Den nya friluftsservicen i Sibbo Storskogs nationalpark har blivit mycket populär

(Uppdaterad 28.2.2023)

Nationalparkens besökare är mycket nöjda över de nya lederna och tältplatserna, den tillgängliga leden till Storträsk och de förstorade och nya parkeringsplatserna som Forststyrelsen har förverkligat i nationalparken. Sibbo storskogs nationalparks nöjdhetsidex har ökat från 3,95, resultatet från besökarundersökningen år 2017 till 4,34, resultatet från besökarundersökningen ifjol, 2022.

Inverkan på den lokala ekonomin har mer än fördubblats. År 2017 lämnade besökarna kvar 479 700 euro i närområdet, år 2022 var samma summa 1 025 300. Cyklisternas antal har mångdubblats, år 2017 var de 3 % och år 2022 11 %.

Forststyrelsens besökarundersökning är en nationellt standardiserad metod för att undersöka områdets besökare, deras åsikter, förväntningar och beteende. Forskningen genomförs med enkät- eller intervjumetoder ungefär vart femte år på Forstsyrelsens viktigaste besöksområden. Informationen man får används vid planeringen och förvaltandet av nationalparken.

Besökarundersökningen ”Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Suosittu päiväretkikohde lähellä pääkaupunkia” (julkaisut.metsa.fi, på finska).
 

Nyheter från Sibbo storskogs

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.