Hierkostigen är en lättframkomlig led som är 3 km lång i ena riktningen. Om du väljer att vandra tillbaka till startpunkten blir ledens längd totalt 6 km. Du kan också göra kortare utflykter på den tydligt markerade leden samt återvända till startpunkten längs en skogsväg. 

Hierkostigen  har startpunkter på tre olika parkeringsplatser. Från Säikkä parkeringsplats är det lättast att göra kortar utflykter. Därifrån är leden tillgänglig fram till Hierkonpää skärmskydd som ligger i närheten. Du kan också välja att fortsätta ända till Kyhkärännokka. Alternativt kan du ge dig av åt andra hållet och ta en sväng till Reidus bastu. 

Från Säikkä parkeringsplats är leden tillgänglig fram till Hierkonpää skärmskydd. Det går bra att ta sig fram med rullstol och barnvagn.

Ledmarkeringarna är orange.