Instruktioner för Hierkostigen

I området är det tillåtet

begränsat

förbjudet

  • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats. Förbudet gäller även markerade eldplatser. Kontrollera ikraftvarande varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi). att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden
  • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur
  • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem
  • att hålla husdjur okopplade
  • att skräpa ner i naturen
  • att störa andra människor
  • andra åtgärder som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

  • Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Utrustning

  • Det lönar sig alltid att ta blåsten och förekomsten av fästing i beaktande då man väljer klädsel och utrustning. Genom fästingar kan man insjukna i borrelios  och fästingburen hjärninflammation (TBE), så det lönar sig att göra en fästingkontroll på kvällen. Fästingpincetter är bra att ha med sig. Läs mera (reumaliitto.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer