Instruktioner och regler för Pirunkirkko

Tecknad bild där två ugglor sitter på en trädgren. I bakgrunden syns en stig och på den står en person som tittar på ugglorna med kikare. Till vänster nere på bilden finns texten Etikett i friluftslivet samt miljöministeriets och Forststyrelsens logo.

Instruktioner för att vistas och färdas i Pirunkirkko skyddsskog

 • I Pirunkirkko skyddsskog får man röra sig enligt allemansrätten.
 • Undantag från allemansrätten är att det endast är tillåtet att göra upp eld på markerade eldplatser.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i skyddsskogen. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Louhenjokis strand i området kring Pirunkirkko och djävulens predikstol är grusblandad och sluttande så man måste röra sig försiktigt där. Där finns inga skyddsräcken.
 • Bekanta dig med säkerhetsaspekterna i Friluftslivets ABC.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Utrustning

 • Leden som leder till Pirunkirkko är lättframkomlig och fuktiga och branta ställen är försedda med broar och spångar. Rejäla skor enligt väderlek är ändå ett måste för man måste vara försiktig på utsiktsplatsen.
 • På sommaren kan det finnas gott om mygg, så då kan det vara bra att ha något skydd mot myggen.
 • Läs mer om turplanering och utrustning.

Högsäsong

 • I området kring Pirunkirkko skyddsskog är det alltid lugnt.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer