Kundtjänst och vägledning

 • I anknytning till parkeringsplatsen finns en finskspråkig informationstavla.
 • Ytterligare information om utflyktsmålet fås från Kuhmos naturum Petola.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pirunkirkko naturskyddsområdet

Samarbetspartner som erbjuder tjänster i naturskyddsområdet (på finska, Luontoon.fi)
Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats och raststuga

 • I Pirunkirkko raststuga finns en eldstad.
 • Under perioder med varning för terrängbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstaden inne i stugan. Under perioder med varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatsen.
 • På andra ställen är det alltid förbjudet att göra upp eld.
 • I Friluftslivets ABC kan du läsa mera om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Läs om vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga uppsamlingskärl för avfall inne i området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pirunkirkko raststuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Inom området Pirunkirkko skyddsskog finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.