Instruktioner och regler för Kolovesi

I Kolovesi nationalpark skyddas Saimens skärgårdsnatur och gamla skogar. Klippväggarna pryds av tusentals år gamla klippmålningar. I skydd av öarna kan du möta den hotade saimenvikaren. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 509 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsdelarna. Kolla in kartorna över Kolovesi  på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet I Kolovesi nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken

I nationalparken är det tillåtet att färdas med vattenfarkoster och för egen kraft med undantag av begränsningsområdena:

 • Det är tillåtet att röra sig på Nahkiaissalo naturstigar året runt samt på Mäntysalo naturstig 1.5–31.12. Ledmarkeringen är en orange cirkel.

Rörelsefriheten har begränsats för att skydda hotade och sällsynta arter och deras livsmiljö:

 • På den områden med tillträdesförbud som är markerade på Kolovesis karta (Pieni Kolovesi) är det förbjudet att röra sig året om.
 • Om vintern (1.1.-30.4.) är det förbjudet att röra sig även på nationalparkens holmar, medan det även på vintern är tillåtet att röra sig på de områden som finns på fastlandet.
 • Under perioden 1.1–30.4. är det förbjudet att röra sig på isen med motordrivna fordon i områden som hör till nationalparken.
 • Det är förbjudet att röra sig med båt som drivs med förbränningsmotor, vattenskoter o.d. farkoster på det område som märkts ut på kartan.

Slå läger

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

 • Camping är tillåtet på öarnas lägerplatser endast under perioden 1.5. - 31.12.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld.Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Kirkkoranta och Lohilahti eldplatser).

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Kolovesi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

Det är förbjudet att fiska med nät på hela området under kuttiden 1.4-30.6, för att den nya generationen vikare ska tryggas. Eftersom Kolovesi är ett viktigt förökningsområde för vikare beviljar Forststyrelsen inte nätfisketillstånd.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

Älgjakt är tillåten för den lokala jaktföreningen med tillstånd från Forststyrelsen.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Kolovesi nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Kolovesi nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Kolovesi ordningsstadga

Ordningsstadga för Kolovesi nationalpark (pdf 509 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 28.7.2014.

Högsäsong

Kolovesis ödemarkliknande natur lockar en mängd besökare under högsommaren, så det kan vara svårt att hitta tältningsplatser. Under försommaren fram till midsommar och under sensommaren från medlet av augusti finns det mindre besökare på området. Det lönar sig också att komma och beundra höstens färgprakt på bergsbranterna.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.