Kartor över Itärajan retkeilyreitti vandringsleden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Itärajan retkeilyreitti vandringsled ligger på östra sidan av vägen Juntusrannantie/Hossantie (nr 843) mellan Suomussalmi och Kuusamo.

Med bil

Utflykten kan startas vid skärningspunkten mellan alla sidvägar och vandringsleden som avviker från Juntusrannantie/Hossantie (väg nr 843).

Karta över Itärajan retkeilyreitti vandringsleden.

Med allmänna kommunikationer

Det lönar sig att fråga om anslutningsförbindelser av lokala turistföretagare (visitsuomussalmi.fi, på finska). Korpitaxi, tel. 0600 398 100. 

Kartor

Karta över Itärajan retkeilyreitti Vandringsleden. ©Forststyrelsen 2021.

 

Övriga kartor

  • Terrängkartor S531, R542, R541, R532, R534 och R531, 1:50 000. 
  • Grundkartor S5312 Hossa och S5313 Kovavaara, 1:25 000. 
  • Hossa - Martinselkonen friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2007 och 2013. Av kartan framgår ledens etapper norr om Martinselkonen.
  • Kalevalapuisto friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2008. Av kartan framgår ledetapperna söder om Martinselkonen ända till Kuhmos gräns. Observera att detta avsnitt inte längre underhålls!
  • Grundkartor nummer 4423: 10, 12, 4424: 05, 06, 07, 08, 4441: 01, 4514: 07, 4513: 07, 08, 1:20 000. Lantmäteriverket. 
  • Terrängkartor 4423+4441 Ala-Vuokki, 4514 Hossa, 4513 Juntusvaara och 4424 Raate, 1:50 000. 
  • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2022, 1:250 000.