Service längs Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid Itärajan retkeilyreitti vandringsled finns det två avfallsterminaler. De ligger i närheten av Martinselkonen naturskyddsområde
  • Porrasaho parkeringsplats söder om Martinselkonen
  • Taivalvaara parkeringsplats nordväst om Martinselkonen
  • På Hossa nationalpark, intill Hossa naturum, finns det också en avfallsterminal.

Vedhantering

 • Vid eldplatserna finns det en vedbod med ved. I boden finns en yxa för vedhuggning.

Ansvarig för underhållet

 • Avfalls- och vedhanteringen längs Itärajan retkeilyreitti vandringsled sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland. Mer information fås från Hossa naturum.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i närheten av alla eldplatser, skärmskydd och ödestugor. Man kan lägga även bioavfall i torrtoaletterna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Ödestugor

Hyresstugor

Övrig service