Instruktioner och regler för Sibbo storskog

Sibbo storskogs nationalpark är ett av de viktigaste obebyggda skogsområdena i närheten av huvudstadsregionen. Parken ingår i Natura 2000-programmet (ymparisto.fi) och den är regionalt mycket viktig med tanke på bevarandet av skogsnaturens mångfald. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Sibbo storskogs nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

Man får röra sig fritt i nationalparken till fots, med skidor, roende, ridande och cyklande. Det är också tillåtet att röra sig i vildmarkszoner enligt allemansrätten.

Slå läger 

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål. I närheten av eldplatserna i Bakunkärr, Bisaträsk, Fiskträsk, Kalkbrännaren och Ängesböle.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Sibbo strorskog nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka överallt förutom i Byabäcken, Ritobäcken och Hälsängsbäcken och i Storträsk.

Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i Byabäcken, Ritobäcken och Hälsängsbäcken samt i Storträsk. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Du kan köpa tillstånd att fiska i Storträsk, där det utplanteras regnbågslax, av den lokala fiskevårdsföreningen. Tillstånd kan köpas i Cafe Kuusijärvi (cafekuusijarvi.fi, på finska). Tilläggsinformation: Storträskin kalastuksenhoitoyhdistys (stortrask.com, på finska).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Det är tillåtet att cykla på tydligt urskiljbara stigar och vägar. Ta hänsyn till andra som rör sig i området och följ god etikett vid terrängcykling. Om du möter en häst, ge en ljudsignal och stanna vid behov.

Rida

Håll dig till tydligt urskiljbara stigar eller vägar när du rider och ta hänsyn till andra som rör sig i området.

Vi önskar att ryttarna använder andra farleder än markerade friluftsleder.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Sibbo strorskog nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Sibbo storskog nationalpark

  • Att trampa på odlingarna.
  • Att utfodra eller störa de betande djuren.
  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
  • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)