Fascinerande hällmålningar

Människofigurerna som är målade på Ukonvuoris branta stup vittnar om de forna jägarna. Målningarnas ålder är 5 000 år alltså har de målats i början av den kamkeramiska epoken. Hällmålningar kan också beundras på Havukkavuori och Vierunvuori, som ligger i närheten av parken.

De som gjorde hällmålningarna hade ett viktigt budskap de ville framföra. Nuförtiden lever vi i en hektisk medievärld, som vimlar av viktig information. Hällmålningarnas tysta budskap får dagens människor att stanna upp, fastän vi aldrig får våra tolkningar av dem bekräftade. Hällmålningarna gjordes för samtida människor men kanske också med tanke på kommande generationer. Det vi skulle behöva är medföljande anvisningar över hur vi kunde knäcka de gåtfulla koderna, ett slags "hällmålningarnas Rosettesten".

En stiliserad klippmålning av en älg.

Hällmålningarna i Kolovesitrakten har daterats enligt Saimens vattenstånd. Deras målare har eventuellt stått på isen eller i en båt. Hällmålningarna i Kolovesitrakten har daterats till kamkeramisk tid eller tidig metallålder.

Alla hällmålningar i Kolovesi med omnejd är belägna vid olika vattenstråks knutpunkter. Hällarnas läge har säkert varit av stor vikt – kanske man ville berätta för förbipasserande om jakt- och fiskeområdena, gränser eller ägoförhållanden. Troligen har bara en bråkdel av alla hällmålningar bevarats till vår tid. De hällmålningar som finns kvar i dag har varit utom räckhåll för faktorer som nöter på hällens yta. Många hällmålningar har försvunnit under århundradenas lopp och många är säkert ännu oupptäckta.

Glimmande skönhet på det magnifika Ukonvuori

Ukonvuori är nationalparkens mest berömda sevärdhet. Från vattnet sett är Ukonvuoris ståtliga stup en oförglömlig syn. Speciellt imponerande är det gamla bergskristallbrottet som finns i bergsväggen. Hur kvartskristallerna än lockar, måste man minnas nationalparkens okränkbarhet. I gengäld är utsikten från bergskrönet dåligt, eftersom trädbeståndet som växer i naturligt tillstånd täcker utsikten en smula.

Vid Ukonvuori kan de mest uppmärksamma besökarna urskilja en liten röd människofigur. Hällmålningen avslöjar att stället varit viktigt även för stenålderns människor.