Leder i Sibbo storskog

Leder

Flatberget - Storträsk tillgänglig led, 1 km/riktning

En bred grusbelagd rutt som går genom skogen från parkeringsområdet till Storträskets strand. Längs rutten finns långsluttande backar, så vi rekomenderar att personer med funktionsvariation har en assistent med sig.  

Startpunkt: Flatberget / Tasakallio: Tasakalliontie 1, Vanda 

Tillgänglig service: ett kokskjul, en torrtoalett och en vedbod. Se kartan (pdf 0,3 MB, julkaisut.metsa.fi).

En grupp besökare på väg på utfärd samlade på parkeringsplatsen.
 

Två besökare går på stigen nerför den svagt sluttande backen. På stigens vänstra sida en stadig ledstång byggd av trä.
 

Sevärdhet: Den vackra sjön Storträsk.

Ett eldskjul vid sjöstranden. Invid skjulet går en stig för funktionshindrade.

Bakunkärrs rundan 2 km 

Bakunkärrs rundan går genom ett varierande skogslandskap. Du kan starta från Bakunkärr parkeringsplats och sedan vandra leden antingen med eller motsols. Längs leden finns rastplatser. Du kan avnjuta din matsäck sittande på berget eller vid rastplatsen där det finns ett bord med bänkar.

Svårighetsgrad: Lättframkomlig led.
Tid: ca 1 h, inget vinterunderhåll.

En skogsstig.
 

Startplats
Knutersvägen 421, Sibbo

Service och friluftskonstruktioner
Längsmed den bergiga delen av leden finns bord och bänkar. Vid de delar av leden som sträcker sig genom våtare terräng finns spångar.  Från leden går en stig till en rastplats där du hittar ett kokskjul. I samband med kokskjulet finns också en eldplats, ett vedlider samt en torrtoalett. I närheten av rastplatsen är det tillåtet att tälta.

Sevärt
Varierande skogslandskap. Invid parkeringsplatsen finns en vacker hassellund.

Stigen omgiven av hasselbuskar.
 

Ledbeskrivning
Rundslingan är utmärkt med blåa markeringar. Största delen av Bakunkärr leden är skogsstig.  På vissa delar av stigen förekommer också stenigare avsnitt samt rötter som växer på stigen. Den grusbelagda delen av stigen finns i närheten av parkeringsområdet. Bakunkärr kokskjul och torrtoalett finns ca 200 meter från ledens sydvästligaste del.

Knuters rundslinga 3,8 km

På Knuters rundan kan man bekanta sig med ståtliga granar, karg tallskog och branta bergsväggar. På Bakunkärrs bergiga eldplats har man möjlighet att avnjuta sin matsäck inne i kokskjulet. Kokskjulet ligger i skogen.

Svårighetsgrad:  Lättframkomlig led. 
Tid: ca 1 h, inget vinterunderhåll.

Stigmärkning längs skogsstigen.
 

Startplats
Knutersvägen 667, Helsingfors

Service och friluftskonstruktioner
Bakunkärrs kokskjul, finns i ledens nordligaste del längsmed den bergiga stigen. I samband med kokskjulet finns en eldplats, ett vedlidet samt en torrtoalett. I närheten av rastplatsen är det tillåtet att tälta. Längsmed den bergiga delen av leden finns bord och bänkar. Vid de delar av leden som sträcker sig genom våtare terräng finns spångar.  

Bord och bänkar samt en grillplats med tak.
 

Sevärt
I det varierande skogslandskapet ser du främst vacker granskog och martallar.

Ledbeskrivning
Rundslingan är utmärkt med orangefärgade markeringar. Största delen av Knuters rundslinga är skogsstig. På stigen finns också steniga avsnitt och partier med mycket rötter i dagen. Den grusbelagda delen av stigen finns invid kokskjulet. Från kokskjulets norra del går anslutningsstigen till Kalkbrännarens stig.

Fiskträskets led 4,7 km, endast rundslingan 2,8 km

Längsmed Fiskträskleden kan du från kokskjulet och skärmskyddet njuta av en vacker sjöutsikt. Rutten går genom ett varierande landskap. På rutten kan du uppleva många olika trädarter samt varierande träsklandskap. Rundslingan kan påbörjas antingen från Koveroporten eller från Bakunkärr.

Svårighetsgrad. Lättframkomlig led. 
Tid: ca 2 h, inget vinterunderhåll.

En skogsstig.
 

Startplats
Knutersvägen 256, Sibbo (Korvenportti) eller
Knutersvägen 421, Sibbo (Bakunkärr)

Service och friluftskonstruktioner
Vid Fiskträsk kokskjul finns också ett skärmskydd, ett vedlider samt en torrtoalett. Torrtoaletten hittar du lite till öster sett från Fiskträskets strand. I samband med skärmskyddet finns också en eldplats. Bredvid kokskjulet finns ett tältningsområde. På de våtare partierna av Fiskträsks rundan finns spångar.  Rastplatser finns inte på andra ställen än vid Fiskträsk.

I förgrunden en eldplats. I bakgrunden en lugn sjö en tidig höstmorgon.
 

Sevärt
Varierande skogslandskap, myr och den ödemarkslika sjön Fiskträsk.

Ledbeskrivning
Rundslingan från parkeringsplatsen som förbinder Bakunkärr och Korvenportti är utmärkt med orangefärgade markeringar. På Fiskträsk leden finns skogsstigar, breda grusbelagda leder, spångar men även små broar.  Rundslingan kan påbörjas antingen från Koveroporten eller från Bakunkärr. Hela ledens längd (förbindelsestigen, rundslingan samt den lilla stigen till Fiskträskets strand medräknad) är 4,7 km.

Byabäckens naturstig 1,4 km; 2,1 km rundslinga 

går genom frodiga skogar och kommer till slut längs betesmarkerna till Västervägen, därifrån det är ca 700 m till parkeringsplatsen längs vägen (du genar väl inte över odlingarna).  Leden är markerad med orange markeringar på träden. 

Startpunkt: Länsitie 237, Sibbo

En bred naturstig leder uppför sluttningen. Tvärgående stockar är lagda på stigen.

Service: Ängesböle eldplats, skrämskydd och tältplats. Bergströms torp och eldplats. Dricksvatten från Bergströms torps brun (Vattenkvaliten kontrollerad på våren 2019).

Eldplatsen mitt i skogen.
 

Sevärt: Om sommaren går det kor på bete på områdets betesmarker. Korna hjälper således i upprätthållandet av kulturlandskapet.

En äng i sommarskrud. I bakgrunden skymtar cyklister. I bakgrunden finns också skog.
 

Kalkbrännarens stig 4,8 km

i Sottungsby. Stigen går i svår terräng och vid de brantaste ställena finns trappor.

Metalltrappsteg vid den märkta stigen.

Kalkbrännarens stig går genom fält och skogar i traditionella kalkstensbrotts- och jordbruksområden i Sottungsby  i Vanda. Kalkbruket finns på Håkansböle gårds tidigare områden. Förutom den traditionella lantbruksnäringen har det också brutits och bränts kalk på området. Arkeologerna har inte hittat spår av bruksområdet i närheten av stigen, däremot spår av både kalkbrott och ugnar.

Startpunkt: Flatberget / Tasakallio: Tasakalliontie 1, Vanda

Service: Kalkbrukets skärmskydd, koja och eldplats.

Skärmskydd och eldplats i förgrunden. Ett sovskjul och ett lider i bakgrunden. En kvinna står framför lidret.

Sevärdheter: Under naturstigens gång vandrar man genom skogens dunkel, besöker kalkgruva och klättar uppför berg. Från det högsta berget, Högberget, öppnar sig vyn över skogen och man kan se ända till hamnkranarna i Nordsjö.

Informationspil i förgrunden på berget och i bakgrunden en bord och bänk kombination. Längst bak breder skogen ut sig.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sibbo storskogs karta i Utflyktskarta.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Sibbo Storskog


Pdf-fil 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga friluftsleder i närheten av nationalparken Sibbo storskog

För övrigt går det markerade friluftsleder bl.a.