Trädgårdsmästare och militären 


Hierkostigen har anlagts av byalaget Reilan kyläyhdistys REIDU ry (reidu.yhdistysavain.fi.på finska) i samarbete med Forststyrelsen. Leden invigdes sommaren 2019. 

I Hierkonpolkuområdet i Reila, som tidigare tillhört Äijälä stomlägenhet, fanns i medlet av förra århundradet en köksträdgårdsskola. Stomlägenhetens husbonde gick bort 1955, men hade redan 1944 överlåtit största delen av sin gård till Egentliga Finlands distrikt vid Finlands Röda Kors för undervisningsverksamhet. Köksträdgårdsskolan grundades och inledde sin verksamhet 1948. År 1959 överfördes verksamheten till den nygrundade garantiföreningen för trädgårdsskolan i Pyhäranta. Köksträdgårdsskolans verksamhet var underställd Lantbruksstyrelsen fram till 1965. Under den tiden fick skolan nya växthus och ett modernt radhus som användes som internat. Trots förbättringarna uppfyllde skolan inte längre tidens krav. 

När trädgårdsskolans verksamhet upphört planerades ett turist- och rekreationscenter i området, med plats för stora musikevenemang. Under den tid evenemangsföretagaren hade hand om området ordnades en midsommarfest.  På grund av brist på finansiering blev det ett snabbt slut på verksamheten, som till största delen stannat på planeringsstadiet. 

Området övergick i kommunens ägo och från kommunen vidare till försvarsmakten. Man övervägde att inrätta en garnison i området, men den byggdes aldrig. Däremot användes området som militärt skjut- och övningsområde från 1960-talet fram till 2014. Senare överfördes det totalt 150 hektar stora området som bevarats nästan i naturtillstånd till Forststyrelsen. Forststyrelsen fattade beslut om att freda det 50 hektar stora området längs stranden.