Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste butiken finns i Lohilahti, dit det är ungefär 18 km.

Eldplatser

 • Den enda eldplatsen i området finns under Julunkivi flyttblock. Sulkava kommun ansvarar för eldplatsen.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • På naturskyddsområdet finns inga vattenposter.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid Julunkivi flyttblock.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

 • Det är tillåtet att slå läger med stöd av allemansrätten 1 - 3 dygn.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.