Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigarnas startpunkt är på andra sidan om vägen som går förbi Telkkämäki parkeringsplats. Båda stigarna slutar och börjar på samma ställe. Parkeringsplatsen ligger 200 m från gårdsplanen. Stigarna har rekommenderade färdriktningar, som man ser på stigarnas skyltar. Båda stigarnas färgmarkering i terrängen är orange. Stigarna är markerade på områdets karta.

Rietulan kierto, 2 km rundslinga

Rietulan kierto leder vandrare till gamla svedjemarker och skogsbeten, vid vars kanter ängsväxter blommar som berättar om svedjebränningens historia.
 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 40 minuter.
Leden är lättframkomlig. Rietulan kierto går en del av rutten på en betesmark dit man går längs betestrappor. Om du vill undvika att gå på betesmarker, välj Laidun kierto, 0,9 km, som följer Rietulan kierto i början och slutet av resan.  

Startpunkt
Adress: Kaiturintie 419, vid parkeringsområdet vid Telkkämäki svedjegård på andra sidan vägen.

Friluftskonstruktioner
Toaletten ligger i närheten av parkeringsområdet vid Telkkämäki svedjegård. Informationsplats finns på parkeringsplatsen. Det finns ingen eldplats i området.

Ruttbeskrivning
Leden börjar alldeles invid Kaiturintie, där det finns en korsningsskylt av trä. Den rekommenderade riktningen för Rietulan kierto är motsols, så stigen svänger genast till vänster och följer det traditionella punktstängslet. Snart dyker stigen in i en blandskog med i huvudsak lövträd. Några hundra meter bort finns en korsning där man kan svänga till höger och välja den kortare Laidun kierto, 0,9 km. Rietulan kierto fortsätter vidare till betestrapporna. Betestrapporna är ett slags fasta a-stegar, längs vilka man kan gå över stängslet utan att öppna portarna eller grindarna. I det inhägnade området går man drygt en halv kilometer. Längs stigen finns flera gamla svedjeområden i olika åldrar. Om de betas hålls de tämligen öppna och domineras av lövträd. Om svedjeområdet slås och bärgas förblir det en öppen äng. 
Lite innan Rietulan kierto förenas igen med samma stig som Laidun kierto går man en stund genom en växande ekonomiskog. Snart blir skogen igen lövträdsdominerad och du når den gamla åkern. Vid utkanten finns en lång stenruin av stora stenblock. Den har uppstått under årtiondena innan naturskyddsområdet inrättades, då man effektiverade odlingen på Telkkämäki gård genom att röja åkern med maskinkraft. Ledens start- och slutpunkt ligger på andra sidan av denna åker. 

Att beakta
Rietulan kierto går en del av rutten på en betesmark dit man går längs betestrapporna. Ge djuren ro att beta. Mata aldrig djuren eller närma dig dem. Ta inte husdjur som t.ex. hundar till betesmarken.