Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Karta över Ilveskierros-leden (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Markerade leder

 • Pirunkirkko-leden, 600 meter. OBS! Från Pirunkirkko parkeringsplats går en markerad led. Leden för till Pirunkirkko klippformation genom vilken rinner älven Louhenjoki. Leden till sevärdheten följer Köngäskierros-leden som markerats med blått. 
 • Ilveskierros-leden, 11 km lång rundslinga, gränsar till naturreservatet. Leden börjar vid Pirunkirkko parkeringsplats och den leder österut till startpunkten för leden till Paljakka naturreservat och fortsätter därifrån rakt till Ilveskota. Från Ilveskota tar Ilveskierros-leden söderut mot Löytöjärvi raststuga. Ilveskierros-leden fortsätter sedan via Latvavaara till Holstintie vägen och fortsätter ca 2 km i Pirunkirkko skyddskogen tillbaka till Pirunkirkko. Leden har markerats med gul färg och vägvisare av trä.
 • UKK-leden "Tonkohuikonen". Den del av UKK-vandringsleden som går genom Puolanka kallas "Tonkohuikonen". UKK-leden har markerats med blå färg. Leden står i förbindelse med leden till Paljakka naturreservat, Ilveskierros-leden och den 57 kilometer långa Köngäskierros-leden.
  • Det finns många startpunkter till UKK-leden, men Tonkohuikonen startar vid gränsen mellan Hyrynsalmi och Puolanka, dvs. från Paljakka naturreservats norra ända, där leden möter landsvägen mellan Lauttakylä och väg nr 78. Härifrån går leden västerut mot Väärälampi, där leden förgrenar sig:
   • Söderut: Leden söderut från Väärälampi går till Paljakka (12 km). Vid leden som går via Teerivaara, Lohilampi, Myllypuro, Pirunkirkko skyddsskog, Louhenjoki, Holstintie-vägen och Paljakka finns Pirunkirkko skyddsskog, "Pirun saarnastuoli" (djävulens predikstol) och Pirunkirkko raststuga. Här, på Holstintie-vägen ligger Pirunkirkko parkeringsplats.
   • Norrut: Leden norrut till Hepoköngäs (9,5 km) går genom Vääränsärkkäs vackra åslandskap, korsar de små åarna Vääräjoki och Heinijoki och kommer till sjön Syvälampi och vidare till sandbankarna i Pettävä. Leden fortsätter förbi sjön Lauttalampi och kommer till Hepoköngäs. Efter vattenfallet går leden över höjden Äikänvaara och korsar Puolanka - Hyrynsalmi-vägen (nr 891), varefter leden förgrenar sig åt två håll vid Pyssykulju:
    • till Puolanka kyrkby (15 km) och
    • norrut mot Siikavaara och Siikajärvi. Höjderna Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara och Siikavaara är över 360 meter höga. Efter Siikavaara går leden till Pudasjävi kommungräns, därifrån den fortsätter till Syöte nationalpark.
  • Service: Längs leden finns skärmskydd.
  • Sevärdheter:
  • Förbindelser:

Karta över Tonkohuikonen vandringsleden (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Skidleder

 • Latvavaara skidspår, 18 km långt, har markerats med orange. Lättaste stället att ta sig till spåret är från parkeringsplatsen vid Paljakka skidcenter. Därifrån leder spåret även till Pirunkirkko parkeringsplats.
  • Skidspåret är relativt krävande och det lämpar sig även för fristil. På den norra sidan av Paljakka turistcentrum går spåret som elljusspår i en dryg kilometer. Från Paljakka turistcentrum och byn Latva finns förbindelser till flera andra skidspår.
  • Service
  • Ansvar för underhållet av skidbanorna hör till Paljakka turistcentrum.

Karta över Latvavaara skidspår (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pirunkirkkos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.