Vandra längs markerade leder

På området finns endast en kort stig (0,7 km) till Julunkivi flyttblock.

Paddla och ro

Från byn Lohikoski kan man paddla eller ro till Julunkivi.

Titta på sevärdheter och utsikter

Julunkivi är en av Finlands största flyttblock. Man kan beundra den från flera olika håll. Den väldiga stenen är lika hög som ett träd och påminner oss om den forna istidens kraft. Stenen är belägen på södra stranden av Kalavesi, invid en hög backe. Stenen är skyddad genom naturvårdslagen.

Ett stort flyttblock i tallskogen. Ett överhäng kan ses i flyttblocket och under överhänget finns en eldplats.

Till stenen Julunkivi går det en utprickad led från skogsbilvägen. Det är ungefär 700 meter från vägen till stenen.

Fiska

I områdets tjärnar är det tillåtet att meta och pilka med stöd av allemansrätten samt fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Cykla

Det finns inga markerade cykelleder i området, men sommartid kan man cykla längs bra skogsbilvägar. Läs mer i vägbeskrivningarna.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Lokala företagare guidar i terrängen. Mera information på byn Lohilahtis webbplats (lohilahti.net, på finska).

Plocka bär och svamp

Julunkivi är ett trevligt område för bärplockning, som i synnerhet lingonplockarna bör bekanta sig med. I området växer också rikligt med svamp.

Bada

Man kan ta sig en simtur från stranden bredvid Julunkivi flyttblock, men stranden är inte barnvänlig. Området har ingen officiell badstrand.