra en 1,5 km lång avstickare till Kalliojärvi raststuga.

Som startpunkt för Hangasselkä skidspår kan du välja antingen Salla Fjällcentrum eller Sallatunturin Tuvat. Från Sallatunturin Tuvat går spåret över en liten myr söderut mot skärmskyddet vid stugorna. Efter drygt ett par kilometer kommer du till Hangasjärvi skärmskydd, där spåret börjar stiga. Stigningen fortsätter i cirka tre kilometer upp på Hangasselkä ås. Uppe på åsen tar du av till höger i korsningen och får snart njuta av en härlig utförsbacke. Efter utförsbacken fortsätter du till höger i korsningen. Här kan du också välja att göra skidturen längre med en avstickare till Kalliojärvi stuga. Nästa rastplats är Lassi skärmskydd. Sedan börjar skidspårets sista, knappt 6 kilometer långa etapp tillbaka till Salla Fjällcentrum.

Observera
Detta skidspår är öppet i sin helhet från och med vecka 7. Spåret prepareras tisdagar och fredagar. Om det snöar mer än 3 cm sätts spåret i skick efter snöfallet eller följande morgon. Spåret går långt från vägar och tjänster, så se till att utrusta dig omsorgsfullt. Du behöver väderanpassad skidutrustning, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.

Ruuhitunturi skidspår, 21,5 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 4,5–6 h 
Normal led

Vintrigt landskap med snötäckta träd. En skidåkare i ett skidspår.

Den snöiga skogens, ödemarkens och fjällens magi

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240
Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat*, Hangasjärvi skärmskydd*, Ruuhitunturi vildmarkscafé och raststuga*, Lehtoaapa kåta, Siskellampi kåta, (Salla naturum), Kontiolampi skärmskydd* (* dessa rastplatser underhålls av Salla kommun/företagaren)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: går bra att åka i båda riktningarna, endast vissa etapper har en bestämd färdriktning
Ruuhitunturi är känt för sina snötyngda träd som kan pryda landskapet långt in på våren när förhållandena är gynnsamma. Ruuhitunturi skidspår är krävande på grund av höjdskillnaderna, men landskapet och den ödemarksartade stämningen gör turen mödan värd. Skidåkaren kan också få sin belöning i form av läckerheter från vildmarkscaféet. Du kan också förlänga skidturen från Ruuhitunturi genom att göra en avstickare genom ödemarken till Aikkipetsi ödestuga.

Ruuhitunturi skidspår börjar vid Salla Fjällcentrum eller från myren intill Sallatunturin Tuvat. Spåret är 21,5–22 km långt beroende på vilka etapper du väljer. Du kan också välja Salla naturum som startpunkt för Ruuhitunturi skidspår. Då blir spåret 17,8–19 km långt beroende på vilka etapper du väljer. Den första rastplatsen, skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat, passerar du genast i början av skidturen. Nästa rastplats är Hangasjärvi skärmskydd, dit du kommer efter att du tagit dig över Hangasharju ås. Från Hangasjärvi skymtar redan Ruuhitunturis topp. Strax efter Hangasjärvi rekommenderar vi att du väljer skidspåret som går till höger i ett uppförslut. Denna sträckning går något lägre än etappen utför för skidåkare som väljer den andra riktningen. Spåret klättar uppåt genom ståtlig granskog mot Ruuhitunturi. Området kring Ruuhitunturi är skyddad skog. Efter den flacka men långa stigningen kommer du till Ruuhitunturi vildmarkscafé, som är öppet på våren. På den större cafébyggnadens gård finns också en raststuga. På toppen av Ruuhitunturi står ett utsiktstorn dit du kan ta dig längs skidspåret om du vill. 

En skidåkare, omgiven av ett snöigt vinterlandskap.

Från Ruuhitunturi kan du förlänga skidturen ytterligare genom att göra en avstickare till Aikkipetsi ödestuga. Aikkipetsi 5,5 km långa spår för skidvandring går längs backmyrarna och den skogklädda höjdens sluttningar. När du närmar dig stugan går spåret förbi tjärnar bland ståtliga gamla urskogstallar. Det här skidspåret går verkligen mitt i ingenstans – här har mobilen ibland dålig täckning. I raststugan kan du ta en paus och mysa i värmen från kaminen. Från stugan återvänder du samma väg till Ruuhitunturi. Kom ihåg att för den här turen behöver du ha erfarenhet av vinterutflykter, kunna orientera och klara av vinterförhållanden.

Vintrigt skogslandskap.

När du fortsätter färden från Ruuhitunturi går spåret utför mot nästa rastplats, Lehtoaapa kåta i utkanten av myren. Till den här kåtan kan du också åka snöskoter. Skidspåret fortsätter runt södra delen av Ruuhitunturi och bär småningom utför mot Siskellampi kåta. Från kåtan slingrar sig skidspåret längs Pirttivaaras sluttning innan du passerar Tammakkolampi och anländer till en korsning där du kan göra en 600 meter lång avstickare till Salla naturum. Du återvänder till Salla Fjällcentrum längs en liten ås och du kan göra en avstickare på 300 meter till Kontiolampi skärmskydd. Efter ett tag återvänder du till etappen genom skogen där du började skidturen. Den vägen återvänder du till Sallatunturin Tuvat och Salla Fjällcentrum.

Observera
Spåret och Ruuhitunturi vildmarkscafé öppnas på vårvintern, från och med vecka 7. Till Ruuhitunturi går också en vintervandrings- och vintercykelled samt en snöskoterled. Spåret prepareras tisdagar och fredagar. Om det snöar mer än 3 cm sätts spåret i skick efter snöfallet eller följande morgon. Spåret går långt från vägar och tjänster, så se till att utrusta dig omsorgsfullt. Du behöver väderanpassad skidutrustning, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Aikkipetsi spår för skidvandring underhålls med snöskoter några gånger under vårsäsongen. Efter yrväder kan spåret ställvis vara igensatt. I området där Aikkipetsi spår går kan mobilen ställvis ha dålig täckning.

Kalliojärvi skidspår, 18–23 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 3,5–5 h 
Normal led

Vintrigt landskap med skidspår och ett fjäll i bakgrunden. En skidåkare med hund i spåret.

Branta klippväggar och ödemarkens stillhet

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Friluftskonstruktioner
Lassi skärmskydd*, Kalliojärvi raststuga, Sirkka skärmskydd*, Keselmälampi grillskydd* (* dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: går bra att åka i båda riktningarna

Kalliojärvi skidspår leder skidåkaren längs en ödemarksartad vandringsled mellan ståtliga klippväggar. Skidspåret går genom skogar, över öppna myrar och i fartfyllda upp- och utförsbackar på de skogklädda höjdernas sluttningar. Spårets höjdpunkt är sjön Kalliojärvi med sina klippor och Kalliojärvi raststuga vid stranden av sjön. Du kan åka fram och tillbaka från Sallatunturi (cirka 18 km) eller välja en rundslinga via Sirkka skärmskydd (cirka 23 km). Från rundslingan finns också en förbindelse till skidspåren som leder till Salla kommuns centralort. 

En hund springer i snön bredvid ett skidspår. Hundens ägare åker skidor i spåret.

Skidspåret börjar vid Salla Fjällcentrum och genast efter att du passerat under vägen mellan Salla och Kuusamo (väg nr 950) går spåret åt höger och fortsätter förbi stugområdena mot Keselmämännikkö, myrområdet och Ruuhijoki. Första rastplatsen är Lassi skärmskydd. Efter skärmskyddet viker ett spår av mot Kalliojärvi. Vi rekommenderar att du skidar det här spåret medsols. Om du väljer den 18 km långa turen återvänder du från Lassi skärmskydd längs samma spår. Från skärmskyddet går spåret utför via myren mot klippare landskap.

Ett insjölandskap vintertid, inramat av klippor. Ett skidspår går över sjöns is.

Spåret leder först ner till Kalliolampi och efter att du passerat ett litet näs kommer du till Kalliojärvi. Efter de branta klippväggarna ligger Kalliojärvi raststuga med eldplats till vänster, uppe på klippan. Den här etappen över Kalliolampi och Kalliojärvi är ett spår för skidvandring, så här finns ingen skatebädd.

Klippor och höga tallar.
 

Spåret fortsätter från sjöarna med en lätt stigning och om du har valt att åka den 18 km långa turen tar du av till höger i nästa korsning, tillbaka mot Lassi skärmskydd. Om du däremot vill åka 23 km ska du ta av till vänster här och åka runt Marjavaara. På den här längre turen är nästa rastplats Sirkka skärmskydd, och strax före skärmskyddet finns det flera olika korsningar med förbindelser till skidspåren som leder till Salla kommuns centralort. Skidspårets sista rastplats före Salla Fjällcentrum är Keselmälampi grillskydd.

Observera
Detta skidspår är öppet från och med vecka 7. Det går inte att göra ett maskinpreparerat skidspår på Kalliojärvis is, så den 1,5 km långa etappen över isen är ett spår för skidvandring i traditionell stil. Beroende på väglaget kan det ibland finnas vatten på isen. Spåret går långt från vägar och tjänster, så se till att utrusta dig omsorgsfullt. Du behöver väderanpassad skidutrustning, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten. Spåret prepareras söndagar och onsdagar. Om det snöar mer än 3 cm sätts spåret i skick efter snöfallet eller följande morgon. I Kalliojärvi skidspår får du också ta med hunden på skidturen.

Vintercykelleder

Vintercykellederna sätts i skick med snöskoter. En del av lederna (till exempel Pahakurun kierros) är smala och där måste du trots rekommendationerna om färdriktning vara beredd på mötande trafik och ha tålamod i utförsbackarna, eftersom det knappt finns plats för omkörningar. Kom ihåg att utrusta dig ordentligt för dina turer på vintercykellederna. Med cykel kommer du snabbt långt ut i ödemarken och mobilen kan ställvis ha dålig täckning. Packa alltså ner tillräckligt med varma kläder, telefon med laddat batteri, karta, mat och dryck.

Ruuhitunturin reitti, vintercykelled, 6,6 km (7,4 km)/riktning

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1 h 
Normal led

Vinterlandskap med en snötäckt vinterled. I bakgrunden skymtar ett fjäll och belysning i skidbackarna.

Den snöiga skogens och fjällens magi

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Ämminpolku skärmskydd, Hangasjärvi skärmskydd, Ruuhitunturi raststuga, Ruuhitunturi vildmarkscafé  (dessa rastplatser underhålls av Salla kommun/företagaren).

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå vintercykelsymboler

Ruuhitunturi är känt för förvinterns snötyngda träd, som kan pryda landskapet långt in på våren när förhållandena är gynnsamma. 

Ett skogs- och myrlandskap vintertid. I förgrunden syns en vintercykelsymbol fäst på en granstam.

Ruuhitunturi vintercykelled börjar vid Salla Fjällcentrum eller från myren intill Sallatunturin Tuvat. Efter Sallatunturin Tuvat svänger leden till en början till höger bort från de övriga lederna och passerar snart Ämminpolku skärmskydd. Nästa rastplats är Hangasjärvi skärmskydd, dit du kommer efter att du tagit dig över Hangasharju ås. Från Hangasjärvi skymtar redan Ruuhitunturis topp. Leden börjar småningom klättra uppåt genom ståtlig granskog mot Ruuhitunturi. Området kring Ruuhitunturi är skyddad skog. Efter den flacka men långa stigningen kommer du till Ruuhitunturi vildmarkscafé, som är öppet på våren. På den större cafébyggnadens gård finns också en raststuga. På toppen av Ruuhitunturi finns ett utsiktstorn, men vintercykelleden slutar vid caféet. Du återvänder till startpunkten längs samma led.

Leden är 6,6 km i en riktning från Sallatunturin Tuvat och 7,4 km om du väljer att starta från Salla Fjällcentrum.

Observera
Leden och Ruuhitunturi vildmarkscafé öppnas på vårvintern, från och med vecka 7. Det är också tillåtet att vandra längs leden, och till Ruuhitunturi går dessutom skidspår och snöskoterleder. Leden går långt från vägar och tjänster, så se till att utrusta dig omsorgsfullt. Du behöver väderanpassad utrustning för vintercykling, det vill säga varma skor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Kontiolammen kierros, vintercykelled, 8,1 km (9 km), rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1,5 h
Lätt led

En vintercyklist på en snöig led. I bakgrunden finns skog.

Vintercykelled i skogens djup

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Salla naturum, Kontiolampi skärmskydd*, skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat* (* dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Rekommenderad färdriktning: medsols
Vintercykelleden Kontiolammen kierros löper på båda sidor om landsvägen mellan Salla och Kuusamo, förbi Sallatunturis stugområden och leder också djupare in i skogen. Utmed leden kan du se nordliga fåglar och spår av skogens djur i snön.

Som startpunkt för leden kan du välja Salla Fjällcentrum, Sallatunturin Tuvat eller Salla naturum. Denna ledbeskrivning börjar vid Salla Fjällcentrum. Leden följer till en början skidspåret mot Kaunisharju skärmskydd. Sallan naturum (Salla Wilderness Park) ligger ungefär halvvägs längs leden. Där finns ett café och Forststyrelsens intressanta naturutställning, där du kan bekanta dig med naturen i Salla och Salla nationalpark. På den här etappen av leden finns belysning.

Leden fortsätter från naturumet längs åsen vid Tammakkolampi och nästa rastplats är Kontiolampi skärmskydd. Leden fortsätter djupare in i skogen och slingrar fram över åsar. Ledens sista rastplats är skärmskyddet precis före Sallatunturin Tuvat. Vid denna rastplats finns också en särskild observationsplats för ljusfenomen. Du kommer tillbaka till Salla Fjällcentrum längs gång- och cykelleden. På etappen mellan Fjällcentrum och Sallatunturin Tuvat finns ingen belysning.

Som rundslinga är leden 9 km lång. Av den sträckan går 8,1 km längs den officiella vintercykelleden i skogen.

Observera
Du behöver väderanpassad utrustning för vintercykling, det vill säga varma skor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Pahakurun kierros, vintercykelled, 18 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång 2–3 h
Normal led

Ett insjölandskap vintertid. Sjön kantas av granskog. I bakgrunden ett snötäckt fjäll.

Beundra de vackra gamla skogarna, fjällandskapen och den brantaste ravinen i Salla nationalpark

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Adress: Pohjoisrinne skidbackar, Tunturikummuntie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 46.2496', 28° 46.6856'
ETRS-TM35FIN 7406949, 578250

Friluftskonstruktioner
Kaippahanoja skärmskydd, Pahakuru eldplats, Kylmähete kåta, Tunturilampi skärmskydd

Ledbeskrivning
Ledmarkering: röda kvadrater på träden
Rekommenderad färdriktning: medsols

Pahakurun kierros bjuder på en rundtur till nästan alla de finaste platserna i Salla nationalpark. Cyklisten kan njuta av gamla skogar, såväl urskogstallar och rottorkade högstubbar som vackra gamla grandungar. Fjällandskap breder ut sig i många riktningar. Iso Pyhätunturi, nationalparkens högsta punkt, kan ses från flera olika håll, och storfjällen på den ryska sidan skymtar i landskapet. Höjdpunkten på leden är Pahakuru rastplats med sina ståtliga urskogsfuror, den steniga ravinen och Aatsinginhautas skogklädda sluttningar som skymtar mellan träden. Leden ger en känsla av äkta vildmark.

En vintercyklist tar en paus vid leden. Runt leden finns en liten myr, i bakgrunden finns skog.

Ledens första etapp går norrut från Salla Fjällcentrum cirka 2,5 km längs bilvägen. Först åker du knappt 500 meter längs Eraustie och sedan tar du av till höger in på Sallatunturintie. Efter ett tag kommer du till ett campingområde, där du tar av till höger. Leden fortsätter att stiga långsamt i 1,7 km längs Tunturikummuntie upp i Pohjoisrinne skidbackar. Efter en brantare uppförsbacke tar du av till vänster i T-korsningen och efter knappt 500 meter kommer du till parkeringsplatsen vid Pohjoisrinne skidbackar, som också är en startpunkt för leden.

Efter skidbackarna korsar leden genast ett skidspår och om en stund passerar du gränsen till Salla nationalpark. I den första korsningen fortsätter du rakt fram och följer ekonomiskogens kant innan leden dyker djupare in i nationalparkens gamla skogar. Ledens sista rastplats är Kaippahanoja skärmskydd, där fjärran landskap skymtar mellan träden över ekonomiskogarna.

En matsäckssmörgås och en kåsa med ångande kaffe. I bakgrunden sotig snö och en brasa.

Från Kaippahanoja fortsätter leden utför och längs vägen öppnar sig vackra vyer över landskapet i riktning mot Iso Pyhätunturi. Tallskogen börjar småningom övergå i granskog, och leden kantas dessutom av ståtliga gamla aspar. Efter myren gör leden en cirka 600 meter lång avstickare till Pahakuru eldplats, som ligger halvvägs längs leden. Leden går längs kanten av den storslagna, steniga Pahaojankuru, där ståtliga gamla furor med sköldbark står givakt. I närheten av eldplatsen skymtar fjärran landskap i riktning mot Aatsinginhauta mellan de stadiga gamla tallarna. På vintern kan eldplatsen vara täckt av snö, så om du gör upp eld är det viktigt att försäkra dig om att du säkert gör upp elden på eldplatsen och inte utanför den. Vid Pahakuru finns ett vedlider, men ingen toalett. 

I närheten av eldplatsen leder en trappa ner till botten av klyftan och sommartid kan du hämta vatten i bäcken (vi rekommenderar att du kokar vattnet före användning). Trappan underhålls inte på vintern och vi rekommenderar att du inte använder trappan vintertid.

Tätt skogslandskap, i förgrunden en grov tallstam. I bakgrunden skymtar skogklädda höjder.

Från Pahakuru går leden 600 meter tillbaka till huvudleden och fortsätter till vänster upp på Kylmäheteenkumpus sluttning. Efter nästa utförsbacke kommer du till Kylmähete kåta, som ligger uppe på en liten ås. Efter kåtan börjar leden åter krypa uppåt, mot Tunturikumpus krön. Om du kastar en blick över axeln under stigning kan se de gamla Sallafjällen på den ryska sidan av gränsen skymta mellan träden. Om vädret är lämpligt kan du få uppleva en ståtlig skog av snötyngda granar på Tunturikumpu. Efter att du korsat det skogbevuxna krönet bär det av utför i härliga backar som slutar vid Tunturilampi skärmskydd. Strax före skärmskyddet kan du beundra det vackra fjällandskapet bakom Tunturilampi mot Iso Pyhätunturi. Strax före skärmskyddet lämnar du också Salla nationalpark.

Från Tunturilampi fortsätter leden bredvid ett skidspår. I den första korsningen tar du av till vänster och leden slingrar sig utför en god bit tills den kommer till nästa skidspår. Vintercykelleden fortsätter till höger och följer spåret i 2,2 km innan du är tillbaka vid startpunkten vid Salla Fjällcentrum. 

Observera
Rekommenderad färdriktning är medsols. Leden sätts i skick med snöskoter så att den är ganska smal, så det finns knappt om plats för omkörningar. Trots rekommendationerna om färdriktning är det viktigt att vara beredd på mötande trafik och ha tålamod i utförsbackarna. Utmed leden finns korta brantare ställen. På etappen längs bilvägen mellan Pohjoisrinne skidbackar och Salla Fjällcentrum finns inga separata ledmarkeringar. Leden går långt från vägar och tjänster, så se till att utrusta dig omsorgsfullt. Du behöver väderanpassad utrustning för vintercykling, det vill säga varma skor, kläder som skyddar mot väder och vind, reservkläder, karta, telefon med laddat batteri samt tillräckligt med mat och dryck. Ta med dig tändstickor för att göra upp eld och eget toalettpapper till toaletten.  

Vintervandringsleder

Kaunisharju vintervandringsled, 1,5 km/riktning

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 0,5 h 
Lätt led

Mörkt vinterlandskap där träd, människor och en rastplats avtecknar sig mot natthimlen. Stjärnor och norrsken syns på himlen.

Storslagen utsikt över Salla nationalpark från åskrönet

Startpunkt
Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Observationsplats för ljusfenomen på Kaunisharju

Ledbeskrivning
Kaunisharju vintervandringsled slingrar sig fram i skogens djup i samma riktning som vägen till Kuusamo, ibland lite närmare landsvägen. Leden går till största delen inne i Salla nationalpark och den är kantad av fina gamla urskogstallar.

En kvinna och ett barn vandrar genom ett snöigt landskap.

Leden börjar vid Salla naturum och först av allt korsar du vägen mellan Salla och Kuusamo. Var försiktig när du korsar vägen, för det finns inget övergångsställe. På andra sidan landsvägen går leden till höger, medan skidspåren och andra leder fortsätter rakt fram eller till vänster. Kaunisharju vinterpromenadled slingrar sig fram en dryg kilometer mellan klippor och urskogstallar innan du kommer till vändpunkten vid Kaunisharju observationsplats för ljusfenomen. Observationsplatsen ligger uppe på den branta åsen och bjuder på vackra vyer över landskapet norrut i nationalparken. Observationsplatsen som byggts på Kaunisharju representerar en ny typ av rastplatsarkitektur som är lite mer kantig, och den lilla byggnaden döljer många slags planlösningar och möjligheter att hålla paus. Du återvänder till startpunkten längs samma led. 

Vintrigt åslandskap med en kantig rastplatsbyggnad.

Observera
Det finns ingen toalett eller eldplats längs leden, Kaunisharju observationsplats för ljusfenomen är avsedd som väderskydd och utsiktsplats. Du kan också ta dig till observationsplatsen med bil.

Vintervandringsled till Sallatunturis krön, 2 km (2,4 km)/riktning

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1 h 
Normal led

Två kvinnor i ett vintrigt fjällandskap. Kvinnorna har skidstavar i händerna.

Fina vyer från toppen av fjället och skidbackarna

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Tävlingsbackens parkeringsplats, Sallatunturintie 4, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.750', 28° 45.843'
ETRS-TM35FIN 7406004, 577658

Ledbeskrivning
Leden på cirka ett par kilometer för dig till toppen av Sallatunturi skidcentrum, vars officiella namn är Pieni Pyhätunturi. Som startpunkt för leden kan du välja antingen Salla Fjällcentrum eller foten av tävlingsbacken, som ligger något längre norrut. Leden går medsols utmed fjället fram till Pohjoisrinne skidbackar och börjar sedan stiga genom den snöiga skogen upp till fjälltoppen. Från toppen öppnar sig vackra landskap i alla riktningar, även över Salla nationalpark och när vädret är vackert ända till Ryssland. På toppen står en kåta. Du återvänder till startpunkten längs samma led. Leden är 2 km i ena riktningen från foten av tävlingsbacken och 2,4 km från Salla Fjällcentrum.

Den här leden underhålls av Salla Ski Resort.

Vintervandringsled till Ruuhitunturi, 6,6 km (7,4 km)/riktning 

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 2 h 
Normal led

En kvinna sitter i en hängmatta utomhus i ett vinterlandskap.

Den snöiga skogens och fjällens magi

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Ämminpolku skärmskydd, Hangasjärvi skärmskydd, Ruuhitunturi raststuga, Ruuhitunturi vildmarkscafé  (dessa rastplatser underhålls av Salla kommun/företagaren).

Ledbeskrivning
Ruuhitunturi är känt för förvinterns snötyngda träd, som kan pryda landskapet långt in på våren när förhållandena är gynnsamma. 
Ruuhitunturi vintervandringsled börjar vid Salla Fjällcentrum eller från myren intill Sallatunturin Tuvat. Efter Sallatunturin Tuvat svänger leden till en början till höger bort från de övriga lederna och passerar snart Ämminpolku skärmskydd. Nästa rastplats är Hangasjärvi skärmskydd, dit du kommer efter att du tagit dig över Hangasharju ås. Från Hangasjärvi skymtar redan Ruuhitunturis topp. Leden börjar småningom klättra uppåt genom ståtlig granskog mot Ruuhitunturi. Området kring Ruuhitunturi är skyddad skog. Efter den flacka men långa stigningen kommer du till Ruuhitunturi vildmarkscafé, som är öppet på våren. På den större cafébyggnadens gård finns också en raststuga. På toppen av Ruuhitunturi finns ett utsiktstorn, men vintervandringsleden slutar vid caféet. Du återvänder till startpunkten längs samma led.

Den här leden är 6,6 km i en riktning om startar från Sallatunturin Tuvat och 7,4 km från Salla Fjällcentrum.

Vintrigt fjällandskap med snötyngda träd.

Observera
Leden och Ruuhitunturi vildmarkscafé öppnas på vårvintern, från och med vecka 7. Det är också tillåtet att vintercykla längs leden, och till Ruuhitunturi går dessutom skidspår och snöskoterleder. Leden går långt från vägar och tjänster, så se till att ta med dig karta, telefon med laddat batteri, mat och dryck samt tillräckligt varma kläder.

Vintervandringsled över fjället till Salla Wilderness Park, 8,1 km (9 km), rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 2,5 h 
Lätt led

Den här leden för vandraren genom Sallatunturis skogar. Bild: Visit Salla.

Vintervandring i skogen

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Adress: Salla naturum (Salla Wilderness Park, tidigare Sallan Poropuisto), Hautajärventie 111, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 44.3297', 28° 49.4223'
ETRS-TM35FIN 7403441, 580361

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat*, Kontiolampi skärmskydd*, Salla naturum(* dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Denna led går genom Sallatunturi turistcentrums skogar. Utmed leden kan du se nordliga fåglar och spår av skogens djur i snön. Leden går på båda sidor om landsvägen mellan Salla och Kuusamo, dock helt och hållet inne i skogen. Den är 1,5 meter bred och sladdad med snöskoter. Leden går till Salla Wilderness Park i Salla naturum (tidigare Sallan Poropuisto).


Utmed leden den jämna, fina leden är det lätt att observera livet i skogen. Bild: Visit Salla.

Som startpunkt för leden kan du välja Salla Fjällcentrum, Sallatunturin Tuvat eller Salla naturum. Den västra delen av stigen slingrar sig djupare in i tallskogen förbi skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat. Bredvid skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat finns också en särskild observationsplats för ljusfenomen. Nästa rastplats är Kontiolampi skärmskydd, som du når efter etappen genom skogen, strax före Salla naturum. På den här västra etappen mellan Salla Fjällcentrum och naturumet finns ingen belysning. I Salla naturum (Salla Wilderness Park) finns ett café och Forststyrelsens intressanta naturutställning, där du kan bekanta dig med naturen i Salla och Salla nationalpark. 

Leden fortsätter över landsvägen mellan Salla och Kuusamo och gör en sväng in i Salla nationalpark. Leden följer ett skidspår och går i huvudsak över jämn terräng tillbaka till Salla Fjällcentrum. På den här östra etappen mellan naturumet och Salla Fjällcentrum finns belysning, eftersom leden följer det upplysta skidspåret hela vägen.

Som rundslinga är leden 9 km lång. Av den sträckan går 8,1 km längs den officiella vintervandringsleden i skogen.

Snöskoleder

Ämminpolku, snöskovandring, 2,3 km (3 km), rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 1 h 
Lätt led

En kvinna står i en snöig skog. På ryggen har hon en ryggsäck med ett hoprullat sittunderlag.

En snöskoled också för de äldre

Startpunkt
Adress: Salla Fjällcentrum, Revontulentie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.5567', 28° 46.1984'
ETRS-TM35FIN 7405652, 577929

Adress: Sallatunturin Tuvat, Hangasjärventie 1, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 45.3379', 28° 45.9431'
ETRS-TM35FIN 7405240

Friluftskonstruktioner
Skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat, Ämminpolku skärmskydd (dessa rastplatser underhålls av Salla kommun)

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå plogningsmärken 

Det finska ordet ämmi är en hederstitel som betyder mormor/farmor eller gumma. Ämminpolku är en kort, lättframkomlig och jämn led, så den passar också lite äldre vandrare. 

Som startpunkt för leden kan du välja antingen Salla Fjällcentrum eller Sallatunturin Tuvat. Leden korsar först en myr och fortsätter mot den första rastplatsen, skärmskyddet vid Sallatunturin Tuvat. Härifrån går snöskoleden söderut och slingrar sig fram genom de snötyngda skogarna till Ämminpolku skärmskydd, som är en lämplig rastplats. Returen går norrut tillbaka till Sallatunturin Tuvat och Salla Fjällcentrum. Leden är 2,3 km från Sallatunturin Tuvat och 3 km från Salla Fjällcentrum.

Taivaan tavoittelijan taival, snöskovandring, 4,7 km, rundslinga

När marken är snötäckt, tidsåtgång cirka 2 h
Normal led

En kvinna med snöskor på fötterna står på fjällets topp. Omkring henne står snötyngda träd, i bakgrunden syns ett fjällandskap.

Storslagen utsikt från fjälltoppen över Salla nationalpark ända till Ryssland

Startpunkt
Adress: Pohjoisrinne skidbackar, Tunturikummuntie, 98900 Salla
Koordinater: WGS84 66° 46.2496', 28° 46.6856'
ETRS-TM35FIN 7406949, 578250.

Friluftskonstruktioner
Utsiktstornet på Iso Pyhätunturi

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Ledmarkering: blå plogningsmärken och blå kvadrater på träden, i början röda kvadrater på träden
Rekommenderad färdriktning: medsols

Leden Taivaan tavoittelijan taival för vandraren genom vackra skogar uppför fjällsluttningen ända till det trädlösa fjällkrönet. Från utsiktstornet på krönet har du en särskilt storslagen utsikt över de gamla Sallafjällen på den ryska sidan om gränsen: Sallatunturi, Välitunturi och Rohmoiva. För dina fötter ligger även skogarna, tjärnarna och de små myrarna i Salla nationalpark. Från toppen har du också utsikt över ekonomiskogarna i norr.
Leden går till en början från parkeringsplatsen vid Pohjoisrinne skidbackar 250 meter längs UKK-leden, som är markerad med röda kvadrater. Du passerar gränsen till Salla nationalpark strax före kraftledningen och den första korsningen. I korsningen tar du av till höger. Här börjar en led markerad med blå kvadrater, som stiger mot krönet av Iso Pyhätunturi. Till en början är leden lättframkomlig och går genom gammal grandominerad blandskog. Högre upp blir stigen mer krävande och brant. På toppen möts du av det kala, ofta vindpinade fjällkrönet och Iso Pyhätunturi utsiktstorn med sina ståtliga landskap.

I det snöiga fjällandskapet reser sig ett snötäckt utsiktstorn. En snöskovandrare står vid foten av tornet.

Leden fortsätter söderut ner från toppen, och lite lägre ner öppnar sig ännu ståtligare landskap över Tunturilammit. Efter kalfjället dyker du in i skogen, där träden när förhållandena är gynnsamma står i vinterskrud med snötyngda grenar. Stigen går utför fjällsluttningens rygg och genom skogen ner från fjället och den sista etappen följer Itärinteentie på väg tillbaka till startpunkten.

Ett snöigt landskap fyllt med snötyngda träd. I bakgrunden skymtar ett snötäckt myr- och insjölandskap.

Du kan också använda Salla Fjällcentrum som startpunkt. Då vandrar du till Pohjoisrinne skidbackar längs vägen förbi Keselmäjärvi, vilket innebär en etapp på 4,3 km i en riktning. På den här leden finns dock ingen separat skyltning eller ledmarkering.

Observera
Längs leden finns branta uppförsbackar. När du närmar dig fjällkrönet finns det en trappa, men den underhålls inte på vintern. På fjälltoppen finns ett utsiktstorn. Trappan eller trappstegen upp i utsiktstornet kan vara hala, snöiga eller svårframkomliga. Vid leden finns ingen separat rast- eller eldplats, toalett eller tappställe.