Kundtjänst och vägledning

 • Kolovesi naturstuga i Enonkoski är öppen juni - augusti och därifrån får man information om att röra sig på Kolovesi, uthyrning av roddbåtar och kanoter samt försäljare av fisketillstånd.
 • Övriga tider får man information från Saimens naturum Riihisaari (Savonlinna).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

De närmaste butikerna finns i Enonkoski och Savonranta centrum. Till Enonkoski är det 15 km från Käkövesi informationsställe, 22 km från Kirkkoranta informationsställe och 18 km från Nahkiaissalo naturstigs parkeringsplats.Det är 21 km till Savoranta från Kirkkoranta och Nahkiaissalo och från Käkövesi informationsställe är det 25 km.

Eldplatser och kokskjul

Vid Käkövesi informationsplats finns det ett kokskjul. Eldplatserna ligger vid

 • Pitkäsaari,
 • Pyylinoja,
 • Syväniemi,
 • Laajakaarre,  
 • Hirviniemi,
 • Vaajasalo och
 • Lohilahti tältningsområden samt vid
 • Kirkkoranta informationsplats.

Eldplats vid en strand. I bakgrunden ligger ett somrigt sjölandskap.

Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal (Kirkkoranta eldplats och Lohilahti skärmskydd).

Dricksvatten

 • Det finns inga brunnar eller andra vattenposter i terrängen.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Komposttoaletterna finns vid Pitkäsaari, Pyylinoja, Lapinniemi, Laajakaarre, Syväniemi, Hirviniemi, Vaajasalo och Lohilahti tältningsområden samt vid Nahkiaissalo naturstigs startpunkt.
 • OBS! Toaletterna vid Käkövesi och Kirkkoranta informationsplatser töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp i dom. 
 • I Kirkkoranta finns det också inva-toaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

På några tältningsområden finns tältunderlag av trävirke som kan fästas på varandra. Nationalparkens 13 tältningsområden ligger i

 • Lohilahti (2 områden), bergig strand, få tältningsplatser, tältunderlag.
 • Vaajasaloöns sydspets, bergsudde med få tältningsplatser, tältunderlag.
 • Hirviniemi, grund stenig strand. Tältningsområde med jämn terräng.  
 • Syväniemi (2 områden), tältunderlag.
 • Laajakaarre, bergig och stenig strand. Begränsat antal tältningsplatser, tältunderlag.
 • Lapinniemi, bergsstrand med få tältningsplatser, tältunderlag.
 • Pyylinoja, stenig strand och ojämn terräng, tältunderlag.
 • Pitkäsaari (2 områden, tillgängliga även med motorbåt), bergsstrand med få tältningsplatser, tältunderlag.
 • Käkövesis informations- och sjösättningsplats.
 • Kirkkoranta informations- och sjösättningsplats, tältunderlag

Hyresstuga

 • Hyresstugan Mäntysalonkämppä är avsedd för sommartidabruk. Den ligger på östra stranden av ön Mäntysalo i norra delen av nationalpark.
 • Huhtiniemi hyresstugan är avsedd för sommartidabruk. Den ligger på Rekitaipale, i sydvästa delen av nationalpark. Man kommer fram till stugan med bilen. 

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning  

Flera företag hyr utrustning för utfärder och friluftsliv, se närmare samarbetspartnernas service.

Tillgängliga tjänster

I Kirkkoranta finns det tillgängliga toaletter och en tillgänglig eldplats. Tillgänglighetsservicen har förbättrats i Hirviniemiområdet och det finns nu även tillgängliga toalett, kanotbrygga, eldplats och tältplats där. Läs mer om Tillgänglig Kolovesi

Service för båtfarare i Kolovesi

Kanotbrygga i ett somrigt sjölandskap. På den motsatta stranden är skog upplyst av solnedgången.

 • Norr om området går Heinävesifarleden som är 1,8 m djup.
 • Till det ställe där Mäntysalo naturstig börjar kan man också ta sig med motorbåt. Landstigningsplats för naturstigen (62˚18,44` 28˚44,51`)
 • Bekanta dig med Kolovesis utfärdshamnar och annan service för båtfolket. Man får även tilläggsinformation om utfärdshamnarna på finska i boken Veneilykesä 2018 (satamaopas.fi).
  • Bland Kolovesis utfärdshamnar är det endast Pitkäsaari som ligger utanför motorbåtsförbudsområdet. Till startplatsen för Mäntysalostigen kan man också komma med motorbåt.
 • Vid Kirkkoranta och Käkövesi finns båtramper.
 • Kanotbryggor finns i södra ändan av holmen Pitkäsaari, Lapinniemi, Laajakaari, Kirkkoranta, Syvänniemi, Hirviniemi, Vaajasalo och Lohilahti (väster).

Övrig service i omnejden

De närmaste bankerna, servicestationerna samt övrig service ligger i Enonkoski (enonkoski.fi, på finska) centrum, dit det är 15 km från Käkövesi informationsplats eller 18 km från Nahkiaissalo naturstigs parkeringsplats.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Kolovesi


Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)