Ledbeskrivning för Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Lämpliga startpunkter

 • Hossa nationalpark
 • Utflykten kan också startas vid skärningspunkten mellan alla sidvägar och vandringsleden som avviker från Juntusrannantie/Hossantie.

Ledmarkering

Vandringsleden är markerad med blått.

Ledens etapper

Pirttivaara - Lehtovaara, 16 km

Från Pirttivaara går leden norrut till Porrasaho, 2 km, på vars parkeringsplats det finns en informationstavla. Leden kommer sedan till Martinselkonen naturskyddsområde. På västra sidan av Hoikkajärvi finns Hoikkajärvi eldplats, på ca 4 km avstånd från Pirttivaara, och längre norrut, vid Teerilampis strand, finns Teerilampi ödestuga, på ca 6 km avstånd från Pirttivaara.

Vandringsleden fortsätter norrut och viker småningom av mot nordväst över det myrrika Löytövaara och till Juoksutuksenaho eldplats, på ca 11 km avstånd från Pirttivaara. Efter eldplatsen fortsätter leden västerut och kommer till Taivaljoki, där det finns en eldplats, ca 14 km från Pirttivaara. Efter Taivaljoki kommer leden till en skogsbilväg, som den följer upp till Lehtovaara-vägen. Leden går ett par kilometer längs Lehtovaara-vägen mot väst.

Lehtovaara - Kovavaara, 17 km

Från Lehtovaaravägen går leden norrut, korsar en snöskoterrutt samt vinterleden två gånger och går längs samma rutt som vinterleden till Hämeaho ödestuga (ca 6,5 km från Lehtovaaravägen). Från Hämeaho fortsätter leden vidare norrut. Leden skiljs åt från vinterleden, men lederna förenas åter senare för att snart igen gå skilda vägar söder om Varpalampi. Vandringsleden går öster om Tulijärvi, där det finns en eldplats, på ca 12 km avstånd från Lehtovaara. Norr om Tulijärvi går en separat ca 1 km lång avstickare till en ödestuga på västra sidan av Tulijärvi (på ca 14 km avstånd från Lehtovaara). Vandringsleden går norrut från Tulijärvi och kommer till en väg som för till Kovavaara. Leden korsar Housuvaara skyddsområde.

 • Sevärdheter: Lehtovaara minnesmärke

Kovavaara - Hossa, 24 km

Från Kovavaara följer leden Kovavaaravägen österut, tills leden viker av mot nordost. Leden kommer till Vieremänsuo myrskyddsområde. Norr om tjärnen Palonen möts vandrings- och vinterlederna igen men går åt olika håll norr om Sulunlampi. Vandringsleden går sedan väster om Peuralampi. Öster om Louhilampi går från leden en 1,5 km lång avstickare till Syvälampi skärmskydd (på ca 8,5 km avstånd från Kovavaara).

Vandringsleden fortsätter sedan norrut mot Vieremänjärvi, på vars södra sida det finns en eldplats, på ca 12 km avstånd från Kovavaara. Leden går runt Vieremänjärvi, stiger upp på berget Vieremänvaara och kommer ner till Vieremänjoki. Leden går sedan mot nordväst och kommer till Hossavägen. Leden följer vägen ca 2 km och går vidare från Hossa by längs en förbindelseled (4 km) till Hossa nationalpark.

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

 • Viltstigen, 2,2 km
  • Viltstigen är en rundslinga, som ligger i närheten av Martinselkonen naturskyddsområde. Viltstigen startar från Martinselkosen Eräkeskus (Vildmarkscentret Martinselkonen) och vid den finns det skyltar som berättar om viltet.
 • Förbindelseleden Teerilampi - Liejukangas (4,2 km) - Lintulampi ödestuga (5,2 km)
  • Underhållet av leden upphör.
 • Leder på Hossa nationalpark

Kanotleder

Skidspår

 • Martinselkosen Eräkeskus (Martinselkonens Vildmarkscenter) skidspår, 17 km
 • Arolan Maatila- ja Erälomats skidspår, 6 km
 • Itärajan retkeilyreitti vinterled, cirka 60 km
  • Vinterleden går i närheten av östra gränsen och sammanfaller ställvis med vandringsleden. Vinterfriluftsleden är markerad med orange målarfärg. Vinterleden underhålls inte regelbundet.